TR | EN
Doç. Dr. Hülya ERKOYUN
Doç. Dr. Hülya ERKOYUN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doğum Tarihi: 16.07.1969

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1993

Y. Lisans

 Jeoloji Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2005

Doktora

 Jeoloji Mühendisliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı : Kaymaz-Karkın (Sivrihisar) yöresi Karakaya formasyonundan türeyen minerallerin tanımlanması.                        

Danışmanlar: Prof. Dr. Rifat Bozkurt ve Prof. Dr. Kadir Sarıiz

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışman(lar)ı: Karaçayır ve Hallaçlar (Uşak) kaolinit yataklarının mineralojisi, jeokimyası ve izotopik karakterizasyonu ile kökenlerinin irdelenmesi. Danışman: Prof. Dr. Selahattin Kadir

 

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2002-2011

Dr.Ar.Gör.  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2011-2012

Dr. Öğr. Üyesi

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2012-


 

ESERLER

  1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

A1. Külah, T., Kadir, S., Erkoyun, H., Huggett, J., Atabey, E. (2018) Occurrence of fibrous chrysotile and tremolite in the Çankiri and Ankara regions, central Anatolia, Turkey. Clays and Clay Minerals, 66, 1-27.

A2. Kadir, S., Eren, S., İrkeç, T., Erkoyun, H., Külah, T. Önalgil, N., Huggett, J. (2017) An approach to genesis of sepiolite and palygorskite in lacustrine sediments of the Lower Pliocene Sakarya and Porsuk Formations in the Sivrihisar and Yunusemre-Biçer regions (Eskişehir), Turkey. Clays and Clay Minerals, 65, 310-328.

A3. Kadir, S., Eren, M., Külah, T., Erkoyun, H., Huggett, J., Önalgil, N. (2017) Genesis of palygorskite and calcretes in Pliocene Eskişehir Basin, west central Anatolia, Turkey. Catena, in press.

A4. Kadir, S. Külah, T. Önalgil, N. Erkoyun, H. Elliott, W.C. (2017)  Mineralogy, geochemistry, and genesis of bentonites in Miocene volcanic-sedimentary units of the Ankara-Çankırı Basin, central Anatolia, Turkey. Clays and Clay Minerals, 65, 64-91.

A5. Erkoyun, H. Kadir, S. Külah, T. Huggett, J. (2017) Mineralogy, geochemistry and genesis of clays interlayered coal seams succession in the Neogene lacustrine Seyitömer coal deposit, Kütahya, western Turkey. International Journal of Coal Geology, 172, 112-133.

A6. Erkoyun, H. Kadir, S. (2016) Occurrence of Cr-bearing beryl in stream sediment from Eskişehir, NW Turkey. Earth Sciences Research Journal, 20/3, A1-A10.

A7. Kadir, S. Erkoyun, H. Eren, M. Huggett, J. Önalgil, N. (2016)  Mineralogy, geochemistry, and genesis of sepiolite and palygorskite in Neogene lacustrine sediments, Eskişehir province, West central Anatolia, Turkey. Clays and Clay Minerals, 64, 145-166.

A8. Erkoyun, H. Kadir, S. (2016) Epithermal alteration of Miocene volcanic units in the Gedikler and surrounding of Kışladağ gold deposit regions, Uşak (western Anatolia),  Turkey. Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen, 193 issue 2, in press, online available since January 18, 2016.

A9. Kadir, S. Erkoyun, H. (2015) Characterization and distribution of fibrous tremolite and chrysotile minerals in the Eskişehir region of western Turkey. Clay Minerals, 50, 441-458.

A10. Kadir, S. Erkoyun, H. (2013) Genesis of the hydrothermal Karacayır kaolinite deposit in Miocene volcanics and Palaeozoic metamorphic rocks of the Uşak-Güre basin, Western Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 22, 444-468.

A11. Erkoyun, H. Kadir, S. (2011) Mineralogy, micromorphology, geochemistry and genesis of a hydrothermal kaolinite deposit and altered Miocene host volcanites in the Hallaçlar area, Uşak, western Turkey. Clay Minerals, 46, 421-448.

A12. Kadir, S. Erman, H. Erkoyun, H. (2011) Mineralogical and geochemical characteristics and genesis of hydrothermal deposits within Neogene volcanites, Kütahya (western Anatolia), Turkey. Clays and Clay Minerals, 59, 250-276.

 

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER

B1. Kadir, S., Erkoyun, H., Külah, T., Önalgil, N., Elliott, C.E. (2017) Ankara-Çankırı havzasında Miyosen yaşlı volkanik-sedimanter birimler içerisindeki bentonitlerin kökeni, Orta Anadolu, Türkiye. 17. Ulusal Kil Sempozyumu, Muğla, s.156.

B2. Kadir, S., Eren, M., İrkeç, T., Erkoyun, H., Külah, T., Önalgil, N., Huggett, J. (2017) Genesis of sepiolıte and palygorskite ın lacustrine carbonate sediments of the Sakarya formatin (Lower Pliocene) in the Sivrihisar and Yunusemre regions (Eskişehir), west central Anatolia, Turkey. XVI International Clay Conference (ICC 2017), Granada, Spain, Vol. 7, p. 382.

B3. Külah, T., Kadir, S., Erkoyun, H., Önalgil, N., Atabey, E. (2017) Occurrence of fibrous chrysotile and tremolite in the Çankiri-Ankara region, central Anatolia, Turkey. XVI International Clay Conference (ICC 2017), Granada, Spain, Vol. 7, p. 440.

B4. Erkoyun, H., Kadir, S., Huggett, J. (2017) Occurrence of tonstein type kaolinite layers intercalated with coal seams in the Neogene lacustrine Tunçbilek Basin, Kütahya, western Turkey. XVI International Clay Conference (ICC 2017), Granada, Spain, Vol. 7, p. 236.

B5. Erkoyun, H. (2016) Preliminary approach to mineralogy and geochemistry of clay minerals intercalated coal seam in Alpu basin, Eskişehir, western Turkey. 5th Mediterranean Clay Meeting, Çeşme, İzmir, p. 31.

B6. Kadir, S., Erkoyun, H., Külah, T., Huggett, J. (2016) Mineralogy, geochemistry and genesis of clays interlayered coal seams succession in the Neogene lacustrine Seyitömer coal deposit, Kütahya, western Turkey. 5th Mediterranean Clay Meeting, Çeşme, İzmir, p. 39.

B7. Kadir, S., Erkoyun, H., Külah, T., Huggett, J., Önalgil, N. (2016) Genesis of palygorskite and calcretes in the Pliocene sedimentary units of the Eskişehir basin, West central Anatolia, Turkey. Eurosoil, İstanbul, p.

B8. Kadir, S., Erkoyun, H., Eren, M., Önalgil, N., Külah, T. (2016) Neogene lacustrine sediments and associated authigenic clays within Eskişehir Province, west central Anatolia, Turkey. 53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Georgia State University, Atlanta, USA, p. 46.

B9. Kadir, S., Önalgil, N., Külah, T., Erkoyun, H., Elliott, W.C., Wampler, J.M. (2016) Mineralogy, geochemistry, and genesis of bentonites in Miocene volcanic-sedimentary units of the Ankara-Çankırı basin, central Anatolia, Turkey. 53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Georgia State University, Atlanta, USA, p. 47.

B10. Connell, K.E., Wampler, J. M, Elliott, W.C., Kadir, S., Önalgil, N., Külah, T., Erkoyun, H. (2016) K-Ar Age Constraints on Bentonite-Hosting Miocene Volcano-Sedimentary Units of the Ankara-Çankırı Basin, Central Anatolia, Turkey. 53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Georgia State University, Atlanta, USA, p. 31.

B11. Önalgil, N., Kadir, S., Eren, M., Külah, T., Erkoyun, H. (2016) Palygorskite formation within calcretes and its ımplicatıon for paleoclimate: a case study from Anatolia, Turkey. 53rd Annual Meeting of the Clay Minerals Society, Georgia State University, Atlanta, USA, p. 67.

B12. Erkoyun, H., Kadir, S., Külah, T. (2015) Preliminary approach to mineralogy and geochermistry of clay minerals intercalated with coal seams in The Neogene lacustrine Seyitömer Basin, Kütahya, western Turkey. Eureoclay2015, Edinburg, England, p. 113.

B13. Kadir, S., Erkoyun, H., Eren, M., Önalgil, N. (2015)Mineralogy, geochemistry and genesis of sepiolite and palygorskite in Neogene lacustrine sediments at the northern Eskişehir area, NW Turkey. Eureoclay2015, Edinburg, England, p. 114.

B14. Erkoyun, H., Kadir, S. (2014) Occurrence of asbest and relationship with development of potential mesothelioma cases in Eskişehir, western Turkey. 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. Muğla, Turkey, p. 54.

B15. Kadir, S., Erkoyun, H. (2014) Characterisation and distribution of carcinogenic amphibole and serpentine minerals and relationship with development of potential mesothelioma cases in Eskişehir, western Turkey. 7th Mid European Clay Conference (MECC 2014), Dresden, Germany, p. 238.

B16. Erkoyun, H., Kadir, S. (2014) Genesis of hydrothermal alteration at the Kışladağ porphry gold deposıt region, Gedikler, Uşak (western Anatolia), Turkey. 7th Mid European Clay Conference (MECC 2014), Dresden, Germany, p. 134.

B17. Erkoyun, H., Kadir, S. (2012) Mineralogy, geochemistry and genesis of the hydrothermal Hallaçlar kaolinite deposit within Neogene volcanites, Uşak province, Western Turkey. 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Pruhonice, Czech Republic, Book of Abstracts, p. 34.

B18. Kadir, S., Erkoyun, H., Erman, H. (2012) Geology, mineralogy, geochemistry and genesis of the hydrothermal kaolinite deposits within Neogene volcanites of the Simav area, Kütahya (Western Anatolia), Turkey. 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Pruhonice, Czech Republic, Book of Abstracts, p. 14.

B19.  Erkoyun, H., Kadir, S. (2011) Genesis of the hydrothermal Karaçayır kaolinite deposit in Miocene volcanites and Paleozoic metamorphic rocks of the Uşak province,Western, Turkey. European Clay Conference, Antalya, Book of Abstracts, p. 32.

B20. Erkoyun. H., Kadir, S. (2010) Hydrothermal kaolin minerals and smectite ocurrences in the Gedikler area (Uşak, western Anatolia, Turkey). MECC2010 “5th Mid-European Clay Conference”, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica,Vol. 6 (special selection), pp. 626, 2010.

B21. Kadir, S., Erman, H., Erkoyun, H. (2010) Hydrothermal kaolinite ocurrences of the Gediz area (Kütahya, western Anatolia, Turkey). MECC2010 ,5th Mid-European Clay Conference,, Budapest, Hungary, Acta Mineralogica-Petrographica, Vol. 6 (special selection), p. 630, 2010.

B22. Erkoyun, H., Kadir, S. (2010) Genesis of Beryllium in the Miocene Kızılcaören Fluorite-Barite-REE deposit and Beryl within surrounding sediments, Eskişehir, NW Turkey. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, 2010.

B23. Kadir, S. Erman, H., Erkoyun, H. (2009) Mineralogy, geochemistry and origin of the hydrothermal Yüylük kaolinite deposit within Neogene volcanites, Kütahya (Western Anatolia), Turkey. International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials-CMLM2009, Zvenıgorod-Russia, p. 121, 2009.

B24. Kadir., S, Erkoyun, H., Erman, H. (2009) The occuurence of the hydrothermal Karaçayır kaolinite deposit within Neogene volcanites and Paleozoic schists, Uşak (Western Anatolia), Turkey. International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials-CMLM2009, Zvenıgorod-Russia, p. 251, 2009.

B25. Erkoyun, H., Kadir, S. (2008) Genesis of beryllium in the Miocene Kizilcaören fluorite, barite rare-earth-element complex ore deposit and surrounding units, Eskişehir, NW Turkey. European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 2008.

B26. Erkoyun, H., Bozkurt, R. (2005) Değerli taş aramalarına bir örnek: Zümrüt. Uluslar arası Değerli Taşlar ve Metaller Sempozyumu, İstanbul, 164-174, 2005.

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

D1. Erkoyun, H., (2017) Eskişehir Neojen Alpu Havzasındaki Kömürle Ara KatkılıKilli Kayaçların Mineralojisi ve Jeokimyası. Türkiye Jeoloji Bülteni, 60, 189-210.

D2. Erkoyun, H., Bozkurt, R., Kadir, S. (2006) Preliminary approach to genesis of beryl group minerals in Kaymaz, NW Sivrihisar, Eskişehir. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 133, pp.31-40.

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

E1. Erkoyun H, Kadir S ve Erman, H, "Hallaçlar (Uşak) kaolen yatağının mineralojik ve jeokimyasal incelemesi", 14. Ulusal Kil Sempozyumu, KTÜ, Trabzon, s. 119-130, 2009. 

E1. Erkoyun H, "Pomzanın Türkiye’deki yeri ve önemi", Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, Isparta, ss.1-7, 2005.

SONUÇLANDIRILMIŞ ULUSLAR ARASI VE ULUSAL PROJELERİ  

1. Kütahya ve Uşak bölgeleri kaolen ve diğer kil minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları ile kökenlerinin irdelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 200715009, Proje Çalışanı, 2007-2009.

2. Eskişehir ve çevresindeki karsinojen amfibol, serpantin ve diğer altere minerallerinin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal ve izotopik karakterizasyonları, kökenlerinin irdelenmesi ve potansiyel kanser dağılımı ile karşılaştırılması. TÜBİTAK Projesi, Proje No. 112Y245, Proje Çalışanı, 2012-2013..

3. Tunçbilek ve Seyitömer (Kütahya) kömür yataklarında killi seviyelerdeki minerallerin dağılımı, mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve kökenlerinin araştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 2014-368, Proje Yürütücüsü, 2014-2016.

4. Eskişehir Neojen havzasındaki sepiyolit, paligorskit ve karbonatların mineralojisi, jeokimyasal özellikleri ve kökeni. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 2014-487, Araştırmacı, 2014-2016.

5. Eskişehir bölgesi Pliyosen yaşlı killi sedimanlarının mineralojik ve kimyasal bileşenlerinin mühendislik özelliklerine etkisinin irdelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 2016-1360, Proje Yürütücüsü, 2016-2018.

6. Orta Anadolu Bölgesi'nde (Ankara, Çankırı) yüzeyleyen Üst Kretase yaşlı ofiyolitik kayaçlara bağlı asbest ve diğer kil minerallerinin mineralojik, jeokimyasal, izotopik özellikleri ve kökeninin irdelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) Bilimsel Araştırma Proje No. 2014-656, Araştırmacı, 2014-2017.

Devam Eden Projeler

İDARİ GÖREVLER: Bölüm Başkan Yardımcısı

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER: Jeoloji Mühendisleri Odası

ÖDÜLLER:

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDEKİ DERSLER (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2015     2015-2016

Güz

  Mineraloji I

2

2

35

Mineraloji Petrografi I. Öğr.

2

2

70

Mineraloji Petrografi II. Öğr.

2

2

80

  Bilgisayarda özel konular

3

0

30

  Gemoloji

2

0

17

 

Mineraloji projesi

0

6

11

Bahar

   Mineraloji II

2

2

21

2014-2015

Güz

İleri Magmatik Petrografi

3

0

3

2014-2015

Bahar

İleri Magmatik Petrografi

3

0

3

2015-2016

Güz

İleri Magmatik Petrografi

3

0

3