TR | EN
Genel Jeoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL
Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Volkan KARABACAK (Bölüm Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Kübra YAYAN