TR | EN
Program Çıktıları

PROGRAM ÇIKTILARI:

1.      Temel ve mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olunması

2.      Sahip olduğu bilimsel donanım ile jeolojik problemlerin çözümünü tasarlayarak uygulayabilme ve sonuçların analiz edilip yorumlanması

3.      Disiplinler arası grup çalışmaları yapılabilirliği ve sorunlara farklı yaklaşımlar getirilebilmesi

4.      Etkin iletişimin sağlanabilmesi

5.      Kişinin kendi bilgilerini güncelleyerek gelişmeleri takip edebilmesi ve güncel bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilmesi

6.      Kişinin teknolojik gelişmeleri takip ederek jeolojik çalışmalarda gerekli güncel teknikleri ve araçları kullanabilmesi

7.      Kişinin üç boyutlu düşünebilmesi ve olay-sonuç ilişkisi kurarak analiz ve sentez yapabilmesi

8.      Kişinin doğal kaynakları ve doğal olayları araştırabilmesi, elde edilen verileri yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilmesi

9.      Jeolojik çalışmaların evrensel ve toplumsal etkilerini kavrayabilme durumu

10.  Jeolojik bilgi ve verileri ilgili diğer mühendislik alanlarında kullanılabilir duruma getirebilmesi