ÖNEMLİ!!! 2017-2018 Güz Dönemi Kayıtları İçin Duyuru
13.09.2017

DİKKAT!

AŞAĞIDAKİ DUYURU GÜNCELLENEBİLİR! LÜTFEN WEB SİTESİNİ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİNİZ!

(Güncellenen maddeler mavi renktedir)

2017-2018 Güz Dönemi Kayıtları (Jeoloji Mühendisliği için: 21 Eylül 2017 saat 12:30-17.00 ve 22 Eylül 2017 saat 08.30-17.00) ve Ekle-Sil Dönemi Kayıtları (27-29 Eylül 2017) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Binası'nda kayıtlardan sorumlu araştırma görevlileri tarafından yapılacaktır. Kayıtlar öğrencinin bizzat kendisi tarafından yapılacaktır. Herhangi bir sebeple kayıt sorumlularına gelemeyen öğrencilerin, bir başka öğrenciye noter yoluyla vekalet vermesi ZORUNLUDUR. Aksi halde herhangi bir sebeple kayda gelemeyen öğrencinin kaydı yapılmayacaktır. 

Kayıt terminal çıktısı almanız için ön kaydınızı tamamlamış ve danışman onayı almış olmanız gerekmektedir.

2011 şablonuna tabi olan öğrencilerimize ÖNEMLİ NOT: Hidrojeoloji dersi bahar döneminde de açılacaktır. 

Lütfen kaydınıza başlamadan önce duyuruyu dikkatle okuyunuz!

2017 Girişli Öğrenciler İçin:

1. İnternet üzerinden ön kaydınızı tamamladıktan sonra, kaydınız danışmanınıza gönderilecektir. Danışmanınız kaydınızı onayladıktan sonra kayıt sorumlularına gelip, çıktınızı alabilirsiniz. 

2. Eğer ön kaydınızı tamamladıktan sonra eksik ve/veya yanlış olan dersler olduğuna dair danışmanınızdan bir uyarı alırsanız, kaydınızı eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışınız. Aksi bir durumda lütfen kayıt sorumlularına geliniz.

3. Ders programında göreceğiniz İngilizce I DUE dersi Dekanlık Uzaktan Eğitim dersidir. Eğer ingilizceden muaf değilseniz bu dersi almak zorundasınız. Dersi MMF Dekanlık 1. Öğretim sekmesinden bulabilirsiniz. Dersi ekleyemeyen öğrenciler kayıt sorumlularına gelerek programlarına ekletebilirler. 

4. Fotoğrafçılık ve İlkyardım dersleri Sosyal Seçmeli I derslerindendir. Bu iki dersten sadece 1 tanesini seçmeniz gerekmektedir.

5. Ders Programında gördüğünüz Seminer I Y. Uyruklu dersi yabancı uyruklu öğrencilerimiz içindir. Bu dersi sadece yabancı uyruklu öğrencilerimiz seçecektir.

6. Ders programında gördüğünüz Teknik Resim dersi size ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

 

2015 Şablonu:

Genel Mineraloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir. (Mineraloji I dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

Hidrojeoloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

Kaya Mekaniği ve Sondaj Tekniği derslerini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) 151513557 kodlu Stratigrafi İlkeleri (3 0 3 5) dersini alacaktır.

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) 151513558 kodlu Yapısal Jeoloji-Tektonik (2 2 3 5) dersini alacaktır.

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) 151513559 kodlu Bilgisayarda Özel Konular (1 2 2 2) dersini alacaktır.

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) 151513560 kodlu Genel Jeofizik (2 0 2 3) dersini alacaktır.

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) 151513561 kodlu Mühendislik Matematiği (3 0 3 4) dersini alacaktır.

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) Mesleki İngilizce I dersini alacaktır. (Teknik İngilizce I dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) Magmatik Kayaç Petrografisi dersini alacaktır. (Magmatik- Metamorfik Kayaç Petrografisi dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) Teknik Seçmeli I grubundan (Tk. Sç. 1) 1 tane ders alacaktır. 

2015 ve 2016 girişli öğrenciler (2015 şablonuna tabi olanlar) Sosyal Seçmeli II grubundan 1 tane ders alacaktır.

Çevre Jeolojisi dersi 2015 Şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.

Akışkanlar Mekaniği dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

 

2011 Şablonu:

Genel Mineraloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir. (Mineraloji I dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. )

Hidrojeoloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

Kaya Mekaniği ve Sondaj Tekniği derslerini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar-2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) 151513207 kodlu Stratigrafi İlkeleri (2 0 2 3) dersini alacaklardır.

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar- 2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) 151513211 kodlu Yapısal Jeoloji-Tektonik (3 2 4 6) dersini alacaklardır.

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) 151513213 kodlu Bilgisayarda Özel Konular (3 0 3 4) dersini alacaklardır.

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) 151513214 kodlu Genel Jeofizik (3 0 3 5) dersini alacaklardır.

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar- 2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) Akışkanlar Mekaniği dersini alacaktır.

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar- 2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) Magmatik- Metamorfik Kayaç Petrografisi dersini alacaklardır. (Magmatik Kayaç Petrografisi dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar- 2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) Teknik İngilizce I dersini alacaktır. (Mesleki İngilizce I dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. )

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar- 2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) Yakıtlar Jeolojisi dersini alacaktır. (Kömür Jeolojisi dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2015 öncesi öğrenciler (2011 şablonuna tabi olanlar- 2014, 2013, 2012, 2011 girişliler) Teknik Seçmeli I grubundan 2 tane, Teknik Seçmeli III grubundan 2 tane almak zorundadır.

Sosyal Seçmeli II dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.

Bilimsel Sunum Teknikleri dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

Mühendislik Matematiği dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.