TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Didem YASİN
Dr. Öğr. Üyesi Didem YASİN

e-mail: dugurlu@ogu.edu.tr

 

Tel: (222) 239 37 50/3553

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                                     : Didem Yasin

Doğum Tarihi                               :  28 Şubat 1978

Unvanı                                           : Dr. Öğr. Üyesi

 Eğitim Bilgileri

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2001

Y. Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2004

Doktora

 Jeoloji Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yuce G., Italiano F., D’Alessandro W., Yalcin T.H., Yasin D.U., Gulbay A.H., Ozyurt N.N., Rojay B., Karabacak V., Bellomo S., Brusca L., Yang T., Fu C.C., Lai C.W., Ozacar, A., Walia, V. 2014. Origin and interactions of fluids circulating over the Amik Basin (Hatay-Turkey) and relationships with the hydrologic, geologic and tectonic settings, Chemical Geology, 388, 23-39.

Yuce, G., Yasin, U. D., 2012. Assessment of increase in boron and arsenic concentrations at the discharge area of Na-borate mine, (Kirka-Eskisehir, TURKEY), Terrestrial,Atmospheric and Oceanic Sciences, vol: 23, No:6, pp. 703-723.

Yuce, G., Ugurluoglu, Y.D., Nadar, N., Yalcin, H.T., Yaltirak, C., Streil, T., Oeser, V. 2010. Monitoring of earthquake precursors by multi-parameter stations in EskisehirRegion (Turkey), Applied Geochemistry, Vol: 25, no: 4, pp. 572 – 579.

Yuce, G., Ugurluoglu, D., Dilaver, A. T., Eser, T., Sayin, M., Donmez, M., Ozcelik, S., Aydin, F. 2009. The effects of lithology on water pollution: Natural radioactivity and trace elements in water resources of Eskisehir Region (Turkey), Journal of Water,    Air and Soil Pollution, Vol: 202, No:1-4, pp. 69-89.

Baba, A., Yuce, G., Deniz, O., Ugurluoglu, Y.D. 2009. Hydrochemical and Isotopic Composition of Tuzla Geothermal Field (Canakkale-Turkey) and Its Environmental Impacts, Environmental Forensics, Vol: 10, Issue:2, pp. 144 – 161. Taylor and            Francis.

Yuce, G., Pinarbasi, A., Ozcelik, S., Ugurluoglu, D. 2006. Soil and Water Pollution Derived from Anthropogenic Activities in the Porsuk River Basin, Turkey, Environmental Geology, Vol: 49, Number: 3, pp. 359-375. Springer-Verlag GmbH.

Yuce, G., Ugurluoglu, D. 2003 Earthquake Dates and Water Level Changes in Wells    in the Eskisehir Region, Turkey (Technical Note), Hydrology and Earth System Sciences, Vol:7 (5), pp. 777-781.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedings) basılan bildiriler.

Yuce, G., Italiano, F., Taskiran, L, Yasin, D., Gulbay, A. 2015. Hydrogeochemical Characteristics of Low-Enthalpy Geothermal Waters from Eskisehir Province (Turkey), Proceedings World Geothermal Congress 2015, 19-25 April 2015, Melbourne, AUSTRALIA. 

Yasin, D.U., Yuce, G., Adar, N., Yalçin, T. Statistical Assesment of Long-Term Hydrochemical Changes in Groundwater Related With Seismic Events, ICGG12 International Gas Geochemistry Conference, 1-7 September 2013, p.38, Patras, GREECE.

Yuce, G.,D'Aleassandro, W., Yalcin, T.H., Yasin, D.U.,  Gulbay, A.H., Ozyurt, N.N., Rojay, B., Karabacak, V., Bellomo, S., Brusca, L., Yang, T., Fu, C.C., Lai, C.W., ICGG12 International Gas Geochemistry Conference, 1-7 September 2013, p.38, Patras, GREECE.

Yuce, G., Yasin, U. D., Ak, E. 2009. Radon in water supplies associated with source-rock lithology in Eskisehir Region (Turkey), ICGG10 International Gas Geochemistry Conference, 14-21 September 2009, p. 119, Cluj-Napoca, ROMANIA.

Yuce, G., Streil, T., Nadar, N., Yalcin, T., Yaltirak, C., Oeser, V., Ugurluoglu, Y.D. 2007. Multi parameter Hydrogeological Monitoring in Eskisehir region (Turkey) to analyze any precursors derived from earthquakes, ICGG9 International Gas Geochemistry      Conference, 01-08 October 2007, pp.32-33, Taipei, TAIWAN.

Yuce, G., Sayın, M., Ugurluoglu, D., Donmez, M., ESER, T., Dilaver, T.A., Aydın, F.,Ozcelik, S. 2007. Natural Contamination in groundwater and its impact on environment: a case study in Eskisehir and Kutahya Region, Turkey, XXXV IAH Congress-Groundwater and Ecosystems, 17-21 September 2007, pp.261-263, Lisbon, PORTUGAL.

Yuce, G. Ugurluoglu, D., Adar, N., Yalcin, T., Yaltirak, C., Eser, T., Azdiken S., Ozcelik Ş. 2006. A Possible Relationship between Seismic Events and Hydrogeological Properties: A Case Study in the Eskisehir Region, Turkey, International Scientific Conference on the Abiotic Environment – Evaluation Of Changes And Hazards – Case Studies, 16-17 October 2006, p.61, Warsaw, POLAND.

Yuce, G. Ugurluoglu, D., Yalcin, T., Bozkurtoglu, E., Ozcelik Ş., Eser, T., Azdiken S. 2005. Monitoring Possible Earthquake-Induced Changes in Groundwater Level and Hydrochemical Properties in the Eskisehir Region, Turkey. 4th Dresden Symposium, Survey of Geo-Hazards 26-30 September 2005, p. 35, Dresden, GERMANY.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yüce, G., Yasin, D., D’Alessandro, W., Italiano F., Bellomo, S., Gülbay, A.H. 2015. Kızıldağ (Hatay) Ofiyolitlerinden çıkan yüksek alkali (pH≥9) termal suların hidrojeokimyasal özellikleri ve değerlendirilmesi, 2nci Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri, 12-15 Kasım 2015, p. 33-34, Konya. 

Yasin, D., Yüce, G., Gülbay, A.H., Çeliktaş, O. 2015. Amik (Hatay) sahasındaki düşük sıcaklıklı termal suların hidrokimyasal özellikleri ve değerlendirilmesi, 2nci Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Bildiri Özetleri, 12-15 Kasım 2015, p. 35-36, Konya

Yuce G., Italiano F., D’Alessandro W., Yalcin T.H., Yasin D.U., Gulbay A. H., Ozyurt N. N., Rojay B., Karabacak V., Bellomo S., Brusca L., Yang T., Fu C.C., Lai C.W. 2013. Amik Havzasındaki (Hatay) Çözünmüş ve Serbest Haldeki Gazların Jeokimyası ve Tektonik Yapı İle İlişkisi, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül 2013, p. 95, MKU-Antakya, Hatay. 

Yüce, G.,   Italiano, F., Yalçın, T., Uysal, T., Yang, F., Ching - Chou, F., , Rojay,B.,Karabacak, V., Alessandro, W.,  Bellomo, S., Morelli, G.,  Gasparon, M.,  Chun-Wel, L.,   Gülbay, A., Yasin, D., Özacar, A., Walia, W., Özyurt, N., Erdogan, A., Koca, B., Jeotermal Kaynakların Aranmasında Gaz Jeokimyası Çalışmaları: Great Artesian Basin (GAB, Avustralya) ve Amik Ovası (Hatay)Örnekleri, Türkiyede Jeotermal Kaynakları Arama ve Uygulama Sempozyumu, ITU Maden Fakültesi, 8-9 Kasım 2012, İstanbul

Yüce, G., Yasin, U. D., Ak, E., Say, T. 2009. Beylikova-Kaymaz-Frigya Vadisi civarı (Eskişehir) su Kaynaklarındaki radon konsantrasyonları ve insan sağlığı açısından risk değerlendirmesi, 62.Türkiye  Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, s. 530-531. Ankara.

Yüce, G., Yalcin, T., Adar, N., Yaltirak, C., Yasin, U.D. 2009. Eskişehir Bölgesi yeraltı sularındaki gaz konsantrasyonları ve meteorolojik faktörlerin etkisi, 62.Türkiye  Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, s. 756-757, Ankara.

Yuce, G., Özçelik, Ş., Yasin, U. D. 2008. Eskişehir Ovası (Aşağı Porsuk Havzası) Yüzey ve Yeraltı Su Kaynaklarındaki Kirliliğin Nedenleri Ve Zamansal Değişimi, Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Konferans Bildiri Özetleri, 11-12 Eylül 2008, Konya.

Baba, A., Yüce, G., Deniz, O., Yasin, D., Özcan, H. 2008. Tuzlu Sıcak Su Kaynaklarının Kontrolsüz Boşalımlarının Çevreye Etkileri: Tuzla Jeotermal Örneği, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 24–28 Mart 2008, ss. 19-21, MTA, Ankara.

Yuce, G., Sayın, M., Eser, T., Dilaver, A, T., Ozcelik, S., Aydın, F., Donmez, M., Yasin, D.U. 2008. Eskişehir Bölgesi Yeraltı Sularındaki Doğal Radyoaktivite ve İz Elementlerin Çevresel Etkileri, Tıbbi Jeoloji Sempozyum Kitabı, 06-09 Şubat 2008, ss. 154-156, MTA, Ankara

Yuce, G, Sayin, M, Eser, T, Dilaver, AT, Ozcelik, S, Aydin, F, Donmez, M, Yasin, D.U. 2007. Eskişehir ve Çevresi Su Kaynaklarındaki Doğal Radyoaktivitenin Jeolojik Yapı ile İlişkisi. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Özetler Kitapçığı, 16-22 Nisan 2007, sayfa 101-104, Ankara.

Uğurluoğlu, D, Yüce, G., 2005. Kırka (Eskişehir) Borat Yatağının Yöredeki  Yüzey ve Yeraltı Sularının Bor İçeriğine Etkilerinin Zamansal Değişimi”. 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı 11–17 Nisan 2005, s.227, Ankara, 20

Yurt dışı poster sunumları

Gülbay, A.H., Yasin, D., Yüce, G. 2014. Fault delineation research based on Rn and CO2 measurements in the soil: An example for Eskisehir—Karabayir, International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2014), Proceedings Book, ?, 13-17 October, 2014, Mugla, Turkey.

Yuce, G., Italiano, F., Yang, T., Yalcin, T.H., Rojay, B., Karabacak, V., Gulbay, A. H.,  Yasin, D.U., Ozacar, A, D’Alessandro, W., Bellomo, S., Brusca, L., Fu, C.C., Lai, C.C. 2013. Geochemistry of free and dissolved gases in the Amik basin area (Turkey) and its relationships with the tectonic setting, EGU General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU-2013-12441-1, Vienna, Austria. 

Yasin, D., U., Yuce, G., Adar, N., Yalcin. H.T. Variations in gas and fluid characteristics of monitoring stations and their correlations with the swarm of Simav and Eskisehir earthquakes, TURKEY, ICGG11 International Conference on Gas Geochemistry, 29 Nov-02 Dec 2011, p. 129, La Jolla, California, USA.

Yasin, D. U., Yuce, G. 2008. The Effect of Drought on the Quality of Water Resources Mixed With Leachate Waters From an Open-Pit Boraxe Mine, 10th International Mine Water Association Congress, Mine Water and the Environment   June 2-5, 2008, Karlovy Vary, Czech Republic.

Yuce, G., Ugurluoglu, D., Adar, N., Yaltirak, C.,  Yalcin, T.,  Suner, F.,  Bozkurtoglu,   E., Yildirim, N.,  Yurtal,  R.,  Eser, T.,  Azdiken, S.,  Onhon, E., 2004,  A Study On             Time Series Of Groundwater Level Changes As Precursory Of Earthquake And Future         Project Concerning  Real-Time Monitoring In The Eskisehir Region In Turkey, XXIX            General Assembly of the European Seismological Commission to be held September      12-17, 2004, Potsdam, GERMANY.

Görev Alınan Projeler

Sismisite ile Olası İlişkili Hidrolojik ve Hidrojeolojik Değişimlerin İncelenmesi: Eskişehir Gözlem İstasyonları, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 109Y200, 2010-2011.

Depremlerin Önceden Kestirilmesi Çalışmalarında Hidrolojik ve Hidrojeolojik     Değişimlerin Gözlenmesi: Eskişehir Bölgesi Pilot Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003/15031, 2003-2008.  

Depremlerin Önceden Kestirilmesi Çalışmalarında Su Kimyası DeğişimlerininGözlenmesi: Eskişehir Bölgesi Pilot Projesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi     Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2003/15046, 2004-2008.

Depremlerin Önceden Kestirilmesinde Kullanılan Yenilikçi Yöntemlerin Tanınması         ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Leonardo da Vinci, Hareketlilik Programı Projesi,          Proje no: TR/05/A/F/EX1-0240, 2006-2007.  

Real-Time Monitoring of Hydrological and Geochemical Parameters as Precursory of Earthquake: Pilot Project in Eskisehir Region, Turkey, TÜBİTAK- JÜLİCH Projesi, Proje no:103Y171, 2004-2008.  

Devam Eden  Projeler

Toprak İçi ve Yeraltısularındaki Gaz Çıkışları ile Fay Aktivitesi ve Jeotermal Kökenin Belirlenmesi: Ölü Deniz Fay Zonu (ÖDFZ)’nun Amik Uzantısı-Karasu Fayı İlişkisi ve Amik Ovası Sıcak Suların Kökeni, COST Projesi , Proje No: 111Y090, 2012-2015 (Araştırmacı).