TR | EN
Araş. Gör. Kübra OKUR
Araş. Gör. Kübra OKUR

Adı Soyadı: Kübra Okur

Doğum Tarihi: 06.06.1987

 

İletişim Bilgileri:

Tel No: 0 222 239 37 50 – 3506

E-mail: kokur@ogu.edu.tr

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Ankara Üniversitesi (‘Yüksek Onur’ derecesiyle bölüm birincisi olarak)

2010

Y. Lisans

Jeoloji Mühendisliği/Genel Jeoloji A.B.D.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014

Doktora

Jeoloji Mühendisliği/Genel Jeoloji A.B.D.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2014-Devam ediyor

 

Yüksek Lisans:

Tez Başlığı: Safranbolu Havzası’ndaki Eosen Alveolinlerinin Tanımları

Danışman:  Dr. Öğretim Üyesi Hatice KUTLUK

Doktora:

Tez Başlığı: Kocaeli Yarımadası (Kuzeybatı Türkiye) Triyas sedimanter istifinin foraminifer mikropaleontolojisi ve biyostratigrafisi  

Danışmanlar: Prof. Dr. Selahattin KADİR, Doç. Dr. Ali Murat KILIÇ

 

Görevler:

Ünvan

Kurum

Tarih

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi/Mühendislik Mimarlık Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2011

 

A. Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar

Okur, K., Kutluk, H. 2020, Benthic foraminiferal assemblages from the Safranbolu Formation (Cuisian, Eocene), Northwest Anatolia, Turkey. Journal of Palaeogeography. 9:6 21p.

B. Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Okur, K., 2014, Description of the Alveolina, Safranbolu Basin, The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, p. 175

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Oku, K. 2019. Kocaeli Yarımadası’ ndaki Geç Erken-Erken Orta Triyas Denizel Ballıkaya Formasyonu’ndaki Yerel Bir Karasallaşma, KB Türkiye. 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı s. 981.

Okur, K., Sirel, E., 2014, Safranbolu Formasyonu’nun Eosen yaşlı alveolina biyostratigrafisi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 752

C. Aldığı Burslar

2210-A Tübitak Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

D. Katıldığı Yaz Okulları

  • Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz okulu, 18-23 Haziran 2012
  • Convergent Margin 21-23 Mayıs 2014

E. Projeler

Kocaeli Yarımadası (Kuzeybatı Türkiye) Triyas sedimanter istifinin foraminifer mikropaleontolojisi ve biyostratigrafisi  (ESOGÜ BAP A2 Doktora/Tıpta Uzmanlık Projesi 2017 – 2019)