ÖNEMLİ!Bütünleme Sınavları ve Yaz Okulu Hakkında Duyuru
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Duyurusu (KREDİLER HAKKINDA)
19.09.2019

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19.09.2019 tarihinde kayıtlar ile ilgili yayınladığı duyuru aşağıdaki linktedir. 

http://oidb.ogu.edu.tr/Duyuru/Detay/4208/ders-kayitlari-hk-duyuru-yeni-yonetmelik

(Linkteki duyuru:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Yeni Yönetmelik) tüm öğrencilerimiz için geçerlidir. 

Fakat; 2019 yılı öncesi girişli olan öğrenciler FF,YZ,DZ, harf notu aldığı dersi öncelikli olarak almak zorundadır.  15 kredi sınırı kaldırılmış, Genel Not Ortalaması 3.00 ün üzerinde olan öğrenciler 30 krediye kadar, 3.00 ün altında olan öğrenciler ise 22 krediye kadar ders kaydı yapabilirler.)

 

ÖNEMLİ NOT:

3.00'ün altında ortalaması olan öğrencilerimiz (1.8'in altında bir ortalamanız olsa bile) eğer 22 krediye kadar ders almak isterlerse, 22.09.2019 tarihinde internet üzerinden kayıtlarına yeni ders ekleyebilirler (kayıtlarınız danışmanlarınız tarafından onaylanmış olsa bile, kaydınıza ders ekleyebilirsiniz. Kaydınız uygunsa tekrar onaylanacaktır.). VEYA Ekle-Sil döneminde  danışman hocanızla birlikte kaydınıza 22 krediye kadar yeni ders ekleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

Güncellendi! 2019-2020 Güz Dönemi Ders Programı
11.07.2019

2019-2020 Güz Dönemi Ders Programı (5 Eylül 2019)

ÖNEMLİ!!! 2017-2018 Bahar Dönemi Ders Kayıtları İle İlgili Önemli Duyuru
29.01.2018

2016-2017 Bahar Dönemi kayıtlarında öğrencilerin dikkat etmesi gereken konular aşağıda sıralanmıştır. Lütfen ön kaydınızı bu kriterleri göz önüne alarak yapınız. Yenilenen ve/veya eklenen bir duyuru MAVİ renkte olacaktır. Lütfen kayıtlarla ilgili duyuruları takip etmeye devam ediniz. 

 

2015 ŞABLONUNA DAHİL OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

1. Sınıf derslerinden Seminer II (Yab. Uyr. Öğr.) dersi yabancı uyruklu öğrencilerimiz içindir. 
 
1. Sınıf derslerinden 151512194 Analitik Kimya (2+2) 2015 şablonuna dahil olan öğrenciler alacaktır.
 

151516330 Jeolojik Harita Alımı dersini 2015 şablonuna ait olan öğrenciler alacaktır. 

151516334 Metamorfik Kayaç Petrografisi dersini 2015 şablonuna ait olan öğrenciler alacaktır. 
 
Mesleki İngilizce II dersi 2015 şablonuna ait öğrencilere aittir. 
 
Jeokimya dersi 2015 şablonuna ait öğrencilere aittir. 2011 şablonuna dahil olan öğrenciler de bu dersi alabilir. 
 

Bu dönem açılan HİDROJEOLOJİ dersleri size ait değildir. 2015 Şablonuna ait olan Hidrojeoloji dersi güz dönemindedir.

Teknik İngilizce II dersi size ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.

Jeolojik Haritaların Yorumlanması dersi size ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. (2011 ŞABLONUNA AİT DUYURU AŞAĞIDADIR. LÜTFEN OKUYUNUZ!)

Çevre Jeolojisi Teknik Seçmeli II grubuna dahildir ve 2015 şablonuna ait bir derstir. 

Teknik Seçmeli II grubundan (3. sınıf) 1 adet ders almış olmanız gerekmektedir. 

4. sınıf derslerinden (eğer üstten ders almak istiyorsanız) Tarihsel Jeoloji ve Türkiye Jeolojisi derslerini alabilirsiniz. 

2011 ŞABLONUNA DAHİL OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

151512106 Analitik Kimya (3+2) dersini  dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011).

151512191 Jeoloji Mühendisliğine Giriş (2+0)  dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011).

151514559 Rapor Yazım Teknikleri (2+0)  dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011).

151516325 Hidrojeoloji (3+2)  dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011). 2015 şablonuna dahil olan öğrenciler bu dersi alamaz!

151518422 Tarihsel Jeoloji (2+0) dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011).

151518421 Meslek ve İş Hukuku (3+0) dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011).

151514558 Paleontoloji (2+2) dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011).

151512191 Jeoloji Mühendisliğine Giriş dersini 2011 şablonuna dahil öğrenciler alacaktır (2014, 2013, 2012, 2011).

Seminer dersi 2011 şablonuna aittir. 

Metamorfik Kayaç Petrografisi size ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.

Çevre Jeolojisi dersi size ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

EĞER JEOLOJİK HARİTALARIN YORUMLANMASI ve JEOLOJİK HARİTALARIN UYGULANMASI derslerini ilk kez alıyorsanız: SADECE 2015 ŞABLONUNA AİT JEOLOJİK HARİTA ALIMI dersini alacaksınız.

Eğer JEOLOJİK HARİTALARIN UYGULANMASI (harita kampı) dersini geçip, JEOLOJİK HARİTALARIN YORUMLANMASI dersinden kaldıysanız (teori dersi) JEOLOJİK HARİTALARIN YORUMLANMASI dersini almanız yeterlidir. 

Jeokimya dersini siz de kaydınıza ekleyebilirsiniz. 

Teknik Seçmeli II grubundan (3. sınıf) 2 adet ders almış olmanız gerekmektedir. 

Teknik Seçmeli IV grubundan (4. sınıf) 1 adet ders almış olmanız gerekmektedir. 

2006 ŞABLONUNA DAHİL OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

151514553 Mineraloji II (2+2) dersini 2006 şablonuna dahil öğrenciler (2010, 2009, 2008, ... ) alacaktır. 

151513209 Tarihsel Jeoloji-Paleontoloji (3+2) dersini 2006 şablonuna dahil öğrenciler (2010, 2009, 2008, ... ) alacaktır. 

151514554 Sismoloji (2+0) dersini 2006 şablonuna dahil öğrenciler (2010, 2009, 2008, ... ) alacaktır. 

151516315 Hidrojeoloji (2+2) dersini sadece 2006 şablonuna dahil öğrenciler (2010, 2009, 2008, ... ) alacaktır. 

151518401 Meslek Hukuku (2+0) dersini 2006 şablonuna dahil öğrenciler (2010, 2009, 2008, ... ) alacaktır. 

151518402 İş Hukuku (2+0) dersini 2006 şablonuna dahil öğrenciler (2010, 2009, 2008, ... ) alacaktır. 

 

 

Kayıtlar ile ilgili ESOGÜ Öğrenci İşleri Web Sayfasında Yapılan Duyuru
30.01.2018

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Kaydınıza başlamak için lütfen yukarıdaki duyuruyu okuyunuz.

Araştırma Derslerini Almak İsteyen Öğrenciler için:

Dilekçelerin alımı 31 Ocak 2018 Çarşamba saat 10.30'da başlayacaktır.