TR | EN
  • XII. ICC İstanbul 2022 XII. ICC İstanbul 2022
  • Magnezit A.Ş. Teknik Gezisi Magnezit A.Ş. Teknik Gezisi
  • Prof. Dr. M. Rifat Bozkurt Mineral Müzesi Prof. Dr. M. Rifat Bozkurt Mineral Müzesi
  • Kandilli Rasathanesi Teknik Gezisi Kandilli Rasathanesi Teknik Gezisi
  • Uşak Kışladağ Altın Madeni Teknik Gezisi Uşak Kışladağ Altın Madeni Teknik Gezisi
  • Uşak Kışladağ Altın Madeni Teknik Gezisi Uşak Kışladağ Altın Madeni Teknik Gezisi
STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
16.06.2022

Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz Staj menüsü altında yayınlanan staj akış şemasını dikkatle incelemelidir. Başvuru için gerekli belgelere aynı menüden ulaşabilirsiniz. 

TOPOĞRAFYA YARIYIL SONU SINAVI
13.06.2022

Topoğrafya dersi final sınavı 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00'te yapılacaktır. 

Azami Öğrenim Süresini Tamamlaması Nedeniyle İlişiği Kesilen Öğrenciler Hakkında
18.01.2022

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Azami Öğrenim Süresini Tamamlaması Nedeniyle İlişiği Kesilen veya İlişiği Kesilecek Öğrenciler İçin Azami Süre Sonu Ek Sınavları

 

Duyuru

Yükseköğretim Genel Kurulu 27 Eylül 2021 tarihli toplantısında; Covid-19 Pandemi koşulları dikkate alınarak alınan kararlar kapsamında;

• 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı ve sonrasında azami öğrenim süresinin sona ermesi nedeniyle ilişiği kesilen veya

• 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda azami öğrenim süresini tamamlandığı için ilişiği kesilme durumunda olan öğrencilere, başvuru yapmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere daha önce ek sınav haklarından yararlanılmamış devamsız, başarısız ve hiç alınmayan dersler için ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Başvurular İle İlgili Açıklama

1. Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile elden veya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir. Posta veya kargo ile yapılan başvurularda evrakların ulaşmaması halinde sorumluluk öğrenciye aittir.

2. Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

3. Süresi içerisinde başvurmayan veya başvuru yaptığı halde sınavlara girmeyen öğrenciler sınav haklarını kullanmış sayılır.

 

Başvuru Tarihleri

İlişiği Kesilmiş Öğrenciler İçin Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022

Azami Süre Nedeniyle İlişiği Kesilecek Öğrenciler İçin Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2022

 

Ek Sınav Tarihleri

Azami Süre Sonu I. Ek Sınavları: 21 Şubat 2022 – 23 Şubat 2022

Azami Süre Sonu II. Ek Sınavları: 28 Şubat 2022 – 02 Mart 2022

 

Açıklamalar

1. Başarısız (FF,YZ) dersi olan ve daha önce bu derslerden ek sınav hakkını kullanmayan, devam şartı yerine getirilmeyen “DZ” devamsız notlu dersi olan ve daha önce bu derslerden ek sınav hakkı kullanmayan ve hiç alınmamış dersleri bulunanlar için ek sınav hakkı verilecektir.

2. Öğrenciler; hiç almadıkları, devamsızlıktan başarısız oldukları, doğrudan sınavı yapılamayan uygulamalı, uygulaması olan derslere (proje, laboratuvar, vb.) talep etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere ve bölümün uygun görmesi halinde devam edebileceklerdir.

3. Öğrenciler seçmeli ders grubundaki dersler içinden hangi derslerden sınava gireceğini başvuru formunda belirteceklerdir.

4. Doğrudan sınav yapılamayan yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen, proje, laboratuvar, atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, sadece uygulamalı olan ve benzeri nitelikteki dersler için öğrenim kazanımları dikkate alınarak değerlendirmenin (sınav, ödev, proje, uygulama) nasıl yapılacağına ilgili birim karar verecektir

5. İş yeri uygulaması ve staj dersleri ile ilgili olarak; öğrenciden iş yeri uygulamaları ve staj başvuru belgesi alınacak ve öğrencinin durumu staj süresi sonunda değerlendirilecektir. Öğrencilerin staj başvuru belgesini ikinci azami süre ek sınavı sonuna kadar ilgili Bölüm/Program staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

6. Birinci ek sınavda başarılı olan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla aynı dersin ikinci ek sınavına giremezler. Birinci ek sınav hakkını kullanmayan öğrenciler, ikinci ek sınav hakkını kullanabilirler. Birinci ve ikinci ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

7. Ek sınavlardan alınan notlar tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir.

8. İlan edilen tarihlerde ek sınavlara girmeyen öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.

9. Ek sınavlar sonunda oluşacak durumlar (ek süre, sonsuz sınav hakkı, ilişik kesme) için Üniversitemiz Senatosunun 07.07.2021 tarih ve 18/8 sayılı kararı ile kabul edilen “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesi Uyarınca (Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan) Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları”na göre değerlendirme yapılacaktır.

10. Son sınıf öğrencisi: Önlisans Programları için 60 AKTS, Lisans programları için 165 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler son sınıf öğrencisi olarak kabul edilir.

11. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca öğrencilere yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ! Üniversite Girişlerinde HES Kodu Uygulaması ve HES KODU TANIMLANMASI
1.10.2021

Covid-19 salgını sebebiyle, alınan tedbirler çerçevesinde üniversitemize girişlerde, kimlik kontrollerinin yanı sıra HES kodu sorgulaması da yapılacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın sistemi ile online bağlantı halinde olan personel ve öğrenci kimlik kartlarının sorgulanması ve sağlıklı çalışması için personel ve öğrencilerimizin tamamının, https://hesbilgi.ogu.edu.tr adresine ulaşıp kendilerine ait bilgileri yüklemeleri gerekmektedir. Üniversitenin sistemine giriş yapılmadan önce Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından süresiz HES kodu alınarak bilgi girişi yapacaklardır.

Sistemle ilgili olarak bir problem yaşanması halinde, Rektörlük girişindeki Akıllı Kart birimine müracaat edildiğinde destek sağlanacaktır.

Bilgisayar veya akıllı telefonu erişimi olmayanlar Rektörlük personel girişindeki Kioks cihazından işlem yapıp HES kodu alabileceklerdir.

HES kodu almayan personel ve öğrencilerimizin Üniversitemize girişi mümkün olmayacaktır. 

En kısa sürede yukarıda verilen internet bağlantısına tıklayarak HES KODUNUZUN GİRİŞİNİ YAPINIZ. 

ÖNEMLİ: Afet Farkındalık Eğitimleri (ZORUNLU)
28.09.2021

Eskişehir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında oluşturulan Afet Farkındalık Eğitimi İş Birliği Protokolü Kapsamında, Afet Farkındalık Eğitimi'nin verilebilmesi için UZEMÖYS üzerinde "Afet Farkındalık" dersi açılmıştır. 

Öğrencilerimiz sisteme giriş yaparak dersi görebilecektir. Bu eğitime katılmak zorunludur. "Eğitim Hakkında" kısmını gözden geçirdikten sonra "Eğitim Değerlendirme" adındaki kısa sınavı tamamlamanız gerekmektedir. 

 

2021-2022 Güz Dönemi Ders Programı
27.09.2021

Sevgili öğrenciler, 

2021-2022 Güz Dönemi ders programına ulaşmak için tıklayınız.

Programda kırmızı ile yazılmış olan dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır. Diğer derslerde yüz yüze eğitim uygulanacaktır. 

Kayıtlarda dikkat etmeniz gereken hususlar için tıklayınız.

Araştırma dersini alacak öğrencilerimiz ile ilgili duyuru için tıklayınız.

Üniversite Tercihinde Bulunacak Öğrenciler için Instagram Hesabı Açtık!
2.06.2021
 
Sevgili öğrenciler,
 
Sizlere jeoloji mühendislerinin çalışma alanları hakkında bilgi edinebileceğiniz bir Instagram hesabı açtık. Sayfamızda jeoloji mühendisliği ile ilgili merak ettikleriniz, ilgilendiğimiz konular, yürüttüğümüz çalışmalar ve jeoloji ile ilgili haberleri bulacaksınız. 
 
BURAYA tıklayarak instagram sayfamıza ulaşabilirsiniz.
 
Mesleğimiz hakkında bir fikir sahibi olmak istiyorsanız, ne yaptığımızı merak ediyorsanız tercih döneminizden önce hesabımızı ziyaret etmeyi unutmayın. 
 
Sınavlarınızda başarılar diliyoruz.
 
Görüşmek umuduyla.
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı
17.05.2021

"1947 yılından beri süregelen ve ülkemizin yer bilimleri alanındaki en köklü, saygın ve bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı`nın yetmişikincisi 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (Online) olarak gerçekleştirilecektir."

Kurultay programına ulaşmak için tıklayınız.

STAJ: SGK İş Kazaları Hakkında Taahhütname Güncellendi!
GÜNCEL STAJ BAŞVURU FORMU
28.01.2021

Sevgili öğrenciler,

Staj başvuru formları güncellenmiştir. 26.01.2021 tarihinden itibaren yapılacak başvurularda güncel formun kullanılması gerekmektedir. 

Staj sekmesindeki form da güncellenmiştir. 

Güncel staj başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

2020-2021 Bahar Dönemi Ders Programı (Güncellendi- 29.12.2020)
18.12.2020

2020-2021 Bahar Dönemi Ders Programı

XVII. Uluslararası Kil Konferansı Duyurusu
11.12.2020

XVII. Uluslararası Kil Konferansı 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır. 

Konferans metnine ulaşmak için tıklayınız.

ARAŞTIRMA DERS SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
9.10.2020

Değerli Öğrenciler,

Mühendislik Araştırma dersleri tercih başvuruları için daha önce belirlenen ve size duyurulan 15 Ekim tarihi değişmiştir. Başvuru yapmayan öğrencilerin 11 Ekim 2020 Pazar günü saat:20.00’ye kadar kokur@ogu.edu.tr adresine dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir. 

Lütfen ilgili arkadaşlarınızı haberdar ediniz.

Araştırma dersi 12 Ekim Pazartesi günü sisteminize eklenecektir. 

 

Dilekçe

ÖNEMLİ: UZEM DUYURUSU
1.10.2020

Üniversitemiz öğrencileri UZEM Öğrenme Yöntemi Sistemi’ne (UZEMÖYS) 4 Ekim 2020 tarihinden itibaren NetYetki şifresi ile giriş yapabileceklerdir. Uzaktan eğitimle ilgili bilgilere ve eğitim videolarına  UZEM web sitesinden (uzem.ogu.edu.tr) erişilebilecektir. 

2020-2021 Güz Dönemi dersleri UZEM Öğrenme Sistemi üzerinden yapılacağı için, uzaktan eğitim ile ilgili bilgileri ve eğitim videolarını mutlaka inceleyiniz. 

 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ DUYURU
28.09.2020

DİKKAT!

AŞAĞIDAKİ DUYURU GÜNCELLENEBİLİR! LÜTFEN WEB SİTESİNİ DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE TAKİP EDİNİZ!

TÜM DUYURULARI BAŞTAN SONA OKUMADAN KAYDINIZA BAŞLAMAYINIZ.

(Güncellenen maddeler mavi renktedir)

Jeoloji Mühendisliği Bölümü için belirlenen ön kayıt tarihleri 30 Eylül 2020 ve 2 Ekim 2020’dir. 

30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 10.30-13.00 (13.00-23.00) arasında yapılacaktır. 30 Eylül 2020 Çarşamba günü kayıt yapamayan öğrencilerimiz 2 Ekim 2020 günü saat 08.00-17.00 saatleri arasında online ders kayıtlarını gerçekleştirebilir.

Danışman onayları

30 Eylül 2020 13.00-23.00,

2 Ekim 2020 08.00-17.00

 

Öğrenim ücreti ve Katkı Payı Ödenmesi için: 26 Eylül 2020 tarihinden itibaren QNB Finansbank şubelerinden QNB Finansbank MMF hesabına para yatırarak, ATMlerden veya İnternet Bankacılığından ÜNİVERSİTE HARÇ ÖDEME menüsü ile gerçekleştirebilirsiniz. KATKI PAYINI YATIRMAYAN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYDI YAPILAMAZ.

 

Varsa katkı payınızı yatırdıktan SONRA 30 Eylül 2020 günü VEYA 2 Ekim 2020 günü belirtilen saatler arasında ogubs1.ogu.edu.tr adresinden derslere kayıt yaptırabilirsiniz.

İnternet üzerinden ders seçiminizi yaptıktan sonra DANIŞMAN ONAYININ ALINMASI ŞARTTIR. Sadece ders seçimi yapmış olmanız kaydınızın tamamlanmış olduğu anlamına gelmemektedir. Yapmış olduğunuz ders seçimleri DANIŞMANINIZ TARAFINDAN UYGUN GÖRÜLEREK ONAYLANIRSA ders kaydınız gerçekleşmiş olur.

Eğer kaydınızda HATA YOKSA ön kaydınız onaylanır.

Eğer kaydınızda bir hata tespit edilmişse DANIŞMANINIZ SİZE MESAJ GÖNDEREREK SİZİ UYARIR VE KAYDINIZI DÜZELTMENİZİ İSTER. Kaydınızı belirtilen şekilde düzelterek geri gönderiniz. Kaydınızı tam olarak düzeltene kadar danışmanınız kaydınızı onaylamaz. Bu yüzden KAYIT GÜNLERİ İÇİNDE MUTLAKA SİSTEMİNİZİ DÜZENLİ KONTROL EDİNİZ.

DANIŞMAN ONAYI ALMAYAN ÖĞRENCİ KAYITLARI EKLE-SİL SONUNDA OTOMATİK OLARAK İPTAL EDİLECEKTİR.

Ön kaydınızı öğrenci bilgi sistemi üzerinden aşağıdaki maddelere (şablonlara) dikkat ederek yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki duyurular ve uyarılar ile ESOGÜ Öğrenci İşleri’nden yapılacak duyurular haricinde başka paylaşımlara, yorumları dikkate almayınız. İnternet üzerinden ön kaydınızı tamamlayıp, danışmanınıza gönderiniz. Kaydınızı doğru bir şekilde yaptıysanız, danışmanınız tarafından kaydınız onaylanacak ve kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Eğer ön kaydınızı tamamladıktan sonra eksik ve/veya yanlış olan dersler seçtiğinize dair, danışmanınızdan bir uyarı mesajı (öğrenci bilgi sisteminde) alırsanız, kaydınızı eksiksiz bir şekilde tekrar tamamlamaya çalışınız ve internet üzerinden danışmanınıza gönderiniz. Bu nedenle, kayıt ekranınızı kayıt tarihleri ve saatleri içerisinde sık sık kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.

2019-2020 girişli öğrenciler: Genel Not Ortalamanız 2’nin altındaysa başarısız olduğunuz (FF ve DZ) derslerinizin yanında DC ve DD notuyla geçmiş olduğunuz dersleri tekrar almak zorundasınız. (Bu durum diğer öğrencilerimizi kapsamamaktadır.)

Ön kayıt süresinde ders kaydı YAPAMAMIŞ öğrencilerin, EKLE-SİL döneminde ders kaydının yapılması için, Fakülte Yönetim Kurulu’nun mazeretle ilgili olumlu karar vermesi halinde, 50 TL Gecikme Ücretini QNB Finansbank’a yatırmanız gerekmektedir. Sonrasında ders kaydınızı yapabilirsiniz.

Ekle-Sil döneminde ( 7-9 Ekim 2020) kaydınızla ilgili bir değişiklik yapmak istediğinizde, danışmanınız ile mail veya öğrenci bilgi sisteminden mesaj yoluyla iletişim kurmanız gerekmektedir. Kaydınızdaki hataların veya eksikliklerinin bu iletişim yolları kullanılarak çözmeniz beklenmektedir.

 

Daha önce alıp başarısız olduğunuz bir dersi tekrar alırken YERİNE işlemi yaparak dersi kaydınıza eklemeniz gerekmektedir. Eğer bu şekilde dersi eklemezseniz, sistem bu başarısız olduğunuz dersi YENİ BİR DERS gibi görecek ve kaydınız hatalı olacaktır.

Kendi şablonunuza ait olmayan bir dersi sisteminize eklediğinizde sistem size dersinizin mezuniyet değerlendirme şablonunuzda olmadığına dair bir uyarı verecektir (M.D. YOK!). Bu uyarılara lütfen dikkat ediniz.

 

 Bölümümüze ilk defa gelen 2020 girişli öğrencilerimiz ve 1.sınıftan ilk defa ders alacak öğrencilerimiz  lütfen "2020 Girişli ve 1. Sınıftan İlk Defa Ders Alacak Öğrenciler için" başlığı altındaki uyarıları dikkate alınız.

TEKNİK SEÇMELİ III DERSLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU: 

2011 ŞABLONUNA AİT TEKNİK SEÇMELİ III DERSLERİ 2 KREDİDİR (2+0). Derslerinizi seçerken buna dikkat ediniz.

2015 ŞABLONUNA AİT TEKNİK SEÇMELİ III DERSLERİ 3 KREDİDİR (3+0). Derslerinizi seçerken buna dikkat ediniz.

----------------------------------------------------------------------------------------

2011 ŞABLONUNA DAHİL OLAN ÖĞRENCİLER "ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER" DERSİNİ SEÇMELİ DERS OLARAK SEÇEMEZ! 2018-2019 GÜZ DÖNEMİNDE AÇILAN "ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER" SEÇMELİ DERSİ 2015 ŞABLONUNA AİTTİR. 2011 ŞABLONUNA AİT "ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER" DERSİ BAHAR DÖNEMİNDE AÇILMAKTADIR VE ZORUNLU BİR DERSTİR. 

-----------------------------------------------------------------------

MADEN YATAKLARI DERSİNİ HEM 2011 HEM DE 2015 ŞABLONUNA AİT ÖĞRENCİLER ALABİLİR. 

"2020 Girişli ve 1. Sınıftan İlk Defa Ders Alacak Öğrenciler için"

1. İnternet üzerinden ön kaydınızı tamamladıktan sonra, kaydınız danışmanınıza gönderilecektir. Kaydınızı doğru bir şekilde yaptıysanız, danışmanınız tarafından kaydınız onaylanacak ve ders kaydınız tamamlanmış olacaktır. Almanız gereken dersler Matematik, Fizik I, Fizik I Lab., Kimya, Kimya I Lab, Bilgi Teknolojileri, Genel Jeoloji, Jeoloji Mühendisliğine Giriş, Türk Dili I, Sosyal Seçmeli I (Fotoğrafçılık VEYA İlkyardım derslerinden 1 adet) ve İngilizce I'dir. Bu derslerle ilgili dikkat etmeniz gerekenler aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır. Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz MMF Dekanlığı I. Öğretim sekmesi altında açılan Türk Dili Özel (I) dersini seçmelidir.

2. Eğer ön kaydınızı tamamladıktan sonra eksik ve/veya yanlış olan dersler olduğuna dair danışmanınızdan bir uyarı alırsanız, kaydınızı eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışınız. 

3. Ders programında göreceğiniz İngilizce I Dekanlık Uzaktan Eğitim dersini ingilizceden muaf olmayan öğrenciler (muafiyet sınavından başarısız olanlar) almak zorundadır. Bu dersi, ders kayıt sisteminde MMF Dekanlık 1. Öğretim sekmesinden bulabilirsiniz.

4. Fotoğrafçılık ve İlkyardım dersleri Sosyal Seçmeli I derslerindendir. Bu iki dersten sadece 1 tanesini seçmeniz gerekmektedir.

5. Ders Programında gördüğünüz Seminer I Y. Uyruklu dersi yabancı uyruklu öğrencilerimiz içindir. Bu dersi sadece yabancı uyruklu öğrencilerimiz seçecektir.

 ------------------------

2015 Şablonu ve 2011 Şablonu öğrencilerinin dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Eğer bir üst sınıftan ders almak istiyorsanız, lütfen danışmanınız ile iletişime geçiniz.

 

2015 Şablonu:

Bu dönem açılan MADEN JEOLOJİSİ dersi SEÇMELİ DERS değildir ve 2011 şablonuna ait zorunlu bir derstir. Bu dersi kaydınıza eklemeyiniz. 

Mühendislikte Etkili İletişim dersi Sosyal Seçmeli II grubundadır ve STEM dersi yerine açılmıştır. 

A.İ.İ.T I dersi MMF Dekanlık I. Öğretim sekmesi altındadır. Bölümümüze ait olan A.İ.İ.T I dersi A şubesidir. Kaydınıza bu şubeyi ekleyiniz.

Genel Mineraloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir. Hidrojeoloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

Kaya Mekaniği ve Sondaj Tekniği derslerini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

Seminer dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

Yakıtlar Jeolojisi dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513557 kodlu Stratigrafi İlkeleri (3 0 3 5) dersini alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513558 kodlu Yapısal Jeoloji-Tektonik (2 2 3 5) dersini alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513559 kodlu Bilgisayarda Özel Konular (1 2 2 2) dersini alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513560 kodlu Genel Jeofizik (2 0 2 3) dersini alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513561 kodlu Mühendislik Matematiği (3 0 3 4) dersini alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, Bilimsel Sunum Teknikleri dersini alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, Tasarım Seçmeli dersi olan Maden Yatakları ve Alterasyonları Modellemesi dersini alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği I dersini alacaktır. (İş Güvenliği dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, Mesleki İngilizce I dersini alacaktır. (Teknik İngilizce I dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, Magmatik Kayaç Petrografisi dersini alacaktır. (Magmatik- Metamorfik Kayaç Petrografisi dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, Teknik Seçmeli I grubundan (Tk. Sç. 1) 1 tane ders alacaktır. 

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, Teknik Seçmeli III grubundan 1 tane ders alacaktır.

2015 şablonuna tabi olan öğrenciler, Sosyal Seçmeli II grubundan 1 tane ders alacaktır.

Çevre Jeolojisi dersi 2015 Şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.

Akışkanlar Mekaniği dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

İşletme Yönetimi dersi 2015 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

 

2011 Şablonu:

Genel Mineraloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir. (Mineraloji I dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. )

Hidrojeoloji dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

Kaya Mekaniği ve Sondaj Tekniği derslerini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

Seminer dersini hem 2011 hem de 2015 şablonuna tabi olanlar alabilir.

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513207 kodlu Stratigrafi İlkeleri (2 0 2 3) dersini alacaklardır.

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513211 kodlu Yapısal Jeoloji-Tektonik (3 2 4 6) dersini alacaklardır.

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513213 kodlu Bilgisayarda Özel Konular (3 0 3 4) dersini alacaklardır.

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, 151513214 kodlu Genel Jeofizik (3 0 3 5) dersini alacaklardır.

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, Akışkanlar Mekaniği dersini alacaktır.

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, İş Güvenliği dersini alacaktır.

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, Magmatik- Metamorfik Kayaç Petrografisi dersini alacaklardır. (Magmatik Kayaç Petrografisi dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, Teknik İngilizce I dersini alacaktır. (Mesleki İngilizce I dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. )

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, Yakıtlar Jeolojisi dersini alacaktır. (Kömür Jeolojisi dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.)

2011 şablonuna tabi olan öğrenciler, Teknik Seçmeli I grubundan 2 tane, Teknik Seçmeli III grubundan 2 tane almak zorundadır.

Çevre Jeolojisi dersi 2011 şablonuna aittir.

Sosyal Seçmeli II dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz.

Bilimsel Sunum Teknikleri dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

Mühendislik Matematiği dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği I dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

Tasarım Seçmeli dersi 2011 şablonuna ait değildir. Lütfen kaydınıza eklemeyiniz. 

 

ÖNEMLİ!Bütünleme Sınavları ve Yaz Okulu Hakkında Duyuru