Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Selahattin KADİR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ERKOYUN