TR | EN
Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU
Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Özgür KARAOĞLU

Doğum Tarihi: 07/02/1977

Uzmanlık Alanları: Fiziksel volkanoloji, Kaldera volkanları, Volkanların tektonik kontrolleri, Piroklastik yoğunluk akışları, Supra-detachment havzalar

Makalalere yapılan atıf sayısı: 395

Telefon: 0(222) 239 37 50 - 3404

E-mail: 

ozgur.karaoglu@ogu.edu.tr

ozgur.karaoglu@rhul.ac.uk

ozgur.karaoglu@deu.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1993-28.08.2000

Tezli Yüksek Lisans

Jeoloji Mühendisliği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2000-15.09.2003

Doktora

 Jeoloji Mühendisliği

Dokuz Eylül Üniversitesi

2004-20.04.2012

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (Özeti Ekte) ve Danışman: Nemrut Kalderası Kuzeyinin jeolojisi, Mineralojik-Petrografik Özellikleri, Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doktora Tez Başlığı (Özeti Ekte) ve Danışman: Volcano-sedimentary Evolution of the Uşak-Güre Basin, western Anatolia (in English), Prof. Dr. Cahit HELVACI, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arastırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2001-2004

Arastırma Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2004-2012

Arastırma Görevlisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2012-2013

Yardımcı Doçent

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2013-2014

Yardımcı Doçent

Osmangazi Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2014 -

Başkan TUVAK Volkanoloji Çalışma Grubu 2016-

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1.  "Galatya Volkanik Provensi'nin (Orta Anadolu) güney kesimine (Güdül-Kıbrıscık) ait volkanik kayaçların jeokronolojik açıdan incelenmesi" (ESOGÜ BAP, 2018. Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü)

2. "Galatya Volkanik Provensi'nin (Orta Anadolu) güney kesiminin (Güdül- Kıbrıscık) Miyosen volkanizmasının evrimi" (ESOGÜ BAP, 2017. Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü)

3. "Galatya Volkanik Provensi doğu kesimine (Orta, Güvem) ait Erken- Orta Miyosen yaşlı volkanik kayaçların mineral kimyası ve jeokimyasal özellikleri (ESOGÜ BAP, 2017. Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü)

4.     " Bingöl ve Turna Dağlarının volkanostratigrafisi, jeokimyası ve Karlıova eklemi ile olan tektonik ilişkisi, Doğu Anadolu-Türkiye (Devam ediyor). YYÜ-BAP Projesi. Proje No: 2014-MİM-B062. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Özgür KARAOĞLU. Proje Süresi 2014-2016. Projedeki görevi: Proje Yürütücüsü.

5.     "Tunceli Civarindaki Tersiyer Volkanizmasinin Petrojenik – Jeodinamik Evrimi Ve Doğu Anadolu Yiğişim  Karmaşasi Üzerindeki Volkanizma İle İlişkisi (Devam ediyor). TÜBİTAK-ÇAYDAG. Proje No: 111Y111, Proje Yöneticisi. Yılmaz SAVAŞÇIN. Proje Süresi: 2011-2014. Projedeki Görevi: Yardımcı Araştırıcı.

6.    "Tunçbilek havzasının (Kütahya) volkano-sedimanter stratigrafisi  ve  volkanik  kayaçların  jeokimyasal  incelemesi  ve  radyometrik yaşlandırılması". DEU-BAP Projesi, 2010. Proje no: 2010.KB.FEN.125, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Cahit. HELVACI. Proje Süresi: 2010- 2013. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı.

7.   "Tecto-magmatic processes across the Arabian-Eurasian collision zone and their  geodynamic  significance". TÜBİTAK-RFBR Uluslararası Proje, Proje No: 108Y222, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Mehmet KESKİN, Dr. Evgeni SHARKOV. Proje Süresi: 2009-2011; Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı.

8.     "Uşak-Eşme-Banaz Havzası'nın Volkano-Tektonik  Evrimi:   Stratigrafik,   Sedimantolojik   ve   Jeokimyasal   Açıdan   Bir Yaklaşım", DEU-BAP Projesi, 2010. Proje no: 2005.KB.FEN.053, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Cahit. HELVACI. Proje Süresi: 2005-2008. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı

9. “Nemrut Kalderasının Mineralojik-Petrografik Karakteristikleri ve Tektonizma-Volkanizma İlişkilerinin İncelenmesi”, TÜBİTAK-YDABAG Projesi, 2003. Proje no: 102Y103, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU. Proje Süresi: 2001-2003. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı.

10. “Nemrut Kalderasının mineralojik-petrografik karakteristikleri ve sismotektonik özelliklerinin incelenmesi” Projesi, YYÜ-BAP Projesi, 2002. Proje no: Mim-051, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. A. Ümit TOLLUOĞLU. Proje Süresi: 2000-2002. Projedeki görevi: Yardımcı Araştırıcı.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

JMO (Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası-TMMOB)

IUGS (Uluslararası Jeoloji Bilimi Birliği)

IAVCEI (Uluslararası Volkanoloji ve Yerküre Jeokimya Topluluğu) 

 

Ödüller :

1. 2017 Yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı)

Ödülü Veren Kuruluş: Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Ödül Alan Makale:  Ö. Karaoğlu, J. Browning, M. Bazargan, A. Gudmundsson, 2016. Numerical modelling of triple-junction tectonics at Karlıova, Eastern Turkey, with implications for regional magma transport. Earth and Planetary Science Letters, 452, 157-170. (doi:10.1016/j.epsl.2016.07.037)

22014 Yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı)

Ödülü veren kuruluş: Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Ödül Alan Makale: Isotopic Evidences to the Transition from Subduction to Slab Tearing-related Volcanism: the case of Western Anatolia, Turkey. Lithos 192-195, 226-239.

32011 Yılı Altın Çekiç Araştırma Ödülü (Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı)

Ödülü veren kuruluş: Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)

Ödül Alan Makale: Petrogenesis and 40Ar/39Ar Geochronology of the NE–SW-trending Uşak- Güre basin, western Türkiye. Lithos 119 (3-4), 193-210.

4En Çok Yayın Yapan Araş. Gör. Birincilik Ödülü.

       Ödülü veren Grup: Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi, 2008

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler 

Dönem

Dersin Adı

Güz

Jeoloji Mühendisliğine Giriş

Güz

Mesleki İngilizce I

Güz

Bilimsel Sunum Teknikleri

Güz

Volkanoloji (Teknik Seçmeli I)

İlkbahar

Jeokimya

İlkbahar

Rapor Yazma Teknikleri

İlkbahar

Seminer

Güz- İlkbahar Volkanosedimanter Ortamlar (Lisansüstü)
Güz- İlkbahar Türkiye'deki Volkanik Sistemler


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

A1. Ö. Karaoğlu, M. Bazargan, A. Baba, J. Browning 2019. Thermal fluid circulation around the Karlıova triple junction: Geochemical features and volcano-tectonic implications (Eastern Turkey). Geothermics, 81, 168-184. 

A2. Ö. Karaoğlu, J. Browning, M. K. Salah, A. Elshaafi, A. Gudmundsson 2018. Depths of magma chambers at three volcanic provinces in the Karlıova region of Eastern Turkey. Bulletin of Volcanology, 80:69. 

A3. Ö. Karaoğlu, J. Browning, M. K. Salah, A. Elshaafi, A. Gudmundsson 2018. Correction to: Depths of magma chambers at three volcanic provinces in the Karlıova region of Eastern Turkey. Bulletin of Volcanology, 80:72. 

A4. P. Di Giuseppe, S. Agostini, M. Lustrino, Ö. Karaoğlu, M.Y. Savaşçın, P. Manetti, Y. Ersoy 2018. Transition from compression to strike-slip tectonics revealed by Miocene-Pleistocene volcanism west of the Karlıova Triple Junction (East Anatolia). Journal of Petrology, 58 (10), 2055-2087 

A5. A.A. Lemnifi, A. Elshaafi, Ö. Karaoğlu, M.K. Salah, N. Aouad, C.A. Reed, Y. Yu, 2017. Complex seismic anisotropy and mantle dynamics beneath Turkey. Journal of Geodynamics, 112, 31-45. (https://doi.org/10.1016/j.jog.2017.10.004 )

A6. Ö. Karaoğlu, A. Elshaafi, M.K. Salah, J. Browning, A. Gudmundsson, 2017. Large volume lava flows fed by a deep magmatic reservoir at Ağrı Dağı (Ararat) volcano, Eastern Turkey. Bulletin of Volcanology, 79:15. (10.1007/s00445-016-1098-0)

A7. Ö. Karaoğlu, A. Sağlam Selçuk, A. Gudmundsson, 2017. Tectonic controls on the Karlıova triple junction (Turkey): implications for tectonic inversion and the initiation of volcanism. Tectonophysics, 694, 368-384. (http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2016.11.018)

A8. Ö. Karaoğlu, J. Browning, M. Bazargan, A. Gudmundsson, 2016. Numerical modelling of triple-junction tectonics at Karlıova, Eastern Turkey, with implications for regional magma transport. Earth and Planetary Science Letters, 452, 157-170. (doi:10.1016/j.epsl.2016.07.037)

A9. Ö. Karaoğlu, R.J. Brown, 2016. Reconstructing the evolution of an eroded Miocene caldera volcano (Yamanlar volcano, İzmir, Turkey). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 318, 1-18. (doi:10.1016/j.jvolgeores.2016.03.007)

A10. Ö. Karaoğlu, F. Erkül, 2015 Comment on “Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes core complex” by Uzel et al. (Earth Planet. Sci. Lett. 415 (2015) 108–125). Earth and Planetary ScienceLetters 427, 309–311 (http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2015.07.009

A11. S. Agostini, M. Piero, M. Lustrino, Ö. Karaoğlu, 2015. Recent studies on Central and Eastern Anatolia volcanism. The Contribution of Italian Scientists to the Geology of Turkey, Chapter:3, Publisher: Acta Vulcanologica, Editors: Samuele Agostini, Piero Manetti, Michele Lustrino, pp. 38-52. 

A12. Ö.Karaoğlu, 2014. Tectonic controls of the Yamanlar volcano and Yuntdağı volcanic region, western Turkey: implications for an incremental deformation. Journal of Volcanology and Geothermal Research 274, 16-33 (doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2014.01.013).

A13. Ö.Karaoğlu, C.Helvacı, 2014. Isotopic Evidences to the Transition from Subduction to Slab Tearing-related Volcanism: the case of Western Anatolia, Turkey. Lithos 192-195, 226-239 (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2014.02.006).

A14.  E.Y. Ersoy, C.Helvacı, İ.Uysal, Ö.Karaoğlu, M.R.Palmer, F.Dindi, 2012. Petrogenesis of the Miocene Volcanism along the İzmir-Balıkesir Transfer Zone in western Anatolia, Turkey: implications for origin and evolution of potassic volcanism in post-collisional areas.  Journal of Volcanology and Geothermal Research 241-242, 21-38 (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2012.05.022).

 A15. Ö.Karaoğlu, C.Helvacı, 2012.  Structural evolution of the Uşak-Güre supra-detachment basin during Miocene extensional denudation in western Turkey.  Journal of Geological Society London 169 (5), 627-642 (doi: 10.1144/0016-76492011-014).

A16. Ö.Karaoğlu, Ö., C.Helvacı, 2012. Growth, destruction and volcanic facies architecture of three volcanic centers in the Miocene Usak-Güre basin, western Turkey: subaqueous-subaerial volcanism in a lacustrine setting. Journal of Volcanology and Geothermal Research 245-246, 1-20 (doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2012.06.028).

A17. Ö.Karaoğlu, Ö., C.Helvacı, E.Y. Ersoy, 2010. Petrogenesis and 40Ar/39Ar Geochronology of the NE–SW-trending Uşak- Güre basin, western Türkiye. Lithos 119 (3-4), 193-210 (http://dx.doi.org/10.1016/j.lithos.2010.07.001).

A18. Y.Özdemir, Ö.Karaoğlu, A.Ü.Tolluoğlu, N.Güleç, 2007. Reply to discussion by Evren Çubukçu, Erkan Aydar and Alain Gourgaud of: Volcanostratigraphy and petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolian High Plateau): The most recent post-collisional volcanism in Turkey by Y. Özdemir, Ö. Karaoğlu, A.Ü. Tolluoğlu and N. Güleç, Chemical Geology, February 2006, Vol. 226, p. 189-211. Chemical Geology 245, 130-134 (doi:10.1016/j.chemgeo.2007.07.009).

A19. Y. Özdemir, Ö.Karaoğlu, A.Ü.Tolluoğlu, N.Güleç, 2006. Volcanostratigraphy and petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolian High Plateau): the most recent post collisional volcanism in Turkey. Chemical Geology 226, 189-211 (doi:10.1016/j.chemgeo.2005.09.020).

A20. Ö.Karaoğlu, Y.Özdemir, A.Ü.Tolluoğlu, M.Karabıyıkoğlu, O.Köse, J.L.Froger, 2005. Stratigraphy of the volcanic products around Nemrut Caldera: implications for reconstruction of the caldera formation. Turkish Journal of Earth Science 14, 123-143.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Karaoğlu Ö., Browning J., Salah M.K., Elshaafi A., Gudmundsson A., Depths of magma chambers at three volcanic provinces in the Karlıova region of Eastern Turkey, EGU General Assembly, 2019.

B2. Browning, J., Mitchell T., Meredith P., Cembrano, J., Marquardt C., Cordeiro P., Healy D., Acocella V., Gudmundsson A., Geshi N., Drymoni K., Karaoğlu Ö., Mechanical architecture and dynamic evolution of caldera faults, EGU General Assembly, 2019. 

B3. Di Giuseppe P., Agostini S., Lustrino M., Savaşçın, M.Y., Karaoğlu Ö., Ersoy Y.,  Manetti P., Neogene volcanism around the Karlýova triple junction (Eastern Turkey), 88° Congresso SGI, Napoli 2016. 

B4. KaraoğluÖ., Goff, J., Perinçek, D., The origin of Bitlis Massif and its importance for the understanding of the northern convergent plate boundary of the Arabian Plate. Arthur Holmes Meeting 2016- The Wilson Cycle: Plate Tectonics and Structural Inheritance During Continental Deformation. May, 2016. 

B5. Karaoğlu, Ö., Browning, J., Bazargan, M. and Gudmundsson, A. Numerical modelling of triple junction tectonics at Karlıova, eastern Turkey: implications for the mechanism of magma transport. EGU General Assembly 2016, 17-22 April 2016, Vienna, Avustria.

B6.  Savaşçın M.Y. Tokçaer, M., Karaoğlu Ö. Western Anatolia Versus Eastern Anatolia, Magmatic Tectonic and Geodynamic comparing and their geothermal results. The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology 2014, 13-17 October 2014, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey.Ses10, p.31.

B7.  Agostini S., Di Giuseppe P., Lustrino M., Savaşçın M.Y., Önal A.Ö., Kürüm S., Karaoğlu Ö., Manetti P. SE Anatolia Neogene volcanic activity and its bearing on tectonic reconstructions. The 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology 2014, 13-17 October 2014, Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey.Ses10, p.30.

B8.  S.Yolsel-Çevikbilen, Ö.Karaoğlu, T.Taymaz, C.Helvacı, 2013. Seismotectonics and Neotectonics of the Gulfs of Gökova-Kuşadasi-Siğacik and Surrounding Regions (SW Turkey): Earthquake Mechanisms, Source Rupture Modeling, Tsunami Hazard and Geodynamic Implications. Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-2275-1, 2013 EGU General Assembly 2013, 07-12 April 2013, Vienna, Austria.

B9. I.Seghedi, C.Helvacı, Ö.Karaoğlu, Z.Pecskay 2012. Volcanological and petrographical features of the South-eastern part of Yamanlar and Yuntdağı volcanic fields (Western Anatolia). International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012) Abstracts, s.  86. October 1-5, 2012, Dokuz Eylül University DESEM-Alsancak/İzmir, Türkiye.

B10. Ö.Karaoğlu, C.Helvacı, 2012.Growth, destruction and resurgence of three volcanic centers in the Miocene Uşak-Güre basin, western Turkey: subaqueous-subaerial volcanism in a lacustrine setting. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region ( IESCA-2012) Abstracts, s.  85. October 1-5, 2012, Dokuz Eylül University DESEM-Alsancak/İzmir, Türkiye.

B11. F.Erkül, S.T.Erkül, E.Y. Ersoy, Ö.Karaoğlu, 2012. Peperites Associated with Ultrapotassic Lava Flows, Western Turkey. International Multidisciplinary Scientific Geo Conference & EXPO. Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM-2012), Albena, Bulgaria. (Proceedings). ISSN 1314/2704, vol. 1, 233-240,

B12. Ö.Karaoğlu, C.Helvacı, 2010. Petrogenesis and Geodynamic of Miocene Volcanic Rocks in the Uşak-Güre Basin, Western Anatolia, Türkiye. 7th  International Symposium on Eastern Mediterrenan Geology., 18-22 October, 2010, s 124, Çukurova University, Adana-Türkiye.

B13. Ö. Karaoğlu, C.Helvacı, 2009. Timing and physical features of caldera formation in the Uşak-Güre Basin, western Türkiye, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-655-1, 2009 EGU General Assembly 2009, 19-24 April 2009, Vienna, Austria.

B14.  Ö.Karaoğlu, Y.Özdemir, A.Ü.Tolluoğlu,, 2004. Physical evolution, ignimbrite emplacement and characteristics eruption types of Nemrut Stratovolcano; a caldera system at eastern Anatolia, Turkey. Fifth International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (5th ISEMG), s 1287-1290. 14-20 April 2004, Thessaloniki, Greece.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Ö. Karaoğlu, S. Kılıç, 2017. Nemrut Volkanı ve Kral Nemrut'un efsanesi. Mavi Gezegen, 22. 

C2. E.Y.Ersoy, F.Dindi, Ö.Karaoğlu, C.Helvacı, 2012. Soma Havzası ve Çevresindeki Miyosen Volkanizmasının Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri. Yerbilimleri 33(1), 59-80.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Ö. Karaoğlu, 2018. İncekaya tüf konisinin volkaniklastik fasiyes özellikleri, Tatvan, Doğu Anadolu. TURQUA 2018, 2-5 Mayıs 2018, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

D2. S. Tatar Erkül, F. Erkül, Ö. Karaoğlu, E. Varol, 2018. Afyon ve civarındaki alkali ve kalk-alkali karakterli volkanizmanın kökensel önemi, Batı Anadolu, Türkiye. Uluslararası Katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, 2-6 Mayıs 2018, Manavgat- Antalya.

D3. F. Gülmez, Ö. Karaoğlu, G. Göçmengil, S. Agostini, M. Lustrino, P. Di Giuseppe, P. Manetti, M. Y. Savaşçın, 2018. Karlıova Üçlü Eklemi (Doğu Anadolu Bölgesi) volkanizmasına ilişkin petrolojik bulgular: sıkışmalıdan genişlemeli tektonik rejime geçişte manto-kabuk etkileşimi. Uluslararası Katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, 2-6 Mayıs 2018, Manavgat- Antalya.

D4. Ö. Toygar Sağın, Ö. Karaoğlu, 2018. Galatya Volkanik Provensi'nin Orta ve Doğu Kesiminin Volkanolojik Evrimi ve Petrografisi. Uluslararası Katılımlı 8. Jeokimya Sempozyumu, 2-6 Mayıs 2018, Manavgat- Antalya.

D5. Ö. Toygar Sağın, Ö. Karaoğlu,  2018. Galatya Volkanik Provensi'nin Doğu Kesiminin Volkanolojik Evrimi: Ön Bulgular. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan 2018, Ankara.

D6. F. Erkül, Ö. Karaoğlu, S. Tatar Erkül, E. Varol, 2018. Afyon ve Emirdağ bölgesindeki trakit volkanizmasının dilim yırtılma süreçleri ile ilişkisi: tektonik evrim. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan 2018, Ankara.

D7. S. Tatar Erkül, F. Erkül, Ö. Karaoğlu, E. Varol, 2018. Afyon ve Emirdağ bölgesindeki trakit volkanizmasının dilim yırtılması süreçleri ile ilişkisi: petrolojik evrim. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan 2018, Ankara.

D8. Ö. Karaoğlu, F. Erkül, S. Tatar Erkül, E. Varol, 2018. Afyon volkanik kompleksi altında dilim yırtılmasının tetiklediği magma pompalama sistemleri, Türkiye. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan 2018, Ankara.

D9. E. Varol, G.D. Doğan Külahcı, A. Temel, S. Tatar Erkül, F. Erkül, Ö. Karaoğlu, 2018. Orta Anadolu'da, trakitik volkanizma içerisinde gözlemlenen ksenolitlerin jenetik anlamı: öncel sonuçlar. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23-27 Nisan 2018, Ankara.

D10. Ö. Karaoğlu, 2017. Erken-Orta Miyosen yaşlı Yamanlar Kalderası'nın (İzmir, Türkiye) volkanolojik gelişimi. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 150. 3-6 Mayıs 2017 Adana. 

D11. Ö. Karaoğlu, 2017. Ağrı Dağı Volkanı'nda büyük hacimli lav püskürmeleri: nümerik modelleme ve sismik tomografi çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 158. 3-6 Mayıs 2017 Adana. 

D12. Ö. Karaoğlu, A. Elshaafi, M.K. Salah, J. Browning, A. Gudmundsson, 2017. Ağrı Dağı Volkanı magma pompalama sistemleri, Doğu Anadolu: jeofiziksel ve numerik modelleme çalışmaları. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 10-14 Nisan 2017, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

D13. Ö. Karaoğlu, 2017. Kuvaterner volkanizması ve aktif tektonizma ilişkisi. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 10-14 Nisan 2017, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

D14. Ö. Karaoğlu, John Browning, Mohsen Bazargan, Agust Gudmundsson, 2016. Kabuk İçerisindeki Magma Transferlerinin Nümerik Modellemesi: Karlıova Üçlü Eklemi ve Volkanizması. 1. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı, s. 20. 3-5 Ekim 2016 MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.

D15. M. Y. Savaşçın, Ö. Karaoğlu, M. Lustrino, S. Agostini, P. Manetti, P. Di Giuseppe, S. Kürüm, A. Öztüfekçi Önal, 2016. Hozat- Mazgirt- Nazmiye Porfiritik Magmatizması.1. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı, s. 23. 3-5 Ekim 2016 MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.

D16. A. Öztüfekçi Önal, Ö. Karaoğlu, S. Kürüm, M. Y. Savaşçın, A. Akdağ, M. Lustrino, S. Agostini, 2016. Doğu Anadolu Yığışım Karmaşığı Batısında, Tunceli-Mazgirt Yöresi Neojen Volkanizmasının Jeolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri. 1. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı, s. 24. 3-5 Ekim 2016 MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.

D17. S. Kürüm, A. Öztüfekçi Önal, Ö. Karaoğlu, M. Y. Savaşçın, A. Akdağ, M. Lustrino, S. Agostini, P. Di Giuseppe, 2016. Çemişgezek-Pertek (Tunceli) Neojen Volkanizmasının Petrografik-Jeokimyasal Özellikleri. 1. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı, s. 25. 3-5 Ekim 2016 MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.

D18. Ö. Karaoğlu, 2016. İncekaya Tüf Konisi, Tatvan: Karasal-Yarı Karasal Volkanizma Geçişleri İçin Deliller. 1. Türkiye Volkanoloji Çalıştayı, s. 28. 3-5 Ekim 2016 MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.

D19. Ö. Karaoğlu, 2016. Yamanlar Kaldera Volkanı'nın (İzmir), volkanostratigrafisi ve havza çerçevesi. Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri Çalıştayı, 22-25 Eylül 2016, Eskişehir. 

D20. Ö.Karaoğlu, A.S. Selçuk, 2015. Karlıova Civarındaki Volkanizmanın Başlangıcı ve Varto Kalderası'nın Yapısal Kontrolleri (Doğu Anadolu). Uluslararası Katılımlı Doğu Anadolu Sempozyumu. 07-11 Eylül 2015, Van. 

D21Ö.Karaoğlu, A.S. Selçuk, E.Y. Ersoy, 2015. Pliyo-Kuvaterner Varto Kalderası, Kademeli Kaldera Çöküşü İçin Veriler, Doğu Anadolu. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 246-247. 06-10 Nisan 2015, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

D22Ö.Karaoğlu, 2014. Yamanlar Volkanının Patlamalı Püskürümlerinin Dinamikleri, İzmir-Türkiye. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 446-447. 14-18 Nisan 2014, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

D23Ö.Karaoğlu, 2013. İzmir-Balıkesir Transfer Zonu İçindeki Yamanlar Stratovolkanı’nın Tektonik Kontrolleri, Batı Anadolu. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 368-369. 1-5 Nisan 2013, ODTÜ Kültür Merkezi, Ankara.

D24. F.Erkül, Ö.Karaoğlu, E.Y.Ersoy, 2013. Batı Anadolu’da Erken-Orta Miyosen Yaşlı Ortaç ve Mafik Volkanizmanın Yerleşim Şekli ve Bölge Tektoniğindeki Konumu. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 352-353. 1-5 Nisan 2013, ODTÜ Kültür Merkezi, Ankara.

D25Ö.Karaoğlu, C.Helvacı, 2012. Miyosen Uşak-Güre Havzasında Karasal-Yarı Karasal Volkanizma ve İlişkili Altın Cevherleşmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 360-361. 02-06 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

D26. M.Keskin, V.A.Lebedev, E.V.Sharkov, A.V.Chugaev, A.V., V.Oyan, V., E.Ünal, Ş.G.Genç, N.Aysal, Y.Özdemir, Ö.Karaoğlu, M.S.Özeren, 2012. Kafkasya’dan Arap Ön-Ülkesine Uzanan Bir Jeotravers Boyunca Çarpışma Kökenli Senozoik Volkanitlerinin Jeolojik, Petrolojik, Jeokimyasal ve Jeokronolojik İncelemesine Ait İlk Bulgular. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 172-173. 02-06 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

D27Ö.Karaoğlu, C.Helvacı, E.Y.Ersoy, 2009. Yeni 40Ar/39Ar Jeokronolojik yaş verilerine dayanarak Uşak-Güre havzasının Miyosen volkano-stratigrafisi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 194-195. 13-17 Nisan 2009, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

D28Ö.Karaoglu, C.Helvacı, 2007. Erken Miyosen yaşlı Karaboldere Kalderası’nın (Uşak, Batı Anadolu) volkanolojik evrimi ve stratigrafik özellikleri. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, s. 72-73, 25-27 Ekim 2007, Adana.

D29Ö.Karaoğlu, Y.Özdemir, A.Ü.Tolluoğlu, 2004. Nemrut Stratovolkanı’nın Patlama Dinamikleri ve Tipleri. 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 8-12 Mart, Bildiri Özleri Kitabı, s. 228-230, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

D30Ö.Karaoğlu, A.Ü.Tolluoğlu, Y.Özdemir, 2003. Nemrut Stratovolkanı Lavlarının Mineralojik-Petrografik Değişimi ve Dinamiği. Mersin Üniversitesi 10. Yıl Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, s.48, Mersin, 15-18 Ekim 2003.

D31. Y.Özdemir, A.Ü.Tolluoğlu, Ö.Karaoğlu, 2003. Nemrut İgnimbiritinin Fiziksel ve Minerolojik-Petrografik Karakteristikleri. Mersin Üniversitesi 10. Yıl Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, s.64, 15-18 Ekim 2003, Mersin.

D32Ö.Karaoğlu, Y.Özdemir, A.Ü.Tolluoğlu, 2003. Nemrut Açılma Çatlağına Ait Bulgular. ATAG-7 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu Yedinci Toplantısı) Makaleler Kitabı 1-3 Ekim 2003, s.38-39, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Jeoloji Müh. Böl., Van.

D33. Y.Özdemir, Ö.Karaoğlu, V.Oyan, A.Ü.Tolluoğlu, 2003. Nemrut volkanizmasına bağlı olarak gelişen pomza geri düşme ürünler, Doğu Anadolu Endüstriyel Hammadde Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.117-124 , 27-30 Ağustos 2003, Van, Türkiye.

D34Ö.Karaoğlu, Y.Özdemir, A.Ü.Tolluoğlu, 2003. Nemrut Stratovolkanı kuzeyinde yüzeyleyen farklı bazalt akıntılarının mineralojik-petrografik karakteristikleri. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 26-27. 14-20 Nisan 2003, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

D35Ö.Karaoğlu, Y.Özdemir, A.Ü.Tolluoğlu, 2002. Nemrut kırığına bağlı olarak gelişen lav akıntılarının (M.S 1441) minerolojik – petrografik özellikleri. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.34-35, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 02-06 Eylül 2002, Van.

D36. Y.Özdemir, Ö.Karaoğlu, A.Ü.Tolluoğlu, 2002. Nemrut volkanı kaldera duvarlarında gözlenen postkaldera lamprofir (?) dayklarının minerolojik – petrografik karakteristikleri. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, s.46-47, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 02-06 Eylül 2002, Van.

D37. Y.Özdemir, Ö.Karaoğlu, A.Ü.Tolluoğlu, 2002. Nemrut volkanizmasına bağlı domların minerolojik–petrografik özellikleri. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 216-217. 11-15 Mart 2002, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

E. Diğer yayınlar :

E1. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA 2012): Organizing Committee, Field Trips, 2012.

E2. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2003,  (DAJEO-2003), Yürütme Kurulu.

E3. Doğu Anadolu Jeoloji Çalıştayı-2002, (DAJEO-2002), Düzenleme Kurulu-Genel Sekreter Yardımcısı.

E4. Magmatik Petrojenez ve Jeodinamik Baharokulu / TÜBİTAK- (Adrasan-ANTALYA). Volkanlar ve Volkanik püskürümlerin tipleri (Dersi Anlatan: Ö.  Karaoğlu)

E5. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Magmatizma ve Magmatik Süreçler-II Oturum Başkanlığı (18 Nisan 2014, 09.00-10.45).

E6. Lutgens, F.K., Tarbuck, E.J., Tasa, D., 2011. Essentials of Geology/Genel Jeoloji Temel İlkeleri (Çev Ed.  Cahit Helvacı). Nobel Akademik Yayıncılık, 11. Basımdan Çeviri, Mart 2013. 4. Bölüm Volkanlar ve  Volkanik Riskler (Çeviren Ö.Karaoğlu). ISBN: 978-605-133-433-2.