TR | EN
Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Özgür KARAOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SENDİR (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Araş. Gör. Dr. Duru CESUR
Araş. Gör. Dr. Özlem TOYGAR SAĞIN