TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KUTLUK
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KUTLUK

e-mail: hkutluk@ogu.edu.tr

 

Tel: (222) 239 37 50/3405

 

Genel

Yazışma Adresi    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.

Telefon

0 222 239 37 50 / 3405

 

Faks

0 222 239 36 13

e-mail   

hkutluk@ogu.edu.tr

 

                 Eğitim

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği

Y. Lisans

 

Calgary Üniversitesi

Palinoloji

Doktora

İstanbul Üniversitesi

Palinoloji

 

İlgi Alanları: Mikropaleontoloji, Palinoloji