Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR
Araş. Gör. Dr. Duru CESUR
Araş. Gör. Özlem TOYGAR