TR | EN
Eğitim Amaçları

Jeoloji Mühendisliği Program Eğitim Amaçları

Jeoloji mühendisliği ve temel mühendislik ile ilgili konularda bilgi sahibi olan, bilim ve teknolojiyi mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilen, sorgulayan, bilgi birikimi ve becerilerini jeoloji konularında uygulayabilen, ülkenin doğal kaynaklarının önemini kavramış, mühendislik etiğine sahip nitelikli jeoloji mühendisleri yetiştirilmesidir. Ayrıca, çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması ve  analitik-eleştirel düşüncenin geliştirilerek yerbilimleri eğitimine kazandırılması program eğitim amaçları arasındadır.