Araş. Gör. Kübra OKUR
Araş. Gör. Kübra OKUR

e-mail: kokur@ogu.edu.tr

 

Tel:     0 (222) 239 37 50/3506

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Araş. Gör. Kübra OKUR

 

  •     Genel

Yazışma Adresi    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.

 

Telefon

0 222 239 37 50 / 3506

 

Faks

0 222 239 36 13

 

e-mail   

kokur@ogu.edu.tr

 

 

  •   Eğitim

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

2005-2010

Lisans

Ankara Üniversitesi ('Yüksek Onur' derecesiyle bölüm birincisi olarak)

Jeoloji Mühendisliği

2011-2014

Y. Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Genel Jeoloji

 

  •    İş Deneyimi

Görev Dönemi

Unvan

Kurum

2011-

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 

  •       Aldığı Burslar

2210-A Tübitak Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu