Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR (Anabilim Dalı Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Duru CESUR
Araş. Gör. Özlem TOYGAR SAĞIN