Araş. Gör. Tacit KÜLAH
Araş. Gör. Tacit KÜLAH

e-mail: tkulah@ogu.edu.tr

 

Tel: (222) 239 37 50/3508

 

ÖZGEÇMİŞ

GENEL BİLGİLER                                                                                                                                                           

 

Adı, Soyadı                        : Tacit KÜLAH

 

Unvanı                                 : Araştırma Görevlisi

Doğum Yeri - Tarihi        : Kütahya - 03.04.1980

e – Posta                             : tkulah@ogu.edu.tr

EĞİTİM                                                                                                                                                                                               

Doktora: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Müh. Anabilim Dalı 2007 – devam ediyor.

Yüksek Lisans   : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Müh. Anabilim Dalı 2003 – 2006

Lisans: Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1999 – 2003

 

AKADEMİK YAYIN ve BİLDİRİLER                                                                                                                       

Akademik Yayınlar

Kadir, S., Gürel, A., Senem, H., Külah, T., 2012. Geology of Late Miocene clayey sediments and distribution of palaeosol clay minerals in the North-eastern part of the Cappadocian Volcanic Province (Araplı-Erdemli), central Anatolia, Turkey. 22, 3, 427-443.

Yanık, G., Esenli, F., Uz, V., Esenli, V., Uz, B., Külah, T., 2010. Ceramic properties of kaolinized tuffaceous rocks in Keşan region, Thrace, NW Turkey. Applied Clay Science, 48, 3, 499-505.

Akademik Bildiriler

Külah, T., Kadir, S., Önalgil, N., Gürel, A., Eren, M., Mineralogy, geochemistry and genesis of alteration in ophiolitic rocks and the related Late Miocene Mustafapaşa member of the Urgup Formation, Cappadocian Volcanic Province, central Anatolia, Turkey. XV. International Clay Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 07-11.2013.

Kadir, S., Cesur, M., Külah, T., Önalgil, N., Eren, M., Gürel, A., Mineralogical, geochemical and genetic implications of palygorskite in Miocene-Pliocene LACUSTRINE mudstones of the Kizilirmak Formation and associated calcretes, Kirşehir, central Anatolia, Turkey. XV. International Clay Conference, Rio de Janeiro, Brazil, 07-11.2013.

Külah, T., Kadir, S., Gürel, A., Eren M. ve Önalgil, N., 2012. Ürgüp Formasyonu (Kapadokya Volkanik Provensi), Mustafapaşa üyesi’nin jeolojisi ve mineralojisi, 15. Ulusal Kil Sempozyumu, Niğde.

Külah, T., Kadir, S., Gürel, A., Eren, M., Önalgil, N., 2012, Alteration of ophiolitic units and related argillaceous sediments in the southeastern part of the Cappadocian Volcanic Province (Araplı-Akköy, Kayseri), central Anatolia, Turkey. 6th Mid-European Clay Conferance, Průhonice, Prague, Czech Republic.

Kadir, S., Gürel, A., Sanem, H., Külah, T., 2011, Geology of Late Miocene clayey sediments and distribution of clay minerals in the northeastern part of the Cappadocian Volcanic Province (Araplı-Erdemli), Central Anatolia, Turkey, European Clay Conference 2011, Antalya, Turkey.

Kadir, S., Gürel, A., Göz, E., Külah, T., 2010, Geology, mineralogy and depositional environment of the Pliocene Cappadocian Volcanic Province, Yeşilhisar (Kayseri, central Anatolia, Turkey), 5th Mid-European Clay Conferance, Budapest, Hungary.

GÖREV ALDIĞI BİLİMSEL PROJELER                                                                                                                     

Yardımcı Araştırmacı; “İç Anadolu Bölgesi (Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Aksaray) Neojen Çökellerinin Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri ve Paleoiklimsel Önemi”; ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 201015030