TR | EN
Dersten Çekilme Başvuruları
22.03.2021

Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin (2). Fıkrasında “ Öğrenci ilgili yarıyıla kayıt olduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı ile dersten danışman onayı ile çekilebilir. Her öğrenci bu hakkı, öğrenim hayatı boyunca ön lisans programlarında en fazla 2, lisans programlarında 4 ders için kullanabilir." uyarınca 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında dersten çekilme başvuruları Akademik Takvimde belirtilen 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında OGUBS Öğrenci Modülü üzerinden yapılabilecektir.

Öğrenci işleri duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Dersten Çekilme Esasları

(1) Öğrenci, ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanının uygun görüşü ve onayı ile çekilebilir.
(2) Öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca ön lisans programlarında en fazla 2(iki) ve lisans programlarında ise en fazla 4 (dört) dersten çekilme hakkına sahiptir.
(3) Çift anadal öğrencileri, devam etmekte oldukları ikinci dalda, anadal programı ile aynı sayıda dersten çekilme hakkına sahiptirler.
(4) Öğrenciler dersten çekilme hakkını sadece zorunlu dersler için kullanabilir. Seçmeli, kredisiz, proje, uygulama ve bitirme projesi gibi derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
(5) Öğrenciler devam etmekte oldukları programın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarladıkları derslerden, not yükseltmek amacıyla ikinci kez aldıkları derslerden ve daha önce çekilme hakkı kullandıkları derslerden çekilemez.
(6) Öğrenci, dersten çekilme işlemi yapılan dersi takip eden, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır.
(7) Çekilme İşlemi yapılan dersler ilgili yarıyıl not çizelgesinde DÇ (Dersten Çekildi) harf notu ile gösterilir ve bu not ortalamaya katılmaz.