TR | EN
Doç. Dr. Ali KAYABAŞI (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ali KAYABAŞI (Anabilim Dalı Başkanı)

e-mail: akayabasi@ogu.edu.tr

 

Tel: (222) 239 37 50/3556

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

1.    GENEL

 

Düzenleme Tarihi

 

2012

Soyadı, Adı

 

KAYABAŞI, Ali

Doğum Yeri, Tarihi, Cinsiyeti

 

Ankara, 1962,  Erkek

Baba ve Anne Adı

 

Süleyman – Ayşe

Medeni Durumu

 

Bekar

Çalıştığı Yer ve Adresi

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yazışma Adresi

 

ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Laboratuvar Binası, Oda no:JEO205, Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR.

Telefon (İş)

Faks (İş)

E-mail

 

(0222)2393750/3556

(0222) 2393613

(Dekanlık)

akayabasi@ogu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ÖĞRENİM                                                                                                                                

 

Öğrenim

Okul

Bitirdiği

Yıl

Ünvanı

Açıklama

Lisans

ODTÜ, Jeoloji Mühendisliği

1987

Jeoloji Mühendisi

Mühendislik Fakültesi

Lisans

Anadolu Üniversitesi

1997

İktisat

İktisat Fakültesi

Y.Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

2003

Yüksek Mühendislik

Mühendislik Fakültesi

Doktora

Hacettepe  Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

2009

Doktora

Mühendislik Fakültesi

 

 

3.   PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ VE UZMANLIK ALANLARI                            

 

Görev Dönemi

Görev Türü

Kuruluş

Uzmanlık Alanı

1983

Proje Görevlisi

ODTÜ

 

1990

Tercüman

SOM ELEKTRİK

Tercüman

1990-2012   

Jeoloji Mühendisi

EİE

Jeoteknik, Kaya ve Zemin Mekaniği

17-01.2012-01.10.2012

Jeoloji Mühendisi

DSİ

Jeoteknik, Kaya ve Zemin Mekaniği

02.10.2012-Devam ediyor

Öğretim Üyesi

Osmangazi Üniversitesi

 

 

 

4.   BİLGİSAYAR VE YABANCI DİL      

                                                                                             

Bilgisayar

Excel, Word, otoket, v.b gibi Windows bigisayar paket proğramları yanısıra, DIP, Logplot, Surfer, Otoket   gibi mesleki paket  proğramları

Yabancı Dil

İyi Derecede İngilizce  KPDS puanı:92 (Sınava giriş tarihi:1997 Mayıs)

 

 

 

5.   YURT İÇİ KATILDIĞI KURSLAR VE ALINAN BELGELER     

                                                                                             

Dönemi

Kursun Adı

Açıklama

1993

“Zeminlerin İyileştirilme Yöntemleri”  Konulu Kurs

Kurs, İnşaat Fakültesi/ODTÜ Tarafından verilmiştir

1997

Avrupa Topluluğu Araştırma Ve Uygulama Merkezi Temel Eğitim Kursu

Kurs, Ankara Üniversitesi Tarafından verilmiştir.

1997

Avrupa Topluluğu Araştırma Ve Uygulama Merkezi Uzmanlık Eğitimi Kursu

Kurs, Ankara Üniversitesi Tarafından verilmiştir

1999

“Yamaç ve Şevlerin Mühendisliği”

Kurs, Sakarya Üniversitesi (Prof. Dr.Akın ÖNALP) tarafından EİE Merkezinde verilmiştir.

2005

Jeotermal Saha Potansiyel Belirleme, Master Plan ve Fizibilite Projesi Hazırlama Kursu

Kurs, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü/İTÜ tarafından EİE Merkezinde verilmiştir.

2008

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından verilmiş Laboratuvar Denetçi Belgesi

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun gereğince Kaya ve Zemin Laboratuvarlarını denetleyebilme yetkisi

2010

Netcad kursu

Kurs netcadcampüs tarafından Jeoloji Mühendisleri odasında verilmiştir.

 

6.  ÜYELİKLERİ     

                                                                                             

Üyelik Dönemi

Üyelik Türü

Kuruluş

1987

Üyelik

Jeoloji Müh.Odası

2001

Üyelik

ESM Memur Sendikası

2006

Üyelik

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi

 

 

 

 

 

 

 

7. YÜKSEK LİSANS TEZİ KONUSU

 

“Kaya Kütlelerinin Deformasyon Modülünün Tayininde  Kullanılan Görgül  İlişkilerin Değerlendirilmesi: Baraj Yerlerinden Uygulamalar” (Evaluation Of The Empirical Relationships Employed  For The  Determination Of Rock Mass Deformation  Modulus: Applications At The Dam Sites),2003, Ankara, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, 81 s (Türkçe).

 

 

 

8. DOKTORA TEZİ KONUSU

 

“Çan (Çanakkale) Açık Ocak Linyit İşletmesindeki Şev Duraysızlıklarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri” ( Investigation of slope instabilities at Çan (Çanakkale) lignite open pit and recommendations for remedial measures), 2009, Ankara, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, 181 s (Türkçe)

 

 

9- ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİNDE TAMAMLADIĞI PROJELER

 

1-Mersin Belediyesi Kanalizasyon Projesi Merkez Pompa İstasyonu Jeoteknik Etüd  Çalışması (EİE Rp. No.93-42, Ağustos 1993)

2-Mersin Belediyesi kanalizasyon Projesi Batı Pompa İstasyonu Jeoteknik Etüd Çalışması (EİE Rp. No:93-38, Temmuz1993)

3-Mersin Belediyesi Kanalizasyon Projesi Arıtma Tesisleri Jeoteknik Etüd Çalışması (EİE Rp. No:95-4, Mart 1995)

4-DLH Ayaş Tüneli Güzegahı Km 15+970-Km-17+800 Arası Jeoteknik Etüd Çalışması (EİE Rp. No:94-6, Şubat 1994)

5-Yukarı Çoruh Havzası Arkun Baraj ve HES Projesi, Yokuşlubağ Heyelanı Mühendislik Jeolojisi Çalışması(EİE Rp. No.9-12, Aralık 1997).

6-Ermenek Barajı HES Santral Yeri Dilatometre Deneyleri (EİE  Temmuz 1998).

7-Limonlu Hidroelektrik Projesi Jeoteknik Etüd Çalışması, Erdemli/Mersin (EİE Rp. No:99-4 Ocak 1999)

8-Eti Holding Bor Tuzu Araştırma Sondajları,  Dursunbey/Balıkesir (EİE Rp. No:2002-14)

9-Aşağı Aras Projesi Kalebaşı, Değirmendere, Demirkapı, Boztepe, ve Kuloğlu Regülatör Yerleri Presiyometre Deneyleri (EİE Rp No:2002-43)

10-Pazarsuyu Havzası Serpin, Kızılev, Çatalçam, Ören, Tokmadin, Zekere Regülatör ve HES,  Sarıtaş, Akkaya Baraj ve HES Projeleri Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (EİE, Rp No:2004-36)

11-Aksu Çayı Havzası/Giresun Angutlu Baraj ve HES Projesi Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (EİE, Rp No:2004-38)

12-Batlama Çayı Havzası/Giresun, Batlama Regülatör ve HES Projesi Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (EİE, Rp No:2004-39)

13-Keşap Deresi Havzası/Giresun,  Büyük ve Vanazit Regülatör ve HES Projeleri Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (EİE, Rp No: 2004-37)

14-Fırat Havzası/Tunceli, Avgasor Regülatörü ve HES Projesi Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (Yayınlanmamış)

15-Fırat Havzası/Tunceli, Yastık Regülatörü ve HES Projesi Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (Yayınlanmamış)

16-Fırat Havzası/Bingöl, Bazikan Regülatörü ve HES Projesi Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (Yayınlanmamış)

17-Fırat Havzası/Tunceli, Aşkirik Regülatörü ve HES Projesi Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (Yayınlanmamış)

18-Fırat Havzası/Malatya, Kozluk Regülatörü ve HES Projesi Mühendislik Jeolojisi Ön İnceleme Raporu. (Yayınlanmamış)

19-Enerji Verimliliği Örnek Binası Yeri Gözlemsel Zemin (Jeolojik-Jeoteknik) Etüt Raporu, Jeoloji ve sondaj Dairesi Başkanlığı, EİE, 2005.

20-TKİ-ELİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Çan Sahası Heyelan Araştırmaları Raporu, (EİE, Rp No:2007-12

21-TKİ-GELİ, Eskihisar Linyit Sahası Sondaj Kuyu Logları, EİE, Temmuz,2007.

22-TKİ-ELİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çan Linyit Sahası Kuyu Logları (Protokol-EK I Protokol, EİE, Rp No:2008-10

23-TKİ-ELİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çan Linyit Sahası Kuyu Logları (EKII-EKIII Protokol, EİE, Rp No:Temmuz,2009.

24-TKİ-ELİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çan Linyit Sahası Kuyu Tanımlamaları ve Kömür Analiz Sonuçları (Protokol-EK I-EK II-EK III, EİE, Rp No:Ağustos, 2009.

 

10- DEVLET SU İŞLERİNDE TAMAMLADIĞI PROJELER

 

1-Malatya-Darende Gökpınar Sulaması Pompa Binası Ve Regülasyon Havuzu Yeri Temel Zemin Etüt Raporu (DSİ Genel Müdürlüğü, Jeoteknik hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı, Rapor no:339, Ankara, 2012.

 

 

11-YURTDIŞI YAYINLARI

 

1-A KAYABAŞI, A., GÖKÇEOĞLU, C., ERCANOĞLU, M.,2003. Estimating the deformation modulus of rock masses: a comparative study.International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 40, 55-63

2-GÖKÇEOĞLU, C.,SÖNMEZ, H.,KAYABAŞI, A., 2003.Predicting the deformation moduli of rock masses. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,40,701-710.

3-GÖKÇEOĞLU, C.,YEŞİLNACAR, E.,SÖNMEZ, H.,KAYABAŞI, A.,2004. A neuro-Fuzzy model for modulus of deformation of jointed rock masses.Computer and Geotechtonics.

4-SÖNMEZ, H., GÖKÇEOĞLU, C., NEFESLİOĞLU, H., KAYABAŞI, A.,2006. Estimation of rock  modulus: For Intact rocks with an artificial neural network and for rock masses with a new empirical equation. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences.,  43,224-235

5-KAYABAŞI, A., Prediction of pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by simple and non linear multiple regression techniques: a case study from Mersin, Turkey. Environmental Earth Science (2012) 66:2171-2183. DOI 10.1007/s 12665-011-1439-4.

6- ALADAĞ, C.H., KAYABAŞI, A., GÖKCEOĞLU, C.,2012. Estimation of  pressuremeter modulus and limit pressure of clayey soils by various artificial neural network models. Neural Computing and Applications, Neural Comput& Applic., 2013 (23):333-339 DOI 10.1007/s00521-0.12-0900-7

7-KAYABAŞI, A., GÖKCEOĞLU, C., Coal mining under difficult conditions:the lignite open pit (Çanakkale,Turkey). Engineering Geology, 135-136 (2012) 66-82.

 

12-YURTDIŞINDA VERDİĞİ SUNUMLAR

3-KAYABAŞI, A., SÖNMEZ, H., GÖKÇEOĞLU, C., TONOZ, M.C., TUNCAY, E., NEFESLİOĞLU, H.A., Mechanism and Activity of a Complex Lanslide’- 5th International Symposium  On Eastern Mediterranean Geology Thessaloniki, Greece., 14-20 April 2004.

 

 

14-ULUSAL YAYINLAR

 

1-KAYABAŞI, A., GÖKCEOĞLU, C., Taşıma Kapasitesi ve Oturma Miktarının Hesaplamasında Yaygın Kullanılan Yöntemlerin Mersin Arıtma Tesisi Temel Örneğinde Uygulanması. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Jeoloji Mühendisleri Odası, 36(1) Haziran 2012

 

 

15-ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ BÜLTENİNDE YAYINLANAN TERCÜMELER

 

1-“Application of Geology to Engineering Practice by Karl Terzaghi” isimli kitaptan  “Mechanism of Landslide”- “Heyelanların Mekanizması” başlıklı makalenin tercüme edilmesi. (EİE Bülteni Sayı:164)

 

2-“Journal of Geotechnical Engineering”, Volum.118 No:8 Aug 1992’de C. Vaqn Rhee ve A. Bezuijen imzasıyla yayınlanan “Influence of Seepage on Stability Of Sandy Slope”-“Kumlu Yamaç Duraylılığına Sızmanın Etkisi” başlıklı makalenin çevirisi (EİE Bülteni Sayı:172)

3-“Time Dependent Cone Penetration Resistance Due to Blasting” written by Wane A..Charlie, Mutaharbiva F..J.R Webyogos’un “Journal of  Geotechnical Engineering, Vol.118 No.8 Aug.1992”- “Patlatma Sonrası Zamana Bağımlı Koni Penetrasyon Direnci Değişimi” başlıklı makalenin tercüme edilmesi (EİE Bülteni Sayı:173-174)

 

4-“Bulletin Of The International Association of Engineering Geology”  dergisi No:52,Ekim 1995 sayısında International Union of Geological Sciences Working Group on Landslides tarafından  yayınlanan “A Suggested Method For Describing The Rate Of Movement of A Landslide”- “Heyelanların Hareket Hızını Açıklamak İçin Bir Yöntem Önerisi” başlıklı makalenin çevirisi  (EİE Bülteni Sayı:180-18).

                                                                                  

5-“Kütle Elastisite Modülünün Belirlenmesinde Kullanılan Dolaylı Yöntemler”  Başlıklı  makale  (EİE Bülteni Sayı:192).

 

6-“Bulletin of Engineering Geology and Environment” dergisi, volume: 57, sayfa: 151-160, 1998 sayısında  E.Hoek., P.Marinos., M.Benissi imzasıyla yayınlanan “Applicability of The Geologcal Strength Index (GSI) classification for Very Weak and Sheared  Rock Masses. The Case of The Athens Schist Formation.”-“Aşırı Zayıf ve Ezilmiş Kaya Yapılarında GSI Sınıflandırması Ve Uygulaması (Atina Metrosu –Şist Formasyonu Örneği) başlıklı  makalenin çevirisi (EİE Bülteni, Sayı:191)   

 

 

 

 

16-YURT İÇİNDE VERDİĞİ SUNUMLAR

 

1-‘Yerinde Deneyler (SPT, Presiyometre, Vane Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi)’.-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası  Jeoteknik Etüt Kursu. 15-19 Aralık.2003,  Ankara.

2-‘Yerinde Deneyler (SPT, Presiyometre, Vane Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi)’.-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası  Jeoteknik Etüt Kursu. 21-25 Şubat. 2005, Ankara.

3-‘Yerinde Deneyler (SPT, Presiyometre, Vane Deneyi, Plaka Yükleme Deneyi)’.-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası  Jeoteknik Etüt Kursu. 21-25 Kasım. 2006, Ankara.

4-‘Jeolojik Dayanım İndeksi’nin Kaya Kütlelerinin Geçirimliğinin Kestiriminde Kullanılabilirliği Üzerine Bir  Değerlendirme’-59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, A Kayabaşı, H Sönmez, C Gökçeoğlu. 2006, Ankara.

5-‘Kaya Kütlelerinin Dayanım ve  Deformasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Konusunda on Gelişmeler’-59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, H Sönmez, C Gökçeoğlu,A Kayabaşı, 2006, Ankara.

6- ‘Elektrik Üretiminde Jeotermal Enerjinin Kullanımı ve İleriye Dönük Perspektifler  Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’, F Kaymakçıoğlu, A Kayabaşı, 27-30 Kasım 2006, İstanbul.

7-‘Presiyometre Semineri’. Jeoloji Mühendisleri Odası 12-13 Kasım 2011, Ankara.

8-“Presiyometre Deneyi.Sondaj Sempozyumu”;Jeoloji Mühendisleri Odası,21-23 Aralık 2011, ODTÜ, Ankara.

9-“2006-2009 Yılları Arasında Çanakkale/ÇAN Linyit Sahasında Açılan Sondajların Değerlendirilmesi” 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı. A Kayabaşı. 1-5 Nisan 2013. Ankara.

 

 

17- SON 1 YILDA VERDİĞİ DERSLER

Yıl

Dönem

Dersler

Haftalık Ders saati

Öğrenci sayısı

Toerik

Pratik

20 12-2013

GÜZ

Mühendislik Jeolojisi

3

-

54

Kaya mekaniği

2

2

45

Zemin araştırmaları

2

-

19

BAHAR

Zemin mekaniği

3

0

29

Zemin mekaniği (Maden Müh bölümü)

2

0

10

Zemin mekaniği çözümlemeleri

5

 

3

Yamaç stabilitesi (Yüksek lisans-Doktora)

3

-

3

Saha incelemesi ve jeoteknik değerlendirme (Yüksek lisans-Doktora)

3

-

3

 

 

 

18- ÖDÜLLER:

 

1-TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası “2003 Yılı Hizmet Ödülü”

 

2-TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası "2004 Yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü"