TR | EN
Yemek Bursu Duyurusu
12.09.2022

Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize 2022-2023 Öğretim yılı 01 Kasım 2022-09 Haziran 2023 tarihleri arasında ücretsiz bir öğün yemek bursu yardımı yapılacaktır.

Yemek Bursundan Doğrudan Faydalanabilecek Öğrenciler

  • Sağlık Raporuyla belgelendirmek şartıyla % 40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler;
  • Anne, baba ve kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler,
  • Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler,
  • Milli sporcu olduğunu belgeleyen öğrenciler,

Önemli Not (Yemek bursundan doğrudan faydalanabilme şartlarını taşıyan öğrencilerimizin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.)

Yemek Bursu Alamayacak Öğrenciler

  • Yemek bursuna başvurmak istediği tarihte okula giriş tarihi itibariyle, bir öğretim yılı kaybı bulunan öğrenciler,
  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücretle çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
  • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine,
  • Yabancı Uyruklu ve TÖMER’li öğrencilere,
  • Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yemek bursu verilmez.

 

Başvuru : 26 Eylül 2022 – 14 Ekim 2022 (Başvuru formlarını bölüm sekreterliğine bırakabilirsiniz.)

Başvuru Formu