Yrd. Doç. Dr. Hülya ERKOYUN
Yrd. Doç. Dr. Hülya ERKOYUN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Hülya Erkoyun

Doğum Tarihi: 16.07.1969

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1993

Y. Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005

Doktora

 Jeoloji Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Kaymaz-Karkın (Sivrihisar) yöresi Karakaya formasyonundan türeyen minerallerin tanımlanması.                         Danışmanlar: Prof. Dr. Rifat Bozkurt ve Prof. Dr. Kadir Sarıiz

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı: Karaçayır ve Hallaçlar (Uşak) kaolinit yataklarının mineralojisi, jeokimyası ve izotopik karakterizasyonu ile kökenlerinin irdelenmesi.                                                      Danışman: Prof. Dr. Selahattin Kadir

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002-2011

Dr.Ar.Gör.  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011-2012

Yrd.Doç.

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-

 

 

ESERLER

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1. Erkoyun, H. Kadir, S., 2016, Epithermal alteration of Miocene volcanic units in the Gedikler and surrounding of Kışladağ gold deposit regions, Uşak (western Anatolia), Turkey, N. Jb. Miner. Abh. (J.Min.Geochem.),193/2, 121-145.

A2. Kadir, S., Erkoyun, H., 2015, Characterization and distribution of fibrous tremolite and chrysotile minerals in the Eskişehir region of western Turkey, Clay Minerals, 50, 441-458.

A3. Kadir, S., Erkoyun, H., 2013, Genesis of the hydrothermal Karacayır kaolinite deposit in Miocene volcanics and Palaeozoic metamorphic rocks of the Uşak-Güre basin, Western Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences (Turkish J. Earth Sci.), 22, 444-468.

A4. Erkoyun H. and Kadir, S., 2011" and altered Miocene host volcanites in the Hallaçlar area, Usak, western Turkey", Clay Minerals, 46, 421-448.

A5. Kadir S, Erman H and Erkoyun H, 2011 Mineralogy, micromorphology, geochemistry and genesis of a hydrothermal kaolinite deposit " Mineralogical and geochemical characteristics and genesis of hydrothermal deposits within Neogene volcanites, Kütahya (western Anatolia), Turkey", Clays and Clay Minerals, 59, 250-276.

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

B1. Erkoyun, H., Kadir, S. and Külah, T. (2015) Preliminary approach to mineralogy and geochermistry of clay minerals intercalated with coal seams in The Neogene lacustrine Seyitömer Basin, Kütahya, western Turkey. Eureoclay2015, Edinburg, England, p. 113.

B2. Kadir, S., Erkoyun, H., Eren, M. and. Önalgil, N. (2015)Mineralogy, geochemistry and genesis of sepiolite and palygorskite in Neogene lacustrine sediments at the northern Eskişehir area, NW Turkey. Eureoclay2015, Edinburg, England, p. 114.

B3. Erkoyun, H., Kadir, S. (2014) Occurrence of asbest and relationship with development of potential mesothelioma cases in Eskişehir, western Turkey. 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Muğla, Turkey, p. 54.

B4. Kadir, S., Erkoyun, H. (2014) Characterisation and distribution of carcinogenic amphibole and serpentine minerals and relationship with development of potential mesothelioma cases in Eskişehir, western Turkey. 7th Mid European Clay Conference (MECC 2014), Dresden, Germany, p. 238.

B5. Erkoyun, H., Kadir, S. (2014) Genesis of hydrothermal alteration at the Kışladağ porphry gold deposıt region, Gedikler, Uşak (western Anatolia), Turkey. 7th Mid European Clay Conference (MECC 2014), Dresden, Germany, p. 134.

B6.Erkoyun, H. and Kadir, S., 2012, “Mineralogy, geochemistry and genesis of the hydrothermal Hallaçlar kaolinite deposit within Neogene volcanites, Uşak province, Western Turkey", 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Pruhonice, Czech Republic, Book of Abstracts, Vol. 49, p. 34.

B7. Kadir, S., Erkoyun, H. and Erman, H., 2012, “Geology, mineralogy, geochemistry and genesis of the hydrothermal kaolinite deposits within Neogene volcanites of the Simav area, Kütahya (Western Anatolia), Turkey", 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Pruhonice, Czech Republic, Book of Abstracts, Vol. 49, pp. 14.

B8.  Erkoyun H and Kadir S, "Genesis of the hydrothermal Karaçayır kaolinite deposit in Miocene volcanites and Paleozoic metamorphic rocks of the Uşak province,Western, Turkey", European Clay Conference, Antalya, Book of Abstracts, p. 32,  2011.

B9. Erkoyun H and Kadir S, "Hydrothermal kaolin minerals and smectite ocurrences in the Gedikler area (Uşak, western Anatolia, Turkey)", MECC2010 “5th Mid-European Clay Conference”, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica,Vol. 6 (special selection), pp. 626, 2010.

B10. Kadir S, Erman H and Erkoyun H, "Hydrothermal kaolinite ocurrences of the Gediz area (Kütahya, western Anatolia, Turkey)", MECC2010 ,5th Mid-European Clay Conference,, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Vol. 6 (special selection), p. 630, 2010.

B11. Erkoyun H and Kadir S,  "Genesis of Beryllium in the Miocene Kızılcaören Fluorite-Barite-REE deposit and Beryl within surrounding sediments, Eskişehir, NW Turkey", 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, 2010.

B12. Kadir S, Erman H and Erkoyun H,  "Mineralogy, geochemistry and origin of the hydrothermal Yüylük kaolinite deposit within Neogene volcanites, Kütahya (Western Anatolia), Turkey", International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials-CMLM2009, Zvenıgorod-Russia, p. 121, 2009.

B13. Kadir S, Erkoyun H and Erman H,  "The occuurence of the hydrothermal Karaçayır kaolinite deposit within Neogene volcanites and Paleozoic schists, Uşak (Western Anatolia), Turkey", International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials-CMLM2009, Zvenıgorod-Russia, p. 251, 2009.

B14. Erkoyun H and  Kadir S, "Genesis of beryllium in the Miocene Kizilcaören fluorite, barite rare-earth-element complex ore deposit and surrounding units, Eskişehir, NW Turkey", European Geosciences Union General Assembly,  Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 2008.

B15. Erkoyun H ve Bozkurt R, "Değerli taş aramalarına bir örnek: Zümrüt", Uluslar arası Değerli Taşlar ve Metaller Sempozyumu, İstanbul, 164-174, 2005.

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D1. Erkoyun H, Bozkurt R and Kadir S, 2006"Preliminary approach to genesis of beryl group minerals in Kaymaz, NW Sivrihisar, Eskişehir", Bulletin of the Mineral Research and Exploration, Vol. 133, pp.31-40.

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

E1. Erkoyun H, Kadir S ve Erman, H, "Hallaçlar (Uşak) kaolen yatağının mineralojik ve jeokimyasal incelemesi", 14. Ulusal Kil Sempozyumu, KTÜ, Trabzon, s. 119-130, 2009. 

E2. Erkoyun H, "Pomzanın Türkiye’deki yeri ve önemi", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, ss.1-7, 2005.

 

ATIFLAR

1- Alteration mineralogy, lithochemistry and stable isotope geochemistry of the Murgul (Artvin, NE Turkey) volcanic hosted massive sulfide deposit: Implications for the alteration age and ore forming fluids

By: Abdioglu, Emel; Arslan, Mehmet; Kadir, Selahattin; et al.

ORE GEOLOGY REVIEWS  Volume: 66   Pages: 219-242   Published: APR 2015

2- Mineralogical, chemical and micromorphological studies of the argillic alteration zone of the epithermal gold deposit Ovacik, Western Turkey: Tools for applied and genetic economic geology

By: Dill, Harald G.; Dohrrnann, Reiner; Kaufhold, Stephan; et al.

JOURNAL OF GEOCHEMICAL EXPLORATION  Volume: 148   Pages: 105-127   Published: JAN 2015

3- Clays and bodies for ceramic tiles: Reappraisal and technological classification

By: Dondi, Michele; Raimondo, Mariarosa; Zanelli, Chiara

APPLIED CLAY SCIENCE  Volume: 96   Special Issue: SI   Pages: 91-109   Published: JUL 2014

4- Formation of a hydrothermal kaolinite deposit from rhyolitic tuff in Jiangxi, China

By: Yuan, Ye; Shi, Guanghai; Yang, Mengchu; et al.

JOURNAL OF EARTH SCIENCE  Volume: 25   Issue: 3   Pages: 495-505   Published: JUN 2014

5- Alteration of glassy volcanic rocks to Na-and Ca-smectites in the Neogene basin of Manisa, western Anatolia, Turkey

By: Ciflikli, M.; Ciftci, E.; Bayhan, H.

CLAY MINERALS  Volume: 48   Issue: 3   Pages: 513-527   Published: JUN 2013

6- The mineralogy and geochemistry of Neogene sediments from eastern Turkey, southeast of Arapgir (Malatya)

By: Bal Akkoca, Dicle; Baytasoglu, Zeynep

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES  Volume: 22   Issue: 4   Pages: 645-663   Published: 2013

7- Clays and bodies for ceramic tiles: Reappraisal and technological classification

By: Dondi, Michele; Raimondo, Mariarosa; Zanelli, Chiara

APPLIED CLAY SCIENCE  Volume: 96   Special Issue: SI   Pages: 91-109   Published: JUL 2014

8- Formation of a hydrothermal kaolinite deposit from rhyolitic tuff in Jiangxi, China

By: Yuan, Ye; Shi, Guanghai; Yang, Mengchu; et al.

JOURNAL OF EARTH SCIENCE  Volume: 25   Issue: 3   Pages: 495-505   Published: JUN 2014

9- MINERALOGY OF EGYPTIAN BENTONITIC CLAYS II: GEOLOGIC ORIGIN

By: Agha, Mohamed A.; Ferrell, Ray E.; Hart, George F.; et al.

CLAYS AND CLAY MINERALS  Volume: 61   Issue: 6   Pages: 551-565   Published: DEC 2013

10- Epithermal-alteration geology, mineralogy and geochemistry of Eocene volcanic rocks in the Hasandag (Giresun) area, eastern Pontides, NE Turkey

By: Acarlioglu, Seyhan; Kadir, Selahattin; Abdioglu, Emel; et al.

NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN  Volume: 190   Issue: 1   Pages: 79-99   Published: JAN 2013

11- Stability of kaolin sand from the Vysny Petrovec deposit (south Slovakia) in an acid environment

By: Pentrak, Martin; Madejova, Jana; Andrejkovicova, Slavka; et al.

GEOLOGICA CARPATHICA  Volume: 63   Issue: 6   Pages: 503-512   Published: DEC 2012

 

SONUÇLANDIRILMIŞ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL PROJELERİ  

  1. Kütahya ve Uşak bölgeleri kaolen ve diğer kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 200715009, Proje Çalışanı, 2007-2009.
  2. Eskişehir ve çevresindeki karsinojen amfibol, serpantin ve diğer altere  minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları,  kökenlerinin irdelenmesi ve potansiyel kanser dağılımı ile karşılaştırılması. TÜBİTAK Projesi, Proje No. 112Y245, Proje Çalışanı, 2012-2013..

 

Devam eden Projeler

  1. Tunçbilek ve Seyitömer (Kütahya) kömür yataklarında killi seviyelerdeki

minerallerin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve kökenlerinin araştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 2014-368, Proje Yürütücüsü, 2014-2016.

2- Eskişehir Neojen havzasındaki sepiyolit, paligorskit ve karbonatların mineralojisi, jeokimyasal özellikleri ve kökeni. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 2014-487, Araştırmacı, 2014-2016.

3- Orta Anadolu Bölgesi'nde (Ankara, Çankırı) yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik, jeokimyasal, izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 2014-656, Araştırmacı, 2014-2016.

 

İDARİ GÖREVLER: Bölüm Başkan Yardımcısı (Şubat 2013 - Şubat 2014)

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER: Jeoloji Mühendisleri Odası

                                                                            Kil Bilimleri Derneği

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

19xx-xxxx

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013

Güz

  Mineraloji I

2

2

35

Mineraloji Petrografi I. Öğr.

2

2

70

Mineraloji Petrografi II. Öğr.

2

2

80

  Bilgisayarda özel konular

3

0

30

  Gemoloji

2

0

17

 

Mineraloji projesi

0

6

11

İlkbahar

   Mineraloji II

2

2

21

2014-2015

Güz

İleri Magmatik Petrografi

3

0

3