TR | EN
Prof. Dr. Volkan KARABACAK
Prof. Dr. Volkan KARABACAK

Prof. Dr. Volkan KARABACAK

Düzenleme Tarihi: 13.02.2020

                 Genel

adres    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.

telefon

0 222 239 37 50 /  3408-3554

0 532 446 76 94

faks

0 222 239 36 13

e-mail   

 

karabacak@ogu.edu.tr

karabacak1977@gmail.com

web

https://www.researchgate.net/profile/Volkan_Karabacak

http://scholar.google.com.tr/citations?user=-W4MOtIAAAAJ&hl=en

ID

ORCID: 0000-0003-2581-7984

Researcher ID: A-1191-2010

 

Uzmanlık Alanı:

Genel Jeoloji, Yapısal Jeoloji-Tektonik, Neotektonik, Aktif Tektonik, Deprem Jeolojisi

Doktora:

Ölü Deniz Fay Zonu kuzey kesiminin Kuvaterner aktivitesi, 2003-2007

Doktora sonrası araştırma:

Melbourne Üniversitesi (Avustralya) Yerbilimleri Bölümü, 2018-2019, Farklı tektonik özelliklere sahip plaka içi deformasyon alanlarında aktif faylanma ve sismik boşalım özelliklerinin karşılaştırılması

Yurt Dışı Yayın sayısı ve atıf sayısı:

33 yayın, 800 atıf

Son 3 yıldaki yayın durumu:

 

 

Q1

Q2

Q3

2017

2

1

 

2018

 

1

 

2019

3

1

1

 

Özel Başarı ve Ödüller:

2012 - Eylül

ESOGÜ Bilimsel Çalışma ve Faaliyet 3.’lük Ödülü (Uluslararası Makale)

2014 - Eylül

ESOGÜ Bilimsel Çalışma ve Faaliyet 1.’lik Ödülü (Dış Kaynaklı Proje)

2018 - Nisan

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Ödülü (Genel Jeoloji Araştırma/Makale)

 

                 Araştırma Alanları

 

Eski depremlerin, paleosismolojik yöntemler kullanılarak, jeolojik ve jeomorfolojik süreçlerdeki izlerinin araştırılması;

Tarihsel depremlerin, arkeosismolojik yöntemler kullanılarak, insan yapımı yapılardaki izlerinin araştırılması;

Fizyografik özelliklerin aletsel ölçüm teknolojileri (LIDAR) kullanılarak analizi;

Kırık sistemlerinde karbonat dolgu analizi ile faylanma ve volkanizmaya bağlı kabuksal deformasyonun araştırılması.

 

                 Eğitim

 

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

1994-2000

Lisans

Hacettepe Üni.

Jeoloji

2000-2002

Y. Lisans

Eskişehir Osmangazi Üni.

Genel Jeoloji

2003-2007

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üni.

Genel Jeoloji

 

                 İş Deneyimi

 

Görev Dönemi

Unvan

Kurum

2000-2007

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2007-2008

Araştırma Görevlisi Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2008-2011

Yrd. Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2011-2016

Doç. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2016-2018

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2018-2019

Prof. Dr.

Melbourne Üniversitesi (Avustralya) Yerbilimleri Bölümü

2019-

Prof. Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

                 İdari Görevler

 

Görev Dönemi

Unvan

Kurum

2010-

Bölüm Koordinatörü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Farabi Programı

2012-

Bölüm Koordinatörü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Erasmus Programı

2013-

Bölüm Koordinatörü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mevlana Programı

2013-2017

Merkez Müdür Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Deprem Araştırma Merkezi

2014-2016

Şube II. Başkanı

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi

2015-2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2017-

Danışma Kurulu Üyesi

Munzur Üniversitesi, Jeotermokronoloji Eği. Uyg. ve Araş. Merkezi

2018-2019

Kurul Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 

                 Katıldığı Kurslar ve Eğitim Programları

 

Kurs Dönemi

Kurs

2003 - Ocak

Coğrafik Bilgi Sistemleri Kursu, İşlem GIS, Ankara.

2003 - Mart

Temel CBS Bilgileri ve Uygulamalara Örnekler, TÜBİTAK-MAM, Gebze.

2006 - Kasım

“LIDAR - Laser Scanner for Aerial and Terrestrial Applications” Photogrammetry Workshop, İTÜ, İstanbul.

 

                 Üyelikler

 

Üyelik Dönemi

Kuruluş

2002-

Jeoloji Mühendisleri Odası

2002-

JEMİRKO

2006-

European Geosciences Union (EGU)

2019-

International Union for Quaternary Research (INQUA)

Terrestrial Processes, Deposits & History (TERPRO) Commission

 

                 Bilimsel Faaliyetler

 

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Karabacak, V., Ring, U., Uysal, I.T. (in preparation). The off-fault deformation on the North Anatolian Fault shear zone and assessment of slip rate from carbonate veins, Journal of Structural Geology,
 2. Yıldırım, G., Mutlu, H., Karabacak, V., Uysal, I.T., Dirik, R.K., Yüce, G., Zhao, J-X. (in review). Temporal changes in geochemical-isotopic systematics of the late Pleistocene Akkaya travertines, west-central part of the North Anatolian Fault Zone, Turkey, Geochemistry,
 3. Lamair, L., Hubert-Ferrari, A., Degee, H., Karabacak, V., Dessales, H., De Sigoyer, J., Pamir, H. (in review). Numerical investigation on the seismic performance of aqueduct bridge structures: application to the Antioch on the Orontes Aqueduct (Antakya, Turkey), Pure and Applied Geophysics,
 4. Sançar, T., Zabcı, C., Akçar, N., Karabacak, V., Yeşilyurt, S., Yazıcı, M., Akyüz, H.S., Önal, A.T., Ivy-Ochs, S., Christl, M., Vockenhuber, C. (2020). Geodynamic Importance of the Strike-Slip Faults at the Eastern Part of the Anatolian Scholle: Inferences from Slip and Uplift Rate of the Malatya Fault (, Eastern Turkey Malatya-Ovacık Fault Zone), Journal of Asian Earth Science, 188.
 5. Karabacak, V., Uysal, I.T., Mutlu, H., Ünal-İmer, E., Dirik, R.K., Feng, Y-X., Akiska, S., Aydoğdu, I., Zhao, J-X. (2019). Are U-Th dates correlated with historical records of earthquakes? Constraints from co-seismic carbonate veins within the North Anatolian Fault Zone, Tectonics, 38, 7, 2431-2448.
 6. Uysal, I.T., Ünal-İmer, E., Shulmeister, J., Zhao, J-X., Karabacak, V., Feng, Y.-X., Bolhar, R. (2019). Linking CO2 degassing in active fault zones to long-term changes in water balance and surface water circulation, an example from SW Turkey, Quaternary Science Reviews, 214, 164-177.
 7. Nuriel, P., Craddock, J., Kylander-Clark, A.R.C., Uysal, I.T., Karabacak, V., Dirik, R.K., Hacker, B.R., Weinberger, R. (2019). Reactivation history of the North Anatolian Fault Zone based on calcite age-strain analyses, Geology, 47, 5, 465-469.
 8. Sançar, T., Zabcı, C., Karabacak, V., Yazıcı, M., Akyüz, H.S. (2019). The Geometry and Paleoseismology of the Malatya Fault (Malatya-Ovacık Fault Zone), Eastern Turkey: Implication for Intraplate Deformation of the Anatolian "Scholle", Journal of Seismology, 23 (2), 319-340.
 9. El Ouahabi, M., Hubert-Ferrari, A., Lebeau, H., Karabacak, V., Vander Auwera, J., Lepoint, G., Dewitte, O., Schmidt, S. (2018). Soil erosion in relation to land use changes in the Amik Lake sediments near the Antioch antique city during the last 4kyr, The Holocene, 28 (1), 104-118.
 10. Karabacak, V., Uysal, İ.T., Ünal-İmer, E., Mutlu, H., Zhao, J-X. (2017). U-Th age evidence from carbonate veins for episodic crustal deformation of Central Anatolia Volcanic Province, Quaternary Science Reviews, 177, 158-172.
 11. Alçiçek et al. (2017). Comment on "First records of syn-diagenetic non-tectonic folding in Quaternary thermogene travertines caused by hydrothermal incremental veining" by Billi et al. Tectonophysics 700-701 (2017) 60-79, Tectonophysics, 721 (2017), 491-500.
 12. Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V. (2017). Geological and geomorphological evidence for the southwestern extension of the East Anatolian Fault Zone, Turkey, Earth and Planetary Science Letters, 469 (2017), 1–14.
 13. Karabacak, V. (2016). Seismic damage in the Lagina Sacred Area on the Mugla Fault: A key point for the understanding of the obliquely situated faults of western Anatolia, Journal of Seismology, 20, 277-289.
 14. Benjelloun, Y., Sigoyer, J., Carlut, J., Hubert-Ferrari, A., Dessales, H., Pamir, H., Karabacak, V. (2015). Characterization of building materials from the aqueduct of Antioch-on-the-Orontes (Turkey), Comptes Rendus Geoscience, 347, 4, 170-180.
 15. Akyüz, H.S., Karabacak, V., Zabcı, C. (2015). Paleoseismic Trenching, in Michael Beer, Ioannis A. Kougioumtzoglou, Edoardo Patelli, Ivan Siu-Kui Au eds., Encyclopedia of Earthquake Engineering, Springer Publications, doi: 10.1007/978-3-642-36197-5_107-1, isbn: 978-3-642-36197-5.
 16. Yuce, G., Italiano, F., D'Alessandro, W., Yalcin, T., Yasin, D., Gulbay, A., Ozyurt, N., Rojay, B., Karabacak, V., Bellomo, S., Brusca, L., Yang, T., Fu, C.-C., Lai, C.-W., Ozacar, A., Walia, V. (2014), Origin and interactions of fluids circulating over the Amik Basin (Hatay-Turkey) and relationships with the hydrologic, geologic and tectonic settings, Chemical Geology, 388 (2014), 23-39.
 17. Karabacak, V., Yönlü, Ö., Dökü, E., Kıyak, N.G., Altunel, E., Özüdoğru, Ş., Yalçıner, C.Ç., Akyüz, H.S. (2014). Reply to Comment on “Analyses of seismic deformations at the Kibyra Roman stadion, SW Turkey”, Geoarchaeology, 29 (2014), 353-356.
 18. Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, H.S.  (2013). Evolution of the Gölbaşı Basin and its implications for the long term fault offset on the East Anatolian Fault Zone, Turkey, Journal of Geodynamics, 65 (2013), 272-281.
 19. Yalçiner, C.Ç., Altunel, E., Bano, M., Meghraoui, M., Karabacak, V., Akyüz, H.S. (2013). Application of GPR to normal faults in the the Büyük Menderes Graben, Western Turkey, Journal of Geodynamics, 65 (2013), 218-227.
 20. Karabacak, V. and Altunel, E. (2013). Evolution of the northern Dead Sea Fault Zone in southern Turkey, Journal of Geodynamics, 65 (2013), 282-291.
 21. Karabacak, V., Yönlü, Ö., Dökü, E., Kıyak, N.G., Altunel, E., Özüdoğru, Ş., Yalçıner, C.Ç., Akyüz, H.S. (2013). Analyses of seismic deformations at the Kibyra Roman stadion, SW Turkey, Geoarchaeology, 28, (2013), 531-543.
 22. Nuriel, P., Rosenbaum, G., Uysal, I.T., Zhao, J., Golding, S.D., Weinberger, R., Karabacak, V., Yoav, A. (2011). Formation of fault-related calcite precipitates and their implications for dating fault activity in the East Anatolian and Dead Sea Fault Zones, in Fagereng, A., Toy, V.G. & Rowland, J.V. eds., Geology of the Earthquake Source: A Volume in Honour of Rick Sibson. Geological Society, London, Special Publications, 359, 229-248.
 23. Karabacak, V., Altunel, E., Çakır, Z. (2011). Monitoring aseismic surface creep along the North Anatolian Fault (Turkey) using ground-based LIDAR, Earth and Planetary Science Letters, 304 (2011), 64-70.
 24. Zabcı, C., Akyüz, H.S., Karabacak, V., Sancar, T., Altunel, E., Gürsoy, H., Tatar, O. (2011). Paleoearthquakes on the Kelkit Valley segment of the North Anatolian Fault, Turkey: implications for the surface rupture of the historical 17 August 1668 Anatolian Earthquake, Turkish Journal of Earth Sciences, 20, 411-427.
 25. Karabacak, V. (2011). Geological, geomorphological and archeoseismological observations along the Cibyra fault and their implications on the regional tectonic of SW Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 20, 429-447.
 26. Yerli, B., ten Veen, J.H., Sintubin, M., Karabacak, V., Yalçıner, C.Ç., Altunel, E. (2010). Assessment of seismically induced damage using LIDAR: the ancient city of Pınara (SW Turkey) as a case study, in Sintubin, M., Stewart, I.S., Niemi, T.M. & Altunel, E., eds., Ancient Earthquakes. Geological Society of America Special Paper, 471, 157-170.
 27. Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, H.S., Yalçıner, C.Ç. (2010). Offset archaeological relics in the western part of the Büyük Menderes graben  (western Turkey) and their tectonic implications, in Sintubin, M., Stewart, I.S., Niemi, T.M. & Altunel, E., eds., Ancient Earthquakes. Geological Society of America Special Paper, 471, 269-279.
 28. Mutlu, H., Uysal, I.T., Altunel, E., Karabacak, V., Feng, Y., Zhao, J-X. and Atalay, O. (2010). Rb–Sr systematics of fault clays from the North Anatolian Fault Zone (Turkey), Journal of Structural Geology, 32, 2 (2010), 216-221.
 29. Karabacak, V., Altunel, E., Meghraoui, M., Akyüz, H.S. (2010). Field evidences from northern Dead Sea Fault Zone (South Turkey): new findings for the initiation age and slip rate, Tectonophysics, 480 (2010) 172-182.
 30. Altunel, E., Meghraoui, M., Karabacak, V., Akyüz, H.S., Ferry, M., Yalçıner, C.Ç., Munschy, M. (2009). Archeological sites (tell & road) offset by the Dead Sea Fault in the Amik Basin, Southern Turkey, Geophys. J. Int., 179 (2009) 1313-1329.
 31. Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Gökçeoğlu, C., Karabacak, V., Cherkinsky, A. (2009). A multistory gigantic subaerial debris flow in an active fault scarp from NW Anatolia: anatomy, mechanism and timing, The Holocene, 19, 6, 955-965.
 32. Yalçiner, C.Ç., Bano, M., Kadioglu, M., Karabacak, V., Meghraoui, M., Altunel, E. (2009). New temple discovery at the archaeological site of Nysa (western Turkey) using GPR method, Journal of Archaeological Science, 36 (2009) 1680-1689.
 33. Uysal, I.T., Feng, Y., Zhao, J-X., Altunel, E., Weatherley,  D., Karabacak, V., Cengiz, O., Golding, S.D, Lawrance, M.G., Collerson, K.D. (2007). U-series dating and geochemical tracing of late Quaternary travertine in co-seismic fissures, Earth and Planetary Science Letters, 257 (2007) 450-462.
 34. Akyüz, H.S., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C.Ç. (2006). Historical earthquake activity of the northern part of the Dead Sea Fault Zone, southern Turkey, Tectonophysics, 426 (2006) 281-293.
 35. Uysal, I.T., Mutlu, H., Altunel, E., Karabacak, V., Golding, S.D. (2006). Clay mineralogical and isotopic (K–Ar, δ18O, δD) constraints on the evolution of the North Anatolian Fault Zone, Turkey, Earth and Planetary Science Letters, 243 (2006) 181-194.
 36. Altunel, E. and Karabacak, V. (2005). Determination of horizontal extension from fissure-ridge travertines: a case study in the Denizli Basin, southwestern Turkey, Geodinamica Acta, 18/3-4 (2005) 333-342.

 

2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Polat, A., Tatar, O., Gürsoy, H., Karabacak, V., Zabcı, C., Sançar, T., 2012, 1939 Erzincan Depremi yüzey kırığının Ortaköy-Suşehri Segmenti üzerinde paleosismolojik bulgular, Kuzey Anadolu Fay Zonu, Türkiye Jeoloji  Bülteni, Cilt 55, Sayı 3, 137-157.

Altınok, S., Karabacak, V., Altunel, E., Yalçıner, C.Ç., Bilgen, A.N., Kıyak, N.G., 2012, Kütahya Fay Zonu’nun Holosen aktivitesi, Türkiye Jeoloji  Bülteni, Cilt 55, Sayı 1, 1-17.

Karabacak, V., 2007. Ihlara Vadisi (Orta Anadolu) travertenlerinin genel özellikleri ve kabuksal deformasyon açısından önemleri, ESOGÜ Müh.-Mim. Fak. Dergisi, 20, 2007/2, 35-55.

 

 

3. Uluslararası toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayınlanan bildiriler

 

Uysal, I. T., Zhao, J. X., Golding, S. D., Feng, Y., Weatherley, D., Altunel, E., Mutlu H. and Karabacak, V., 2006, Dating and geochemical tracing of paleoseismic events, Australian Earth Science Convention 2006 - Melbourne Australia.

 

 

4. Ulusal toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayınlanan bildiriler

 

Yüce, G., Italıano, F., Yalçın, T.H., Uysal, T., Yang, T.F., Ching-Chou, F., Rojay, B., Karabacak, V., Alessandro, W.G.C., Bellomo, S., Morellı, G., Gasparon, M., Chun-Wei, L., Gülbay, A.H., Yasin, D., Özacar, A., Walıa, V., Özyurt, N., Erdoğan, A., Koca, B., 2012, Jeotermal kaynakların aranmasında gaz jeokimyası çalışmaları: Great Artesian Basin (GAB, Avustralya) ve Amik Ovası (Hatay) örnekleri, JEOTERMAL2012 (Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar Arama ve Uygulamalar Sempozyumu), İTÜ, İstanbul, 8-9 Kasım 2012.

Karabacak, V. ve Altunel, E., 2001, Ihlara Vadisi Civarındaki Traverten Oluşumları ve Tektonik Önemleri, ATAG-5 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 5. Toplantısı) Makaleler Kitabı, Ankara Ü., Ankara.

 

 

5. Uluslararası toplantılarda sunulan ve özet metin olarak yayınlanan bildiriler

Sançar, T., Zabcı, C., Akçar, N., Karabacak, V., Yazıcı, M., Akyüz, H.S., Öztüfekçi Önal, A., Ivy-Ochs, S., Christl, M., Vockenhuber, C., 2018, Intraplate Deformation of the Anatolian Scholle: Insights from morphochronolgy-based uplift and slip rates of the Malatya Fault, Eastern Turkey, EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, 08–13 April 2018.

Dirik, R.K., Aydoğdu, İ., Uysal İ.T., Ünal-İmer, E., Mutlu, H., Yüce, G., Karabacak, V., Temel, A., 2018, The importance of Uranium-series dating for investigation of the Late Quaternary paleosismicity: Çermik-Reşadiye fissure-ridge travertine (Kelkit Segment of North Anatolian Fault System-TURKEY), EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, 08–13 April 2018.

Altınok, S., Tunçel, E., Altunel, E., Karabacak, V., Yalcıner, C.C., 2015, Continuously monitoring creep movement at İsmetpaşa Segment of the North Anatolian Fault Zone, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2015, Prague, Czech Republic, 7-11 September, 2015.

Altunel, E., Altınok, S., Karabacak, V., Yalcıner, C.C., 2015, Monitoring aseismic creep along the Gerede Segment of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) using Ground Based LIDAR, XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan, 26 July - 02 August 2015.

Çağlayan, A., Işık, V., Karabacak, V., 2012, Characteristics of brittle deformation in the North Anatolian Fault Zone, PANAF (Paleoseismology Along the North Anatolian Fault), ITU, İstanbul, Turkey, 08-10 October 2012.

Yönlü, Ö., Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, H.S., 2012, Evolution of the Gölbaşı basin and its implications for the long-term offset on the East Anatolian Fault Zone, Turkey, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, İzmir, Turkey, 01-05 October 2012.

Yönlü, Ö., Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, H.S., 2012, Paleoseismological slip rate on the East Anatolian fault zone around Türkoğlu, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, İzmir, Turkey, 01-05 October 2012.

Altunel, E., Karabacak, V., Çakır, Z., 2011, Monitoring aseismic surface creep along the North Anatolian Fault (Turkey) using ground-based LIDAR, EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03–08 April 2011.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Meghraoui, M., Karabacak, V., Ferry, M., Yalçıner, Ç., Kıyak, N., 2010, Paleoseismological evidences about the long term activity of the northernmost Dead Sea Fault Zone, Turkey. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Abstracts book, Adana, Turkey.

Karabacak, V., Yönlü, Ö., Altunel, E., Özüdoğru, Ş., Dökü, E., Kıyak, N. G. and Altınok, S., 2009, Geological, geomorphological and archeoseismological observations along the Cibyra fault (SW Turkey) and their implications for the regional tectonic, EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19–24 April 2009.

Yönlü, Ö., Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, H. S., Altınok, S. and Kıyak, N. G., 2009, Paleoseismicity of the eastern part of the Büyük Menderes Fault Zone, Western Turkey, EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19–24 April 2009.

Altunel, E., Yalçıner, C. Ç., Akyüz, H. S., Karabacak, V., Yönlü, Ö., Kıyak, N. G., Meghraoui, M. and Kadıoğlu, M., 2008, Faulted Roman structures in the Büyük Menderes Graben (Western Turkey) and their tectonic implications, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008.

Yerli, B., Ten Veen, J., Sintubin, M., Karabacak, V., Yalçıner, C. Ç., Altunel, E., 2008, Quantitative assessment of seismically induced damage using LIDAR: A case study at the archaeological site of Pinara (SW Turkey), European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C. Ç., Akyüz, H. S. and Kıyak, N. G., 2008, Implications of offset archeological relics on western part of the Büyük Menderes Graben, Western Turkey, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S. and Meghraoui, M., 2008, Field evidence for the initiation age and Quaternary activity of the northern Dead Sea Fault (Southern Turkey), European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008.

Meghraoui, M., Bertrand, S., Karabacak, V., Ferry, M., Çakır, Z. and Altunel, E., 2006, Active deformation at the junction between the East Anatolian Fault, Dead Sea Fault and Cyprus Arc (Hatay Province, South Turkey): Kinematic modeling from Tectonic and GPS data, AGU Fall Meeting 2006, San Francisco, CA, USA, 11–15  December 2006.

Altunel, E., Meghraoui, M., Akyüz, S., Karabacak, V., Bertrand, S., Yalçıner, Ç., Ferry, M. and., Munschy, M.,  2006, Faulted Tell and ancient road by the Dead Sea Transform in southern Turkey,  AGU Fall Meeting 2006, San Francisco, CA, USA, 11–15  December 2006.

Meghraoui, M., Bertrand, S., Karabacak, V., Ferry, M., Çakır, Z. and Altunel, E., 2006, Surface ruptures along the Maraş segment of the East Anatolian Fault (SE Turkey) and kinematic modelling from Tectonic and GPS data, EGU General Assembly 2006, Vienna, Austria, 02-07 April 2006.

Aksoy, E., Meghraoui, M., Ferry, M., Çakır, Z., Akyüz, S., Karabacak, V. and Altunel, E., 2006, Fault characteristics, segmentation and paleoseismology along the 9 August 1912 Ganos earthquake-rupture (North Anatolian Fault, Turkey), EGU General Assembly 2006, Vienna, Austria, 02-07 April 2006.

Akyüz, S., Altunel, E., Karabacak, V. and Yalçıner, Ç., 2006, Palaeoseismicity of the northern part of the Dead Sea Fault Zone, southern Turkey, APAME-Third Annual Meeting, Antakya.

Meghraoui, M., Bertrand, S., Karabacak, V., Ferry, M., Çakır, Z. and Altunel, E., 2006, Surface ruptures along the Maraş segment of the East Anatolian Fault (SE Turkey) and kinematic modelling from Tectonic and GPS data, APAME-Third Annual Meeting, Antakya.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S. and Yalçıner, Ç., 2006, Geological and Geomorphological Evidence for Quaternary Activity of  the Dead Sea Fault Zone in Southern Turkey, APAME-Third Annual Meeting, Antakya.

Akyüz, H. S., Dikbas, A., Sunal, G., Zabcı, C., Ferry, M., Meghraoui, M., Karabacak, V., Yalçıner, Ç. and Aksoy, E., 2005, Paleoseismological investigations on the surface rupture of August 1999 Izmit earthquake, EC Project: RELIEF EVG1-CT-2002-00069- Final Meeting, İstanbul.

Altunel, E., Meghraoui, M., Akyüz, S., Karabacak, V., Yalçıner, Ç. and Bertrand, S., 2005, Archaeological evidence for large historical earthquakes on the northern part of the Dead Sea Fault Zone, southern Turkey. International Workshop on the Impact of Natural Catastrophes on Ancient Mediterranean Civilizations, 28-30 October 2005, Rhodes, Greece.

Altunel, E., Akyüz, S., Karabacak, V., Meghraoui, M., Yalçıner, Ç., Bertrand, S., Ferry, M. and Munschy, M., 2005, Turkish (Northern) part of the Dead Sea Fault Zone: Field evidence for recent faulting, paleoseismology and archaeoseismology, APAME-2nd Annual Meeting, Amman (Jordan).

Altunel, E., Akyüz, S., Meghraoui, M., Karabacak, V., Bertrand, S., Munschy, M., Yalçıner, Ç., Devrim, A. and Akyüz, U., 2004, Field evidence for large historical earthquake faulting on the northern end of the Dead Sea Fault zone Turkey. Workshop on Earthquake Hazard Assesment in Syria and Lebanon, Progress, Result and Future Strategies, 7 -9 September 2004, Damascus, Syria.

Aksoy, E., Meghraoui, M., Çakır, Z., Ucarkus, G., Dikbas, A., Karabacak, V., and Akyuz, H. S., 2004, Geomorphology along the Ganos Fault Segment of 1912 earthquake: field observations, EC Project: RELIEF EVG1-CT-2002-00069- Second Annual Meeting, Strasbourg.

Ferry, M., Yalçıner, Ç., Karabacak, V. and Meghraoui, M., 2004, GPR investigations along the North Anatolian Fault, EC Project: RELIEF EVG1-CT-2002-00069- Second Annual Meeting, Strasbourg.

Altunel, E., Akyüz, S., Karabacak, V., Yalçıner, Ç., Devrim, A. and Akyüz, U., 2004, Faulted tells on the northern part of the Dead Sea Fault Zone, Turkey, The 32nd International Geological Congress (32IGC) Florence, Italy, August 20 to 28, 2004.

Altunel, E., Akyüz, S., Meghraoui, M., Bertrand, S. and Karabacak, V., 2004, Archeoseismic potential on the northern part of the Dead Sea Fault Zone in Turkey, APAME-First Annual Meeting, Tuebingen U., Tuebingen/Blaubeuren.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S., Yalçıner, Ç., Devrim, A. and Akyüz, U., 2004, Offset physiographic features on the northern part of the Dead Sea Fault Zone in Turkey, APAME-First Annual Meeting, Tuebingen U., Tuebingen/Blaubeuren.

Akyüz, H. S., Altunel, E. and Karabacak, V., 2004, Paleoseismicity of the northern part of the Dead Sea Fault Zone in Turkey: preliminary results, APAME-First Annual Meeting, Tuebingen U., Tuebingen/Blaubeuren.

 

 

6. Ulusal toplantılarda sunulan ve özet metin olarak yayınlanan bildiriler

 

Büyükdeniz, Y., Sancar, T., Karabacak, V., 2020, Ulubat Fayı aktif tektonik özellikleri, 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.  

Karabacak, V., Altınok, S., Tuncel, E., 2014, Güney Marmara diri faylarının yüzey özelliklerinin “Yersel LİDAR” kullanılarak modellenmesi, ATAG-18 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 18. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Altınok, S., Altunel, E., Karabacak, V., Tuncel, E., Başkaya, K., Yalçıner, C.Ç., Kurban, Y.C., 2013, İsmetpaşa Segmenti üzerinde krip hareketinin yersel jeodezik yöntemler (LİDAR ve total-station) ile takibi: Son 5 yıllık LİDAR sonuçları ve yeni gözlem istasyonları kurulumu, ATAG-17 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Öğretim, A., Altınok, S., Karabacak, V., 2013, 1951 Kurşunlu Depremi yüzey kırığı özellikleri, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.  

Altınok, S., Karabacak, V., Altunel, E., Yalçıner, C.Ç., 2013, İsmetpaşa Segmenti üzerinde krip hareketinin LİDAR ile izlenmesi, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.  

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., 2013, Yumurtalık ve Toprakkale faylarının geç Kuvaterner aktivitesi ve bölgesel tektonikteki anlamları, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.  

Çağlayan, A., Işık, V., Karabacak, V., 2012, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda kataklastik deformasyon süreçleri, ATAG-16 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, S., 2011, Gölbaşı Havzası’nın oluşumu ve Doğu Anadolu Fay Zonu üzerindeki maksimum ötelenmeye ait morfolojik veriler, ATAG-15 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Karabacak, V., Yönlü, Ö., Altunel, E., Yalçıner, C.Ç., Akyüz, H.S., Kıyak, N.G., 2011, Doğu Anadolu Fay Zonu güneybatı uzanımının paleosismolojisi ve ilk kayma hızı bulguları, ATAG-15 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, S., Yalçıner, Ç., 2010, Büyük Menderes Grabeni üzerinde hendek çalışması; Umurlu Hendeği, ATAG-14 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Gümüş, İ., Altınok, S., 2010, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Gölbaşı-Türkoğlu segmenti üzerinde morfolojik gözlemler ve hendek çalışmaları: ön bulgular, ATAG-14 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Altınok, S., Karabacak, V., Altunel, E., Yalçıner, C., Yönlü, Ö., Bilgen, N., 2010, Kütahya Fay Zonu’nun aktivitesine ait jeolojik, jeomorfolojik ve arkeolojik veriler, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Dikbaş, A., Akyüz, H.S., Zabcı, C., Gutsuz, P., Meghraoui, M., Sancar, T., Karabacak, V., Aksoy, M.E., 2009, Doğu Marmara Bölgesinin Son 2000 Yıllık Deprem Tarihçesi, ATAG-13 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, ÇOMÜ, Çanakkale.

Yalçıner, C.Ç., Altunel, E., Akyüz, S., Karabacak, V., Meghraoui, M., Bano, M., Yönlü, Ö., 2009, Paleosismoloji Çalışmalarında Kullanılan GPR Yöntemindeki Gelişmeler, ATAG-13 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, ÇOMÜ, Çanakkale.

Yönlü, Ö., Karabacak, V., Kıyak, N.G., Altınok, S., Altunel, E., Özüdoğru, Ş., 2009, Cibyra Antik Kentini Etkilemiş Tarihsel Depremlerin OSL Yöntemi ile Yaşlandırılması, ATAG-13 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, ÇOMÜ, Çanakkale.

Yerli, B., Ten Veen, J., Sintubin, M., Karabacak, V., Yalçıner, C. Ç., Altunel, E., 2009, Pınara Antik Kentindeki (GB Türkiye) Sismik Kaynaklı Hasarların (Yarı) Nicel Değerlendirilmesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Dikbaş, A., Akyüz, H. S., Meghraoui, M., Ferry, M., Yalçıner, Ç., Zabcı, C., Karabacak, V., Kıyak, N., Altunel, E., 2009, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Batı Kesiminde Sapancı-Akyazı Segmentinin Son 1000 Yıllık Deprem Tarihçesi ve Kayma Hızı, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Karabacak, V., Çakır, Z., Altunel, E. ve Yönlü, Ö., 2009, Kuzey Anadolu Fayı Üzerinde Meydana Gelen Yüzey Kripinin “Yersel LİDAR” Kullanılarak Takip Edilmesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, H.S., Yalçıner, C.Ç., Yönlü, Ö., Kıyak, N.G., Meghraoui, M. ve Kadıoğlu, M., 2009, Büyük Menderes Fay Zonu’nun son 2000 yıllık deprem aktivitesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, H.S. ve Yalçıner, C.Ç., 2009, Büyük Menderes Fay Zonu'nun batı kesiminde yer alan ötelenmiş tarihsel yapılar ve bunların bölge tektoniği açısından yorumu, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Yönlü, Ö., Meghraoui, M., Altunel, E., Ferry, M., Yalçıner, C.Ç., Karabacak, V. ve Kıyak, N. G., 2009, Ölüdeniz Fay Zonu’nun kuzey kesimi aktivitesine ilişkin paleosismolojik veriler, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Karabacak, V., Çakır, Z., Altunel, E. ve Yönlü, Ö., 2008, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelen yüzey kripinin “Yersel LİDAR sistemi” kullanılarak takip edilmesi, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Altınok, S., Bilgen, A. N., Altunel, E., Karabacak, V. ve Yönlü, Ö., 2008, Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Arkeolojik Bulgular, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Karabacak, V., Yönlü, Ö., Altunel, E., Dökü, E., Özüdoğru, Ş., Altınok, S. ve Yalçıner, C.Ç., 2008, Cibyra antik kentinde (Güneybatı Anadolu) arkeosismolojik ve jeomorfolojik gözlemler: Bölgenin aktif tektoniğine ait yeni veriler, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Sancar, T., Zabcı, C., Akyüz, H.S., Karabacak, V. ve Altunel, E., 2008, Kargapazarı Segmenti’nin (KAFZ Doğusu, Bingöl) Geç Holosen aktivitesi ve çevre faylarla etkileşimi, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Karabacak, V., Altunel, E., Yönlü, Ö., Akyüz, H. S., Yalçıner, C. Ç. ve Altınok, S., 2008, Aktif faylanmaya bağlı fizyografik özelliklerin ölçülmesinde yeni bir yöntem: “Yersel LİDAR” teknolojisi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJS-2008), Çanakkale.

Akyüz, H.S., Sancar, T., Zabcı, C., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C. Ç. ve Çakır, Z., 2007, Yedisu Fayı’nın geometrisi ve depremselliği, ATAG-11 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, TÜBİTAK-MAM, İzmit.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, H. S., Yalçıner, C. Ç. ve Kıyak, N. G., 2007, Büyük Menderes Fay Zonu’ nun Germencik-Ege Denizi kısmının tarihsel deprem aktivitesine ait jeolojik, morfolojik ve arkeosismik veriler, ATAG-11 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, TÜBİTAK-MAM, İzmit.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, H. S., Yönlü, Ö., Kıyak, N. G., Yalçıner, C. Ç. ve Meghraoui, M., 2007, 1899 Menderes depremi yüzey kırığı üzerinde paleosismolojik ve jeomorfolojik çalışmalar, ATAG-11 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, TÜBİTAK-MAM, İzmit.

Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T.,  Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, L.,  Kavak, K.Ş.,  Dikmen, Ü., Türk, T., Poyraz, F., Hastaoğlu, K., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö.,  Polat, A.,  Akın, M., Demir, G.,  Zabcı, C., Karabacak, V. ve Çakır, Z., 2007, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Kelkit Vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi, CBS tabanlı afet bilgi sistemi (KABİS) tasarımı: proje tanıtımı ve ön bulgular, ATAG-11 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, TÜBİTAK-MAM, İzmit.

Karabacak, V., Altunel, E., Yönlü, Ö. ve Meghraoui, M., 2007, Karasu Fay Zonu Geç Kuvaterner aktivitesi, Esen Arpat Doğu Anadolu Fay Zonu Sempozyumu, Diyarbakır.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S. ve Yönlü, Ö., 2007, Büyük Menderes Fay Zonu üzerinde normal faylanmaya bağlı özelliklerin “Yersel LİDAR” kullanılarak belirlenmesi, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu VI Bildiri Özleri Kitabı, İTÜ, İstanbul.

Zabcı, C., Karabacak, V., Sancar, T., Akyüz, S. ve Altunel, E., 2006, 1939 ve 1942 depremlerine ait yüzey kırıkları üzerinde paleosismoloji çalışmaları, ATAG-10 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Dokuz Eylül  Ü., İzmir.

Karabacak, V., Altunel, E., Meghraoui, M., Ferry, M., Bertrand, S., 2006, Ölü Deniz Fay Zonu’nun Amik Ovası (Antakya) ve Türkoğlu (Kahramanmaraş) civarında Holosen aktivitesi, ATAG-10 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Dokuz Eylül  Ü., İzmir.

Tatar, O., Gürsoy, H., Altunel, E., Akyüz, S., Topal, T., Şahin, M., Kavak, K.Ş., Sezen, T.F., Koçbulut, F., Mesci, L., Dikmen, Ü., Poyraz, F., Hastaoğlu, F., Türk, T., Ayazlı, E., Gürsoy, Ö., Polat, A., Akpınar, Z., Akın, M., Demir, G., Çakır, Z., Zabcı, C., Karabacak, V., Yavaşoğlu, H., Büyüksaraç, A., Yalçıner, Ç., Erden, T. ve Karaman, H., 2006, Kuzey Anadolu Fay zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca yer alan yerleşim alanlarının doğal afet risk analizi ve afet bilgi sisteminin oluşturulması: ilk sonuçlar, ATAG-10 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Dokuz Eylül  Ü., İzmir.

Altunel, E., Akyüz, S., Karabacak, V., Yalçıner, Ç. ve Yönlü, Ö., 2006, Büyük Menderes Fay Zonu’nun paleosismolojisi ve arkeosismolojisi: ön bulgular, ATAG-10 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Dokuz Eylül  Ü., İzmir.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S. ve Yalçıner, Ç., 2006, Ölü Deniz Fay Zonu’nun Asi Vadisi ve Amik Ovası (Antakya) civarında Holosen aktivitesi, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Akyüz, S., Altunel, E., Karabacak, V. ve Yalçıner, Ç., 2005, Ölü Deniz Fay Zonu üzerindeki paleosismolojik çalışmalar (Antakya Bölgesi), Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Altunel, E., Akyüz, S., Meghraoui, M., Karabacak, V. ve Yalçıner, Ç., 2005, Aktif Tektonik Çalışmalarında Arkeolojinin Önemi, Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Akyüz, S., Altunel, E., Karabacak, V. ve Yalçıner, Ç., 2005, Ölü Deniz Fay Zonu’nun Türkiye kesiminde (Antakya bölgesi) paleosismolojik çalışmalar, ATAG-9 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Cumhuriyet Ü., Sivas.

Altunel, E., Uysal, T. ve Karabacak, V., 2005, Eski büyük depremleri yaşlandırmada travertenlerin kullanılması, ATAG-9 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Cumhuriyet Ü., Sivas.

Dikbaş A., Akyüz, S., Zabcı, C., Sunal, G., Karabacak, V., Yalçıner, C. Ç., Ferry, M., Meghraoui, M. ve Aksoy, E., 2005, 17 Ağustos 1999 yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları, ATAG-9 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 9. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Cumhuriyet Ü., Sivas.

Yalçıner, C. Ç., Altunel, E., Karabacak, V. ve Akyüz, H. S., 2005, Eskişehir Fay Zonunun Vlf-Em Yöntemi Kullanılarak Araştırılması, Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı, OGÜ, Eskişehir.

Altunel, E., Akyüz, S., Meghraoui, M., Karabacak, V., Yalçıner, Ç. ve Bertrand, S., 2005, Ölü Deniz Fay Zonu’nun Kuzey Kesiminin Tarihsel Deprem Aktivitesi, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V Bildiri Özleri Kitabı, İTÜ,İstanbul.

Yalçıner, Ç., Ferry, M., Altunel, E., Karabacak, V. ve Akyüz, S., 2005, Aktif Tektonik Çalışmalarında GPR Yönteminin Kullanımı, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V Bildiri Özleri Kitabı, İTÜ,İstanbul.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S. ve Yalçıner, Ç., 2004, Ölü Deniz Fay Zonu Tarafından Ötelenmiş Doğal ve Kültürel Yapılar, ATAG-8 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 8. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Fırat Ü., Elazığ.

Yalçıner, Ç., Altunel, E., Karabacak, V. ve Akyüz, S., 2004, Arkeosismoloji Çalışmalarında GPR Yönteminin Kullanımı, ATAG-8 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 8. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Fırat Ü., Elazığ.

Altunel, E., Akyüz, S., Karabacak, V., Devrim, A., Akyüz, U. ve Yalçıner, Ç., 2003, Ölü Deniz Fay Zonu’nun Kuzey Kesiminin Morfolojik Özellikleri, ATAG-7 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Yüzüncü Yıl Ü., Van.

Ocakoğlu, F., Altunel, E., Karabacak, V. ve Orhan, A., 2002, Aktif Tektonik Çalışmalarında ‘Meslek Etiği’ Sorunsalı ve Bir Örnek Değerlendirme, ATAG-6 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 6. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Ankara.

Karabacak, V. ve Altunel, E., 2002, Yaprakhisar ve Ziga (Ihlara Vadisi) Çevresindeki Traverten Kütlelerinin Bölgedeki Sıcaksu Kaynakları Hakkındaki Önemleri, Orta Anadolu Jeotermal Enerji ve Çevre Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Niğde Ü., Aksaray.

 

7. Uluslararası toplantılarda sunulan poster bildiriler

 

Karabacak, V., Sançar, T., Büyükdeniz, Y., 2020, Paleoseismic and morphometric manifestation of the transition between the Western Anatolian extensional regime and the North Anatolian Fault strike-slip zone, EGU General Assembly 2020, Vienna, Austria, 03–08 May 2020.

Karabacak, V., Uysal, İ.T., Ünal-İmer, E., Mutlu, H., 2018, Syn-eruptive circulation of carbonate-rich fluids and significance on paleoeruption dating, EGU General Assembly 2018, Vienna, Austria, 08–13 April 2018.

El Quahabi, M., Hubert-Ferrari, A., Karabacak, V., Schmidt, S., Fagel, N., 2017, Lacustrine clay mineral assemblages as a proxy for land-use and climate changes over the last 4 kyr: The Amik Lake, PAGES-Past Global Changes, Zaragoza, Spain, 08-13 May 2017.

Karabacak, V., Uysal, İ.T., Ünal-İmer, E., Mutlu, H., Zhao, J-X., 2017, A 150-ka-long record for the volcano-tectonic deformation of Central Anatolian Volcanic Province, EGU General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017.

El Quahabi, M., Hubert-Ferrari, A., Vander Auwera, J., Lepoint, G., Karabacak, V., Schmidt, S., Fagel, N., 2017, Tectonic, human and climate signal over the last 4000 years in the Lake Amik record (southern Turkey), EGU General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017.

Sançar, T., Zabcı, C., Karabacak, V., Yazıcı, M., Akyüz, H.S., 2017, Paleoseismic history of the Malatya Fault (Malatya-Ovacık Fault Zone, Eastern Anatolian scholle) for the last 10 ka, EGU General Assembly 2017, Vienna, Austria, 23–28 April 2017.

El Quahabi, M., Hubert-Ferrari, A., Benjelloun, Y., Chene, G., Strivay, D., Sigoyer, J., Pamir, H., Karabacak, V., Fagel, N., 2016, Geochemistry and mineralogy approaches to characterize brick and its lake sediments sources: Antioch Roman City (Southern Turkey), 8th Mid-European Clay Conference (MECC 2016), Kosice, Slovakia, 4-8 July 2016.

Sançar, T., Zabcı, C., Akçar, N., Karabacak, V., Yazıcı, M., Akyüz, H.S., Öztüfekçi Önal, A., Ivy-Ochs, S., Christl, M., Vockenhuber, C., 2016, Preliminary results on the deformation rates of the Malatya Fault (Malatya-Ovacık Fault Zone, Turkey), EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17–22 April 2016.

Karabacak, V., Uysal, İ.T., Ünal-İmer, E., 2016, Dating of the late Quaternary volcanic events using Uranium-series technique on travertine deposit: A case study in Ihlara, Central Anatolia Volcanic Province, EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17–22 April 2016.

El Quahabi, M., Hubert-Ferrari, A., Lebeau, H., Fagel, N., Vander Auwera, J., Karabacak, V., Schmidt, S., 2016, Chemical and mineralogical proxies of erosion episodes in the dried lake sediments (Amik Lake, Southern Turkey): paleoenvironmental implications, EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17–22 April 2016.

Sançar, T., Zabcı, C., Karabacak, V., Akyüz, H.S., 2016, Geomorphological and Paleoseismological Studies of the Malatya Fault (Malatya-Ovacık Fault Zone, Turkey), EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17–22 April 2016.

Karabacak, V., 2015, Seismic damage in Lagina Sacred Area on the Mugla Fault: A new understanding on obliquely situated subsidiary faults of western Anatolia, World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2015, Prague, Czech Republic, 7-11 September, 2015.

El Quahabi, M., Hubert-Ferrari, A., Lebeau, H., Fagel, N., Karabacak, V., 2015, Land erosion and associated evolution of clay minerals assemblages in Mediterranean region (Southern Turkey): Amik Lake, EuroClay 2015, Edinburg, 05-10 July 2015.

Lamair, L., Degee, H., Hubert, A., Dessales, H., De Sigoyer, J., Pamir, H., Karabacak, V., 2014, Harbiye Aqueduct: A record of past earthquakes, The Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), İstanbul, Turkey, 24-29 August, 2014.

Hubert-Ferrari, A., El Ouahabi, M., Lebeau, H., Lamair, L., Beckers, A., Vander Auwera, J., Lepoint, G., Karabacak, V., Dewit, O., 2014, The Amik Lake in Southern Turkey over the last 4000 years, a new paleoseismological record of ruptures along the Northern Dead Sea Fault, 17th Joint Geomorphological Meeting, Liège, Belgium, 30 June–03 July 2014.

Hubert-Ferrari, A., El Ouahabi, M., Lebeau, H., Vander Auwera, J., Lepoint, G., Karabacak, V., Dewit, O., 2014, Paleoenvironmental record of the Amik Basin (Amuq Plain, Southern Turkey) over the last 4000 years, PAGES (Past global changes : Human-Climate-Ecosystem Interactions), Leuven, Belgium, 03–07 February 2014.

Altunel, E., Karabacak, V., 2013, Initiation of the northern Dead Sea Fault Zone to the present location in southern Turkey, EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 08–13 April 2013.

Karabacak, V., Yönlü, Ö., Altunel, E., Kıyak, N.G., Akyüz, S., Yalçıner, C.Ç., 2012, Paleoseismic behavior of the East Anatolian Fault Zone between Gölbaşı and Türkoğlu: implications on 900 years of seismic quiescence, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, İzmir, Turkey, 01-05 October 2012.

Altunel, E., Karabacak, V., Yönlü, Ö., Meghraoui, M., Akyüz, H.S., Kıyak, N.G., 2011, Field observations for Holocene earthquake activity on the Gölbaşı-Türkoglu segment of the East Anatolian Fault Zone, Turkey, EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03–08 April 2011.

Yalçıner, Ç., Altunel, E., Bano, M., Meghraoui, M., Karabacak, V., 2011, Identification of buried normal faults with GPR: a case study in the Büyük Menderes Graben, Western Turkey, EGU General Assembly 2011, Vienna, Austria, 03–08 April 2011.

Çakır, Z., Karabacak, V., Meghraoui, M., Altunel, E., Yönlü, Ö. and Akoğlu, A., 2009, Creeping along the İsmetpaşa section of the North Anatolian Fault observed with SAR Interferometry and LIDAR, 1509 Marmara Earthquake Symposium, İstanbul, 10-12 September 2009.

Akyüz, S., Karabacak, V., Zabcı, C., Sancar, T., Altunel, E., Gürsoy, H. and Tatar, O., 2009, Paleoseismic Trenching on 1939 Erzincan and 1942 Niksar-Erbaa Earthquake Surface Ruptures, the North Anatolian Fault (Turkey), EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19-24 April 2009.

Sancar, T., Zabcı, C., Akyüz, S., Karabacak, V. and Altunel, E., 2009, Late Holocene Activity of Kargapazarı Segment, Eastern Part of the North Anatolian Fault Zone, Bingöl, Turkey, EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19-24 April 2009.

Zabcı, C., Akyüz, S., Sancar, T., Karabacak, V., Altunel, E. and Yalçıner, Ç., 2009, Paleoseismicity and Morphotectonic aspects of the Yedisu Seismic Gap of the North Anatolian Fault Zone (Turkey), EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19-24 April 2009.

Akyüz, S., Sancar, T., Zabcı, C., Karabacak, V., Gütsüz, P., Altunel, E. and Yalçıner, Ç., 2008, Geometry and paleoseismology of Yedisu seismic gap, North Anatolian Fault Zone, Eastern Turkey, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, April 2008.

Sancar, T., Zabcı, C., Akyüz, S., Karabacak, V. and Altunel, E., 2008, Geometry and segmentation of the North Anatolian Fault Zone between Yedisu and Karlıova Triple Junction; a new seismic gap in Eastern Turkey, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, April 2008.

Zabcı, C., Karabacak, V., Sancar, T., Akyüz, S., Altunel, E., Gürsoy, H. and Tatar, O., 2008, The possible eastward continuation of the 17 August 1668 Anatolian Earthquake on the North Anatolian Fault (NAF), Turkey, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, April 2008.

Zabcı, C., Karabacak, V., Sancar, T., Akyüz, S. and Altunel, E., 2007, Preliminary results of paleosiesmological trenching on 1939 Erzincan and 1942 Niksar-Erbaa earthquake fault segments, the North Anatolian Fault, Turkey, EGU General Assembly 2007, Vienna, Austria, 15 – 20 April 2007.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S., Meghraoui, M. and Yalçıner, Ç., 2007, Holocene activity of the northern part of the Dead Sea Fault Zone in Southern Turkey, EGU General Assembly 2007, Vienna, Austria, 15 – 20 April 2007.

Aksoy, E., Meghraoui, M., Ferry, M., Çakır, Z., Akyüz, S., Karabacak, V. and Altunel, E., 2006, Fault characteristics, segmentation and paleoseismology along the 9 August 1912 Ganos earthquake-rupture (North Anatolian Fault, Turkey), International Workshop on Comparative Studies of The North Anatolian Fault (Northwest Turkey) and The San Andreas Fault (Southern California) Istanbul Technical University August 14-18, 2006, İstanbul, Turkey.

Uysal, I.T., Feng, Y, Altunel, E, Zhao J-X,. Collerson, K.D., Karabacak, V., Dion Weatherley D., 2005, U-series dating of late Quaternary travertine in co-seismic fissures, 14th Australian Conference on Nuclear and Complementary Techniques of Analysis (Wellington New Zealand), Proceedings, Australian Institute of Nuclear Science and Engineering.

Karabacak, V. and Altunel, E, 2005, Relationship between travertine deposition and volcanic activity, 1st International Symposium on Travertine 21-25 September 2005, Denizli, Turkey.

Altunel, E., Meghraoui, M., Akyüz, S., Yalçıner, Ç., Karabacak, V., Bertrand, S., Munschy, M. and Ferry, M., 2005, Faulted archaeological man-made structures by the Dead Sea Fault zone in southern Turkey, European Geosciences Union General Assembly 24 - 29 April 2005, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 02362, 2005.

 

 

8. Ulusal toplantılarda sunulan poster bildiriler

 

Karabacak, V., 2015, Muğla Fayı üzerindeki antik Lagina Kutsal Alanı’nda sismik hasarlar: Batı Anadolu’nun ikincil faylarının anlaşılabilmesi için önemli bir nokta, ATAG-19 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 19. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Tunçel, E., Altunel, E., Karabacak, V., Altınok, S., Başkaya, K., Yalçıner, C.Ç., Kurban, Y.C. 2013, 1943 Tosya-Ladik Depreminin yüzey kırığı üzerinde krip hareketine ilişkin gözlemler, ATAG-17 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Tunçel, E., Altınok, S., Karabacak, V., Altunel, E., 2013, 1999 İzmit Depremi postsismik deformasyon ölçümleri, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.

Karabacak, V., Yönlü, Ö., Altunel, E., Kıyak, N.G., Akyüz, S., 2012, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Gölbaşı ile Türkoğlu arasındaki kesiminin paleosismik davranışı: 900 yıllık sismik suskunluk, ATAG-16 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Dikbaş, A., Akyüz, H. S., Gütsüz, P., Zabcı, C., Sancar, T., Karabacak, V., 2009, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Batı Kesiminde Karadere Segmentinin (Akyazı-Gölyaka Arası) Paleosismolojisi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

Yönlü, Ö., Karabacak, V. ve Altunel, E., 2008, Arkeosismoloji Çalışmalarında Yersel LİDAR’ın Önemi: Batı Anadolu’dan Örnekler, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C. Ç. ve Altınok, S., 2008, Büyük Menderes Fay Zonu Üzerinde Paleosismoloji Çalışmaları; Nazilli Hendeği, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Yalçıner, Ç., Altunel, E., Karabacak, V., Akyüz, H. S., Yönlü, Ö., Meghraoui, M. ve Bano, M., 2007, Paleosismoloji çalışmalarında GPR yönteminin önemi: Atça (Büyük Menderes) hendeğinde örnek bir uygulama, ATAG-11 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, TÜBİTAK-MAM, İzmit.

Zabcı, C., Karabacak, V., Sancar, T., Akyüz, H. S., Altunel, E., Gürsoy, H., Tatar, O., 2007, Kuzey Anadolu Fayı, 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları; önbulgular, ATAG-11 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, TÜBİTAK-MAM, İzmit.

Sancar, T., Zabcı, C., Akyüz, H. S. ve Karabacak, V., 2007, KAFZ’nun Yedisu-Karlıova üçlü eklemi arasındaki geometrisi ve 1949 Elmalı depremi hakkında yeni bulgular, ATAG-11 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, TÜBİTAK-MAM, İzmit.

Karabacak, V., Altunel, E. ve Akyüz, S., 2007, Eksik yorumlanan tarihsel deprem kayıtları: Antakya ve çevresinin depremselliği, 30. Yıl Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, S. ve Yönlü, Ö., 2006, Büyük Menderes Fay Zonu’nun Umurlu-Kuyucak (Aydın) arasında tarihsel depremlere bağlı jeomorfolojik özellikleri, ATAG-10 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Dokuz Eylül  Ü., İzmir.

Yalçıner, Ç., Altunel, E. ve Karabacak, V., 2004, VLF-EM Yönteminin Aktif Fay Çalışmalarında Kullanılması: Eskişehir Fay Zonu Üzerinde Örnek Bir Çalışma, ATAG-8 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 8. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Fırat Ü., Elazığ.

Karabacak, V. ve Altunel, E, 2003, Ihlara Vadisi’ndeki Sırt Tipi Travertenlerin Morfolojik Özellikleri ve Kabuksal Deformasyon Açısından Önemleri, ATAG-7 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 7. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Yüzüncü Yıl Ü.,Van.

 

 

9. Tamamlanmış projeler

 

Proje Yürütücüsü, Sarıhıdır travertenlerinin (Avanos) jeokronolojisi ve izotopik sistematikleri: Acıgöl ve Erciyes volkanizmasına ait Geç Kuvaterner kabuk deformasyonlarının tarihlendirilmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 118Y069, Bitiş tarihi: 2019, Proje bütçesi: 30000 TL.

Proje Yürütücüsü, Farklı tektonik özelliklere sahip plaka içi deformasyon alanlarında aktif faylanma ve sismik boşalım özelliklerinin karşılaştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2017-1916, Bitiş tarihi: 2019, Proje bütçesi: 19000 Euro.

Proje Yürütücüsü, Avanos travertenlerinin tektokronolojisi ve izotopik analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2018-1922, Bitiş tarihi: 2018, Proje bütçesi: 30000 TL.

Proje Yürütücüsü, Geç Kuvaterner volkanizmasının traverten kütlelerinde radyometrik ve izotopik yöntemler kullanılarak analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2016-1007, Bitiş tarihi: 2018, Proje bütçesi: 58270 TL.

Yrd. Araştırmacı, Malatya Fayı (Malatya-Ovacık Fay Zonu)’un jeolojik kayma hızının ve eski deprem tarihçesinin araştırılması, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 114Y580, Bitiş tarihi: 2018, Proje bütçesi: 344504 TL.

Proje Yürütücüsü, Ihlara Vadisi travertenlerinin radyometrik ve izotopik analizi: genç volkanizmaya bağlı kabuksal deformasyonun tarihlendirilmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 115Y497, Bitiş tarihi: 2017, Proje bütçesi: 30000 TL.

Proje Yürütücüsü, Batı Karia Bölgesi'nin (Gökova Körfezi Kuzeyi) depremselliğinin arkeosismolojik yöntemlerle araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2015-534, Bitiş tarihi: 2017, Proje bütçesi: 82312 TL.

Danışman, Doğrultu atımlı ana fay zonlarının yapısal analizi ve yaşlandırılması: Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nda çalışmalar, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 111Y227, Bitiş tarihi: 2016, Proje bütçesi: 295980 TL.

Yrd. Araştırmacı, Eskişehir Fay Zonu’nun paleosismolojisi, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı Projesi, Proje No: UDAP-G-13-17, Bitiş tarihi: 2016, Proje bütçesi: 258200 TL.

Yrd. Araştırmacı, Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde (İsmetpaşa ve Destek) meydana gelen yüzey kripinin LİDAR ile izlenmesi ve etki uzunluğunun belirlenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 112Y134, Bitiş tarihi: 2015, Proje bütçesi: 196855 TL.

Proje Yürütücüsü, Depremlerin mühendislik yapılarında neden olduğu deformasyonların LİDAR ile belirlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2014-475, Bitiş tarihi: 2015, Proje bütçesi: 96760 TL.

Danışman, Toprak içi ve yeraltısularındaki gaz çıkışları ile fay aktivitesi ve jeotermal kökenin belirlenmesi: Ölü Deniz Fay Zonu (ÖDFZ)’nun Amik uzantısı-Karasu Fayı ilişkisi ve Amik Ovası sıcak sularının kökeni, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 111Y090, Bitiş tarihi: 2015, Proje bütçesi: 355433 TL.

Proje Yürütücüsü, Güney Marmara diri faylarının yüzey özelliklerinin “Yersel LİDAR” kullanılarak ölçülmesi ve modellenmesi, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı Projesi, Proje No: UDAP-G-13-15, Bitiş tarihi: 2015, Proje bütçesi: 478670 TL.

Partner, SismAntioche - Archeosismicity at the junction between the East Anatolian Fault and the Dead Sea Fault (Turkey), The Antioche-sur-l’Oronte (Antakya) aqueduct / a study of the seismic impact during antiquity, French Foreign Affairs Ministry Project. Bitiş tarihi: 2014, Proje bütçesi: 30000 Euro.

Yrd. Araştırmacı, Sarıköy-İnova Fayı’nın Geç Kuvaterner aktivitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2011/007, Bitiş tarihi: 2013.

Yrd. Araştırmacı, Çan-Biga Fayı’nın Geç Kuvaterner aktivitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2011/008, Bitiş tarihi: 2013.

Yrd. Araştırmacı, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde Ilgaz (Çankırı)-Karlıova (Bingöl) arasındaki ötelenmiş morfotektonik yapıların yaşlandırılması ile uzun dönem kayma hızının belirlenmesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 110Y059, Bitiş tarihi: 2013, Proje bütçesi: 188200 TL.

Proje Yürütücüsü, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Gölbaşı (Adıyaman) ile Karataş (Adana) arasındaki kesiminin Geç Kuvaterner aktivitesi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 109Y043, Bitiş tarihi: 2012, Proje bütçesi: 265850 TL.

Proje Yürütücüsü, Kütahya Fay Zonu’nun paleosismolojisi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 109Y157, Bitiş tarihi: 2010, Proje bütçesi: 25000 TL.

Yrd. Araştırmacı, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen yüzey kripi hareketlerinin  “Yersel Lidar” kullanılarak ölçülmesi ve modellenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 200615036, Bitiş tarihi: 2010, Proje bütçesi: 134401 TL.

Proje Yürütücüsü, Fethiye-Burdur Fay Zonu üzerindeki Cibyra antik kentinde tarihsel deprem izlerinin arkeosismolojik ve paleosismolojik yöntemler kullanılarak incelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 200815006, Bitiş tarihi: 2009, Proje bütçesi: 154550 TL.

Yrd. Araştırmacı, Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler: Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerindeki Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Araştırma Projesi, Proje No: DPT 2006K 120220, Bitiş tarihi: 2009, Proje bütçesi: 556000 TL.

Yrd. Araştırmacı, Büyük Menderes Fay Zonu’nun Arkeosismolojisi ve Paleosismolojisi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 105Y348, Bitiş tarihi: 2009, Proje bütçesi: 166900 TL.

Yrd. Araştırmacı, Büyük Menderes Fay Zonunda Tarihsel Depremlere Bağlı Morfolojik Özelliklerin İncelenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 200615026, Bitiş tarihi: 2007, Proje bütçesi: 198240 TL.

Yrd. Araştırmacı, Ölü Deniz Fay Zonu’nun Amik Ovası Kuzeyinde Kuvaterner Aktivitesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 106Y213, Bitiş tarihi: 2007, Proje bütçesi: 20000 TL.

Yrd. Araştırmacı, APAMEA - Archeoseismology and Paleoseismology for the Protection of Cultural Heritage and Archeological Sites in the Middle East, The Impact of Large Earthquakes on the Archaeological sites and Cultural Heritage in the Middle East (Jordan, Lebanon, Syria and Turkey), Avrupa Birliği Projesi (ICA3-CT-2002-10024), Bitiş tarihi: 2006, Proje bütçesi: 147000 Euro.

Yrd. Araştırmacı, Ölü Deniz Fay Zonu Tarafından Ötelenmiş Doğal ve İnsan Yapımı Yapıların İncelenmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Proje No: 105Y021, Bitiş tarihi: 2006, Proje bütçesi: 20000 TL.

Yrd. Araştırmacı, Ölü Deniz Fay Zonu tarafından ötelenmiş doğal ve insan yapımı yapıların incelenmesi ve ötelenme miktarlarının ölçülmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 200415001, Bitiş tarihi: 2005, Proje bütçesi: 160550 TL.

Yrd. Araştırmacı, Ihlara Vadisi Civarındaki Traverten Oluşumları ve Tektonik Önemleri, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 101Y125, Bitiş tarihi: 2003, Proje bütçesi: 1350 TL.

 

 

10. Devam etmekte olan projeler

 

Proje Yürütücüsü, Bursa İli yerleşim alanlarının depremselliği: Ulubat, Bursa ve İnegöl diri faylarının paleosismolojik özellikleri, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı Projesi, Proje No: UDAP-G-18-01, Bitiş tarihi: 2021, Proje bütçesi: 490000 TL.

Yrd. Araştırmacı, Spatiotemporal evolution of North Anatolian Fault Zone: Combined geochronological (K-Ar, Rb-Sr, U/Pb, and U-Th) evidence, TÜBİTAK 2232 Projesi, Proje No: 118C275, Bitiş tarihi: 2023, Proje bütçesi: 3626487 TL.

Yrd. Araştırmacı, İnegöl Havzası’nın tektono-sedimanter gelişimi ve stratigrafisi (KB Anadolu), TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 119Y208, Bitiş tarihi: 2022, Proje bütçesi: 222175 TL.

 

11. Toplantı ve bilimsel etkinliklerde alınan görevler

 

Oturum Başkanı, Jeokimya İle İlgili Diğer Konular Oturumu, 8. Jeokimya Sempozyumu, 02-06 Mayıs 2018, Antalya.

Oturum Başkanı, Neotektonik ve Depremsellik Oturumu, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, ODTÜ, Ankara.

Oturum Yürütücüsü ve Bilim Kurulu Üyesi, Neotektonik ve Depremsellik Oturumu, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018, ODTÜ, Ankara.

Bilim Kurulu Üyesi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim 2017, Eskişehir.

Oturum Yürütücüsü ve Bilim Kurulu Üyesi, Neotektonik ve Depremsellik Oturumu, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017, ODTÜ, Ankara.

Bilim Kurulu Üyesi, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015, İzmir.

Düzenleme Kurulu Üyesi, ATAG-18 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 18. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Muğla, 5-7 Kasım 2014.

Düzenleme Kurulu Başkanı, Diri Fay ve Depremsellik Çalışmalarında Yersel LİDAR Uygulamaları Çalıştayı, 12-13 Aralık 2013, Eskişehir.

Bilim Kurulu Üyesi, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül 2013, Hatay.

Oturum Başkanı, Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturumu, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2013, MTA, Ankara.

Oturum Başkanı, Aktif Tektonik ve Depremsellik Oturumu, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2012, MTA, Ankara.

Bilim Kurulu Üyesi, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-14 Ekim 2011, Ankara.

Oturum Başkanı, Paleosismoloji ve Arkeosismoloji Oturumu, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2010, MTA, Ankara.

Düzenleme Kurulu Üyesi, Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, Eskişehir, 28-30 Nisan 2005, 58 s.

Düzenleme Kurulu Üyesi, ATAG-4 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı) Bildiri Özleri Kitabı, Eskişehir, 16-17 Kasım 2000, 59 s.

 

12. Seminer ve paneller

 

Karabacak, V., 2019, Tracing of catastrophic events In the eastern Mediterranean, University of Melbourne, School of Earth Sciences, Melbourne.

Karabacak, V., 2018, Active fault studies in Turkey, University of Melbourne, School of Earth Sciences, Melbourne.

Karabacak, V., 2017, Türkiye`de Aktif Fay Zonu Alanlarında Mekansal Planlama: Uygulamalar, Değerlendirmeler ve Öneriler, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ, Ankara.

Karabacak, V., 2015, Deprem ve Eskişehir, Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Eskişehir.

Karabacak, V., 2015, Ülkemizde deprem gerçeği ve özelinde Eskişehir, Jeoloji Mühendisleri Odası, Eskişehir.

Karabacak, V., 2009, Burdur İli ve çevresinin depremselliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

 

 

13. Hakemlikler

 

Geological Society of America Special Paper 471, Ancient Earthquakes (2010)

Geo-Marine Letters (2011)

Journal of Geodynamics (2011)

Journal of Geodynamics (2012)

Turkish Journal of Earth Science (2013)

Geodinamica Acta (2013)

Türkiye Jeoloji Bülteni (2013, 2 adet)

Journal of Geoarchaeology (2014)

Türkiye Jeoloji Bülteni (2015)

Tectonophysics (2016)

Türkiye Jeoloji Bülteni (2016)

Yerbilimleri (2016)

Türkiye Jeoloji Bülteni (2017)

MTA Dergisi (2017)

Turkish Journal of Earth Science (2017)

Türkiye Jeoloji Bülteni (2018)

Geodinamica Acta (2018)

Geology (2018)

Turkish Journal of Earth Science (2019)

 

 

                 Tez Yönetimi

 

Coşkun Güneş, 2017, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans.

Rabia Gören, 2016, Alaşehir ve çevresinde Gediz Grabeni güney kenar faylarının Holosen Aktivitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans.

Anıl Öğretim, 2013, 1951 Kurşunlu Depremi yüzey kırığı özellikleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yüksek Lisans.

 

                 Danışmanlık Yapılan Sismik Risk Projeleri

 

Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Projesi (2017-2019) / MTA

Manisa Soma Eynez - Yeraltı kömür işletmesi yüzey kırıkları araştırmaları (2018) / Demir Export A.Ş.

Örenli Baraj alanı (Kütahya) aktif fay varlığının ve depremselliğinin araştırılması (2016) / DSİ 3. Bölge Müdürlüğü

Karaçay Baraj alanı (Sakarya)  aktif fay varlığının ve depremselliğinin araştırılması (2015) / Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Batman Bölge Hastanesi alanında aktif fay varlığının araştırılması (2015) / SERTKA, TOKİ

Sinop Nükleer Güç Santrali çevresinde aktif fayların jeomorfolojik ve paleosismolojik yöntemler ile araştırılması (2014) / TÜBİTAK MAM

Akçay Baraj alanı (Sakarya) aktif fay varlığının araştırılması (2012) / Sakarya Büyükşehir Belediyesi

 

 

                 Diğer

 

Türkçe Ana Dil

İngilizce İyi Derecede

 

Bilgisayar Microsoft Office yazılımları, Jeoloji amaçlı kullanılabilir tüm programlar.

 

Ehliyet B Sınıfı Sürücü Ehliyeti.