TR | EN
Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yoluyla işlenmesi
3.06.2020

Sevgili öğrencilerimiz,

Dys üzerinden yapılmayan dersler (Zemin Mekaniği, Jeoistatistik, Arkeojeoloji, Türkiye Jeolojisi, Saha Jeolojisi, Jeolojik Harita Alımı Uygulaması, Sedimantoloji Araştırmaları, Deprem Jeolojisi Araştırmaları, Topoğrafya) ile laboratuvar dersleri (Optik Mineraloji Uygulaması ve Metamorfik Kayaç Petrografisi Uygulaması) 14 Temmuz-7 Ağustos 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla işlenecektir. Aynı şekilde bu derslerin sınavları DYS üzerinden yapılacaktır.