MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi Gezisi
31.03.2017
Öne çıkan görsel

ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 25.03.2017 tarihinde ESOGÜ’de okutulan Paleontoloji dersi öğrencileri için MadenTetkik Arama (M.T.A.) Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi’ne (Ankara) teknik gezi düzenlemişlerdir. Tabiat Tarihi Müzesi, yaklaşık 100.000 fosilin bulunduğu büyük bir koleksiyona sahiptir. Bu koleksiyonda MTA’nın kuruluşundan günümüze kadar yapılmış olan çalışmalarından elde edilen omurgasız ve omurgalı hayvanların ve bitkilerin fosilleri bulunmaktadır. Öğrenciler önce tarihsel çağlarda ve günümüzdeki iklim değişimlerinin anlatıldığı bir sunumdan sonra Güneş ve Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin orantılı modelleri ile uzaya yolculuk yapmışlar, Dünya’nın oluşumundan itibaren 4,5 milyar yıl boyunca yaşamın nasıl bir değişim gösterdiğini ve her jeolojik devirde ortaya çıkan canlı çeşitliliğini incelemişlerdir.  Jeolojik devirler boyunca canlıların evrimsel süreçlerini temsil eden, kıtaların bugünkü konumlarına nasıl geldiklerini ve levha hareketlerini kanıtlayan, bir hücrelilerden gelişmiş eklembacaklılara ve omurgalılara kadar büyük bir çeşitlilik gösteren çok sayıda fosili görme imkanına sahip olmuşlardır. Müzede yaşamın kanıtları olan fosillerin yanı sıra tarih öncesi insanların kullandığı alet ve malzemelerin sergilendiği Prehistorya, Türkiye'nin hayvan ve bitkilerine ait güncel örneklerin canlandırıldığı Diyorama bölümleri ile Mağara da gezilmiştir. Müzenin Mineraloji Bölümü’nde, yerkabuğunun yapı taşları olan mineral örnekleri, kayaçlar, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından temin edilmiş doğa harikası kristallerle göz alıcı renklere ve çekiciliğe sahip kristaller ve süs taşları sergileri gezilmiştir. Müze de ayrıca Türkiye Madencilik  Tarihi  bölümünde eski madenciliğe ait buluntular,  madencilikte kullanılan kırma, ezme, öğütme taşları ve havanlar, ahşaptan yapılmış kürek, kazma ile cevher taşıma tekneleri, pişmiş topraktan yapılmış üfleçler ve çeşitli maden cürufları incelenerek eski Anadolu Metalurjisinin ulaştığı yüksek düzey de gözlemlenmiştir.