TR | EN
STAJ HAKKINDA
3.06.2020

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılında mezun durumunda olan öğrencilerle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; yaz dönemi de dahil uygun zamanda koruyucu önlemleri aldığını bildiren yerlerde (fabrika, işyeri, sağlık birimi, vd.) yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, bölüm yönetimi ve staj komisyonunun uygun bulduğu şekliyle simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de  tamamlayabilmelerine karar verilmiştir.

Öğrenimi devam eden ara sınıf öğrencileri için “dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon, proje, vaka analizi vb. faaliyetler ile staj tamamlama seçeneği bulunmamaktadır.

Bu öğrencilerimiz için süreç daha önce olduğu gibi işleyecektir. Farklı olarak; öğrencilerimiz sitemizde mevcut olan belgelerin yanı sıra staj yapacakları fabrikalardan "gerekli salgın önlemlerin alındığına dair" bir yazıyı (zorunlu değil) ekleyebilirler.

Öğrenciler  imzaladıkları belgeleri eksiksiz olarak faks yoluyla veya evrakları taratarak elektronik posta ile Bölüm Sekreterlerine ulaştırmalıdır.

Bölüme ulaşan staj evraklarının imzalanacak kısımları tamamlanarak, Bölüm Sekreterleri tarafından sigorta girişleri yapıldıktan sonra önceden uygulanan teslim usulü ile Dekanlığa gönderilecektir.

 Bölüm Başkanlıkları kabul ederlerse; öğrenciler Dekanlık tarafından elektronik ortamda gönderilen (ekte tekrar gönderilmektedir) staj defterlerini doldurup yine elektronik ortamda bölümlerine gönderebilecektir. 

 

Elektronik staj defterini indirmek için tıklayınız.