TR | EN
Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hasan TOSUN
Prof. Dr. Ali KAYABAŞI (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Didem YASİN