"Prof. Dr. M. Rifat BOZKURT Mineral Müzesi" Açılışı
11.11.2016
Öne çıkan görsel

Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ‘’Prof. Dr. M. Rifat BOZKURT Mineral Müzesi’’ açılış töreni 8 Kasım 2016 tarihinde 13:00–17:00 saatleri arasında yapılmıştır.

’Prof. Dr. M. Rifat BOZKURT Mineral Müzesi’’ açılışı sebebi ile Prof. Dr. Cahit HELVACI’nın sunduğu ‘’Bor madenlerinin oluşumu, ekonomik önemi ve Türkiye'ye kazandırdığı stratejik üstünlük’’ başlıklı konferans düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Cahit HELVACI, mineraloji alanında, özellikle bor mineralleri konusunda dünya çapında önemli çalışmalar yapmıştır. Ülkemizin dünya bor rezervlerinin yüzde 80’ine sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Cahit Helvacı; askeri ve ticari uçaklar ve tank gövdelerinin yanı sıra; tekstil, ısıya dayanıklı malzeme, cam izolasyon, seramik, deterjan, tarımsal gübre gibi pek çok alanda hafif ve dayanıklı bor madeninin kullanıldığını ifade etmiştir ve bu madenin taşıdığı stratejik önemine değinmiştir. Ülkemizde bor madeni ile ilgili olarak işletme, zenginleştirme ve pazarlama sorunları bulunduğunun da altını çizen Prof. Dr. Cahit Helvacı, borun en çok Avrupa ve Amerika’ya ihraç edildiğini belirtmiştir.

Mart 2015 tarihinde, bölümümüzün kurucusu, değerli emekli hocamız ve ağabeyimiz Sayın Prof. Dr. Rifat BOZKURT mineral arşivini bölümümüzde bir Müze haline getirilmesi talebimizi kabul etmiştir. Sayın hocamız, büyük bir incelik göstererek çalışma hayatı boyunca derlediği birbirinden değerli mineral örneklerini bizlere emanet etmiştir.

Bu müzenin hazırlanması amacı ile 450’nin üzerinde mineral örneği kayıt altına alınmış, tasnif edilmiş ve sergilenmek üzere hazırlanmıştır. Müzede sergilenen örnekler; Değerli/Yarı Değerli Süs Taşları, Endüstriyel Hammaddeler, Cevher Mineralleri ve Kayaç Yapıcı Mineralleri kapsamakta olup ülkemizin eşsiz ve zengin jeolojik yapısını yansıtan birer kanıt niteliğindedir. Bunun yanı sıra müzede kıymetli hocamızın Dünya’nın çeşitli yerlerinden bizzat derlediği mineral örnekleri de sergilenmektedir.

Müzede sergilenen minerallerin başta Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümlerinin öğrencileri olmak üzere Üniversitemize ve Eskişehir’e önemli faydalar sağlayacaktır.

 

Prof. Dr. Selahattin KADİR

ESOGU – Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı