TR | EN
Araş. Gör. Dr. Duru CESUR
Araş. Gör. Dr. Duru CESUR

Genel

Yazışma Adresi    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.

Telefon

0 222 239 37 50 / 3509

Faks

0 222 239 36 13

e-mail   

daral@ogu.edu.tr

 

 

                 Eğitim

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

2002 - 2006

Lisans

ESOGÜ, Müh. Mim. Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2006 - 2009

Y. Lisans

ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı,

Maden Yatakları ve Jeokimya Bilim Dalı 

2010- 2016

Doktora

ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı,

Maden Yatakları ve Jeokimya Bilim Dalı 

 

                 İş Deneyimi

Görev Dönemi

Unvan

Kurum

 

Araştırma Görevlisi

ESOGU

 

 

 

 

 

 

                

                 Üyelikler

Üyelik Dönemi

Kuruluş

 

Jeoloji Mühendisleri Odası

 

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Mutlu, H., Köse, N., Akkemik, Ü., Aral, D., Kaya, A., Manning, S.W., Pearson, C.L., and Dalfes, N., 2012, Environmental and climatic signals from stable isotopes in Anatolian tree rings, Turkey, Regional Environmental Change.

 

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Sendir H., Sarıiz K., Aral D., Kocatürk H., Toygar Ö., Geology and Ore Mineralogy Features of Hayriye, İclaliye Mineralizations in (İnegöl-Bursa) Area, 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 2014, Muğla.

Sendir H., Sarıiz K., Aral D., Kocatürk H., Toygar Ö., İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Genel Özellikleri, VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu,  14-17 Mayıs 2014, Mersin.

Aral D., Mutlu, H., Aldanmaz, E., Güleç, N., Stuart, F.M., Trakya ve Batı Anadolu Alkalen Volkanik Kayalarında Helyum İzotop Değişimlerinin İncelenmesi, VI. Ulusal Jeokimya Sempozyumu,  14-17 Mayıs 2014, Mersin.

Mutlu, H., Aldanmaz, E., Stuart, F.M., Aral, D., Güleç, N., and Hilton, D.R.,  Helium isotope compositions geothermal fluids and alkaline volcanics in Turkey: A comparative assessment for crust-mantle dynamics, Goldschmidt Conference, 26-31 August, 2013, Florence, Italy.

Aral, D., Mutlu, H. ve Güleç, N., Jeotermal kaynakların araştırılmasında asal gaz izotoplarının kullanımı:V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs, 2012, Denizli.

Aral, D., Mutlu, H., Akkemik, Ü., Köse, N., Kaya, A., Dalfes, N., Manning, S.W., and Pearson, C.L., 2011, Ağaç halkalarında ölçülen duraylı izotop oranları ile küresel iklim değişikliğine neden olan faktörlerin incelenmesi: Batı Anadolu’dan örnek çalışma: Bildiriler, 64. Türkiye Jeoloji Kongresi, 25-29 Nisan 2011, Ankara.

Aral, D., Mutlu, H., Güleç, N.,  Asal gaz izotopları yeni jeotermal kaynakların keşfinde öncü olabilir mi?: X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (TESKON 2011), 13-16 Nisan 2011, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir.

Aral, D., Mutlu, H., Akkemik, Ü., Köse, N., Kaya, A., Manning, S.W., Pearson, C.L., and Dalfes, N., 2010, Ağaçlarda Ölçülen Karbon ve Oksijen İzotop Oranları ile İklimsel Parametrelerin Karşılaştırılması: IV.Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2010, Elazığ.

Mutlu, H., Akkemik, Ü., Köse, N., Aral, D.,  Kaya, A., Manning, S.W., Pearson, C.L., and Dalfes, N., 2010, Ağaç Halkalarının Karbon ve Oksijen İzotop kayıtları; Anadolu’dan Örnekler: IV.Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2010, Elazığ.

Akkemik, Ü., Mutlu, H., Köse, N., Aral, D.,  Kaya, A., Manning, S.W., Pearson, C.L., and Dalfes, N., 2010, Investigation of stable isotope variations in tree rings of black pines in Western Turkey: International Conference 2010 “Forestry: Bridge to the Future”, 13-15 May 2010, Sofia, Bulgaria.

Mutlu, H., Akkemik, Ü., Köse, N., Aral, D.,  Kaya, A., Manning, S.W., Pearson, L.P., and Dalfes, N., 2009, Investigation of carbon and oxygen records in tree rings of black pines in the Bolu area, northwest Turkey: EURODENDRO 2009, 26-30 October 2009, Mallorca, Spain.

Mutlu, H., Akkemik, Ü., Köse, N., Aral, D., Kaya, A., Dalfes, N., Manning, S.W., and Pearson, L.P., 2009, The last 200-year variations in carbon and oxygen isotope ratios in black pine tree-rings around the Bolu area: 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region (ISGB-2): 5-9 October 2009, Ankara.

 

PROJELER

(2012) TÜBİTAK Projesi (Proje çalışanı) Türkiye’deki Alkalen Kayaçlarda Üst Manto Kaynaklı Asal Gaz (He, Ne ve Ar) İzotop Değişimlerinin İncelenmesi Proje No: 112Y366.

(2011) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (Proje Çalışanı), İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi polimetalik cevherleşmelerinin jeolojik, petrografik ve jenetik incelemesi: Proje No: 201115031.

(2007) TÜBİTAK Projesi (Proje çalışanı) Farklı Yükselti ve Enlemlerdeki Karaçamların Ağaç Halkalarından Elde Edilen Karbon İzotop Oranlarının Son 200 Yıllık Dönemdeki Değişimlerinin İncelenmesi: Proje No. 107Y262.