TR | EN
İnce Kesit Atölyesi

Araziden alınan kayaç ve mineral numunelerinin polarizan mikroskop altında incelenebilir duruma getirilmesi amacı ile kurulmuştur. Atölyede bir adet kesme makinesi, bir adet aşındırma ve parlatma diski, bir adet elektrikli ısıtıcı tabla (hot plate) ve bir adet polarizan mikroskop bulunmaktadır.