TR | EN
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SENDİR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin SENDİR (Anabilim Dalı Başkanı)

e-mail: hsendir@ogu.edu.tr

 

Tel: (222) 239 37 50/3507

 

 

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN SENDİR

Genel

Yazışma Adresi    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir.

Telefon

0 222 239 37 50 / 3507

 

Faks

0 222 239 36 13

e-mail   

hsendir@ogu.edu.tr

sendirh@gmail.com

hsendir@hotmail.com

Web

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

https://www.researchgate.net/profile/Hueseyin_Sendir

https://scholar.google.com.tr/citations?user=u-r2k0AAAAAJ&hl=tr

https://independent.academia.edu/H%C3%BCseyinSendir
 
ID

ORCID: 0000-0001-7252-7117

Researcher ID: N-3253-2013
 

 

Eğitim

Öğrenim Dönemi

Derece

Üniversite

Öğrenim Alanı

1995-1999

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas

Jeoloji Mühendisliği

1999-2001

Y. Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst, Sivas

Uygulamalı Jeoloji B.D.

2001-2004

Y. Lisans

Eskiehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst.,Eskişehir

Maden Yatakları-Jeokimya B.D.

2004-2009

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., Eskişehir

Maden Yatakları-Jeokimya B.D.

 

İş Deneyimi

Görev Dönemi

Unvan

Kurum

2001-2009

Araştırma Görevlisi

ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2009-2011

Araştırma Görevlisi Dr.

ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2011-

Dr. Öğr. Üy.

ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü

                

Üyelikler

Üyelik Dönemi

Kuruluş

1999-

Jeoloji Mühendisleri Odası

2001-

Tema Vakfı

2002-

Jeolojik Mirası Koruma Derneği

2004-

Lösev

2005-

Eğitim Gönüllüleri

 

ULUSLARARASI MAKALELER

Sendir, H. and Yılmaz, I., 2002. Structural, geomorphological and geomechanical aspects of the Koyulhisar landslides in the North Anatolian Fault Zone (Sivas, Turkey). Environmental Geology, 42, 52-60. 

Yılmaz, I. and Sendir, H., 2002. Correlation of Schmidt hardness with unconfined compressive strength and Young’ s modulus in gypsum from Sivas (Turkey). Engineering Geology, 66, 211-219. 

ULUSAL MAKALELER

Yılmaz, I. ve Sendir, H., 2000. Sivas havzası jipslerinin Schmidt sertliği ile serbest basınç dayanımı ve elastisite modülü arasındaki ilişkiler. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, c.17, no.1, s. 1-6.

Sendir, H. ve Yılmaz, I., 2001. Koyulhisar (Sivas) heyelanlarına yapısal ve jeomorfolojik açıdan bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yerbilimleri, c.18, no.1, s. 47-54.

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2005. Karaburhan (Sivrihisar-Eskişehir) yöresi kromitlerinde ve peridotitik yan kayaçlarında platin grubu element dağılımlarının incelenmesi. Geosound Yerbilimleri Dergisi, c.46, s. 61-81. 

Sendir H, Sariiz K., 2009. Boğazova Granitoyidinin (Kütahya) Jeokimyasal Özellikleri, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, c.10/2. 431-445. 

ULUSLARARASI BİLDİRİ / POSTERLER

Sendir, H. ve Yılmaz, I., 2001. Koyulhisar (Sivas) landslides, their classification and investigations. Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS IV) Adana (Turkey), 24-28 September 2001, Adana.

Erdal, H. K. and Sendir H. 2006.  Geochemistry of the chromitites from Eskişehir (Karaburhan-Mihalıççık-Dağküplü) Ophiolites, Central Turkey: An Investigation on Platinum Group Elements and Minerals. 12.  Quadrennial IAGOD Symposium (İnternational Association on the Genesis of Ore Deposits, 21-24 August 2006, Moscow.

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2007. Geochemistry and mineralogy of the chromitites and their platinum group minerals in the Karaburhan (Sivrihisar-Eskişehir-Turkey) region. EGU General Assembly, 15-20 April 2007, Vienna. 

Sarıiz, K.  and Sendir, H. 2012. Alteration mineralogy and geochemical characteristics of porphyry Cu-Mo mineralization in Domaniç (Kütahya). EGU General Assembly, 22-27 April 2012, Vienna. 

Sendir, H., Sarıiz, K. and Bozkaya, G. 2012. Fluid inclusions characteristics of Domaniç (Kütahya) porphyry Cu-Mo mineralization. EGU General Assembly, 22-27 April 2012, Vienna. 

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2013. The Cu-Mo-Zn mineralization, alteration and geochemical distribution of the Ortaca (Kütahya-Türkiye) area. 30. International Conference, Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, 16-17 September 2013, Moscow. 

Sariiz, K., Sendir, H. and Kozlu, H., 2013. The mineralization and distribution of platinum group elements (PGE) in chromitites around Karaburhan (Sivrihisar-Türkiye). 30. International Conference, Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, 16-17 September 2013, Moscow. 

Sendir, H., Sarıiz, K., Aral, D., Kocatürk, H., and Toygar, O., 2014. Geology and ore mineralogy features of Hayriye, Iclaliye mineralizations in (Inegöl-Bursa) Area, 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13-17 Ekim 2014, Muğla. 

Toygar, O., Sendir, H., Demirbilek, M. and Mutlu, H., 2014. Geochemical observations on the Kaymaz gold deposit, Eskişehir, NW Turkey, 8. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 13-17 Ekim 2014, Muğla. 

Sendir, H., Kocatürk, H., Aral, D., Toygar, O., 2015. Geological and Isotopic Features of Hayriye and Arapdede Mineralizations in Inegol, Bursa, World Multidisciplinary Earth Sciences Sypmposium, 7-11 September 2015, Prague.

ULUSAL BİLDİRİ / POSTERLER

Yılmaz, I. ve Sendir, H., 2000. Koyulhisar (Sivas) heyelanlarına ait ön inceleme sonuçları. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 21-25 Şubat 2000, Ankara.

Yılmaz, I. ve Sendir, H., 2004. Heyelanlar ve nedenleri: Çevresel bir bakış. I. Ulusal Çevre Kongresi, 13-15 Ekim 2004, Sivas. 

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2004. Karaburhan (Sivrihisar-Eskişehir) yöresi platin grubu elementlerin mineralizasyonu ve dağılımı. I. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 18-21 Kasım 2004, Bursa. 

Erdal, H.K., Sendir, H., 2006. Eskişehir (Mihalıçcık-Dağküplü-Karaburhan) Ofiyoliti Kromititlerinin Platin Grubu Element ve Minerallerinin Jeokimyası. II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 02-04 Kasım 2006, Bursa. 

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2008. Boğazova Granitoyidinin (Kütahya) Jeokimyası. III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 16-18 Ekim 2008, Bursa. 

Göçmez, A., Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2012. Türkmentokat-Gökçeoğlu Yöresi (Eskişehir) Yumrulu Sepiyolit Yatağının Jeolojisi ve Rezerv Hesabı. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara.

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2012. Domaniç (Kütahya) Yöresi Porfiri Cu-Mo Cevherleşmelerinin Mineralojik, Jeokimyasal ve İzotop Jeotermometre Özellikleri,  V. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2012, Denizli. 

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2012. Domaniç-Kütahya Porfiri Cu-Mo Cevherleşmesinin  Duraylı İzotop (S, O, H ve C) İncelemeleri,  Batı Anadolu, Türkiye, 30. Yıl Sempozyumu, 11-13 Ekim 2012, Sivas. 

Sendir, H. ve Sarıiz, K., 2012. Karaburhan (Sivrihisar-Eskişehir) Yöresi Kromitlerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri,  I. Yerbilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, Isparta. 

Akça, F.A., Kocatürk, H., Sendir, H., ve Sarıiz, K., 2013. Orhaneli (Bursa) Topuk Krom Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Rezerv Hesabı. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, 1-5 Nisan 2013, Ankara.

Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H., ve Mutlu, H., 2014. Kaymaz Altın Yatağının (Eskişehir) Jeokimyası: İlk Bulgular. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara.

Kocatürk, H., Başaran, E., Sendir, H., Toygar, O., Göz, E., ve Sarıiz, K., 2014. Maden Arama ve Değerlendirmede Yeni Bir İndeks Yaklaşımı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara.

Kocatürk, H., Bayraktar, İ.B., Akgöz, Ç., Yeşilova, E., Sendir, H., Toygar, O., Göz, E., ve Sarıiz, K., 2014. Morçukur (Seydişehir-Konya) Alüminyum Yatağının Rezerv Hesabı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan 2014, Ankara.

Toygar, Ö., Demirbilek, M., Sendir, H., ve Mutlu, H., 2014. Kaymaz Altın Yatağının (Eskişehir) Jeokimyası. VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin. 

Sendir, H., Sarıiz, K., Aral, D., Kocatürk, H., ve Toygar, Ö., 2014. İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi Polimetalik Cevherleşmelerinin Genel Özellikleri. VI. Uluslararası Katılımlı Jeokimya Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2014, Mersin. 

TAMAMLANMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ

“Sivas havzası jipslerinde Schmidt dayanımı ile serbest basınç dayanımı ve Young modülü arasındaki ilişkilerin araştırılması.” Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje Yürütücüsü: I. Yılmaz (Cumhuriyet Üniversitesi), H. Sendir (Yardımcı Araştırmacı),  Proje No: M-158, 2001 (Yardımcı Araştırmacı). 

“Karaburhan (Sivrihisar-Eskişehir) yöresi platin grubu elementlerin mineralizasyonu ve dağılımı.” (Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), Proje Yürütücüsü: K. Sariiz (Osmangazi Üniversitesi), H. Sendir (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 2003150178. Başlama tarihi: Mayıs 2003 Bitiş Tarihi Eylül 2004. 

Depremlerin önceden kestirilmesinde kullanılan yenilikçi yöntemlerin tanınması ve Türkiye' de uygulanabilirliği" TR/05/A/F/EX/-1-0240 nolu Leonardo da Vinci projesi kapsamında, İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü' nde düzenlenecek olan bilimsel toplantı ve teknik gezide görev alma. Katılanlar: Güleç, N., Ugurluoglu, D., Suer, S., Ozyurt, N., Mutlu, H., Yüce, G., Yalçın, T., Sendir, H., Seyis, C., Eser, T., Unlu, F.

“Ortaca (Domaniç-Kütahya) Yöresi Cu-Pb-Zn-Mo Cevherleşmelerinin Jeolojik, Petrografik ve Jenetik İncelemesi ” , (Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), Proje Yürütücüsü: K. Sariiz (Osmangazi Üniversitesi), H. Sendir (Yardımcı Araştırmacı), Proje No: 200615020. Bitiş Kasım 2009.

“Kaymaz (Eskişehir) altın yatağının oluşumu üzerine jeokimyasal ve izotopik sınırlamalar”, (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), Proje Yürütücüsü: H. Sendir. H. Mutlu, M. Demirbilek, Ö. Toygar,   (Yardımcı Araştırmacılar), Proje No: 2012/15036. Başlama Tarihi Aralık 2012- Aralık 2015.

“İnegöl, Keleş (Bursa) ve Domaniç (Kütahya) Yöresi polimetalik cevherleşmelerinin jeolojik, petrografik ve jenetik incelemesi”, (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi), Proje Yürütücüsü: H. Sendir, K. Sarıiz, D. Aral (Yardımcı Araştırmacılar), Proje No: 201115031. Başlama Tarihi Ağustos 2011.

ATIFLAR

Yasar E, Erdogan Y. Estimation of rock physicomechanical properties using hardness methods. Engineering Geology. 71 (3-4): 281-288, Feb 2004. 

Morales T, Uribe-Etxebarria G, Uriarte JA, et al. Geomechanical characterisation of rock masses in Alpine regions: the Basque Arc (Basque-Cantabrian basin, Northern Spain). Engineering Geology 71 (3-4): 343-362 Feb 2004. 

Goktan RM, Gunes N. A comparative study of Schmidt hammer testing procedures with reference to rock cutting machine performance prediction. International Journal Of Rock Mechanics And Mining Sciences, 42 (3): 466-472, Apr 2005.

Aydin A, Basu A. The Schmidt hammer in rock material characterization. Engineering Geology, 81 (1): 1-14 Sep 2005. 

Fener M, Kahraman S, Bilgil A, et al. A comparative evaluation of indirect methods to estimate the compressive strength of rocks. Rock Mechanics and Rock Engineering, 38 (4): 329-343, Sep 2005. 

Tercan AE, Ozcelik Y. Canonical ridge correlation of mechanical and engineering index properties. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43 (1): 58-65, Jan 2006. 

Yilmaz I, Ekemen T, Yildirim M, et al. Failure and flow development of a collapse induced complex landslide: the 2005 Kuzulu (Koyulhisar, Turkey) landslide hazard. Environmental Geology, 49 (3): 467-476, Jan 2006. 

Koca MY, Ozden G, Yavuz AB, et al. Changes in the engineering properties of marble in fire-exposed columns. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43 (4): 520-530, Jun 2006. 

Kahraman S, Alber A. Predicting the physico-mechanical properties of rocks from electrical impedance spectoscopy measurements. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 43 (4): 543-553, Jun 2006. 

Goudie AS. The Schmidt Hammer in geomorphologlical research. Progress In Physical Geography, 30 (6): 703-718, Dec 2006. 

Buyuksagis IS, Goktan RM. The effect of Schmidt hammer type on uniaxial compressive strength prediction of rock. International Journal Of Rock Mechanics And Mining Sciences, 44 (2): 299-307, Feb 2007.

Shalabi FI, Cording EJ, Al-Hattamleh OH. Estimation of rock engineering properties using hardness tests. Engineering Geology, 90 (3-4): 138-147, Mar 2007. 

Kahraman S, Gunaydin O. Empirical methods to predict the abrasion resistance of rock aggregates. Bulletin Of Engineering Geology And The Environment, 66 (4): 449-455, Nov 2007. 

Zorlu K, Gokceoglu C, Ocakoglu F, et al. Prediction of uniaxial compressive strength of sandstones using petrography-based models. Engineering Geology, 96 (3-4): 141-158, Feb 2008.  

Sabatakakis N, Koukis G, Tsiambaos G, et al. Index properties and strength variation controlled by microstructure for sedimentary rocks. Engineering Geology, 97 (1-2): 80-90, Mar 2008.  

Yılmaz I. Discussion on the paper entitled “Mechanical and physical properties of the Kandıra stone, Kandıra, Turkey”. by Arman et al. Bulletin Of Engineering Geology And The Environment, 67 (2): 289-290, May 2008. 

Gokceoglu C. Discussion on the paper entitled “Mechanical and physical properties of the Kandıra stone, Kandıra, Turkey”. by Arman et al. Bulletin Of Engineering Geology And The Environment, 67 (2): 283-286, May 2008. 

Dincer I, Acar A, Ural S. Estimation of strength and deformation properties of Quaternary caliche deposits. Bulletin Of Engineering Geology and The Environment, 67 (3): 353-366, Aug 2008.

Yilmaz I, Yüksek AG. An Example of Artificial Neural Network (ANN) Application for Indirect Estimation of Rock Parameters. Rock Mechanics And Rock Engineering, 41 (5): 781-795, Oct 2008.

Li X, Liao QL, Wang SJ, et al. On evaluating the stability of the Baiyian ancient landslide in the Three Gorges Reservoir area, Yangtze River: a geological history analysis. Environmental Geology, 55 (8): 1699-1711, Oct 2008. .

Yagiz S. Predicting uniaxial compressive strength, modulus of elasticity and index properties of rocks using the Schmidt hammer. Bulletin Of Engineering Geology and The Environment, 68 (1): 55-63, Feb 2009. 

Demirdag S, Yavuz H, Altindag R. The effect of sample size on Schmidt rebound hardness value of rocks. International Journal Of Rock Mechanics And Mining Sciences, 46 (4): 725-730, Jun 2009. 

Yilmaz I, Yuksek G. Prediction of the strength and elasticity modulus of gypsum using multiple regression, ANN, and ANFIS models. International Journal Of Rock Mechanics And Mining Sciences, 46 (4): 803-810, Jun 2009. 

Yilmaz I, Civelekoglu B. Gypsum: An additive for stabilization of swelling clay soils. Applied Clay Science, 44 (1-2): 166-172, Apr 2009. 

Braun DR, Plummer T, Ferraro JV. Raw material quality and Oldowan hominin toolstone preferences: evidence from Kanjera South, Kenya. Journal of Archaeological Science, 36 (7): 1605-1614, Jul 2009.

Yilmaz I. A case study from Koyulhisar (Sivas-Turkey) for landslide susceptibility mapping by artificial neural networks. Bulletin Of Engineering Geology And The Environment, 68 (3): 297-306, Aug 2009. 

Gupta V. Non-destructive testing of some Higher Himalayan Rocks in the Satluj Valley. Bulletin Of Engineering Geology And The Environment, 68 (3): 409-416, Aug 2009. 

Wang XQ, Sun FY, Shan RL, et al. Application Research on Artificial Neural Networks for Processing Noise Signal. 2008 International Workshop on Education Technology and Training and 2008 International Workshop on Geoscience and Remote Sensing, Vol 1, Proceedings  Pages: 640-644, 2009. 

Gupta V, Sharma R, Sah MP. AN Evaluation of Surface Hardness of Natural and Modified Rocks Using Schmidt Hammer: Study from Northwestern Himalaya, INDIA. Geografiska Annaler Series A-Physical Geography, 91A (3):179-188, 2009.

Yilmaz I. Swell potential and shear strength estimation of clays. Applied Clay Science, 46 (4): 376-384, Dec 2009.   

Nandi A, Whitelaw M. Effect of Physico-Chemical Factors on the Disintegration Behavior of Calcareous Shale. Environmental & Engineering Geoscience, 15 (4): 273-285, Nov 2009.

Yilmaz I. A new testing method for indirect determination of the unconfined compressive strength of rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 46 (8): 1349-1357, Dec 2009.

Yilmaz I. Influence of water content on the strength and deformability of gypsum. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47 (2): 342-347, Feb 2010.

Kayabali, K., Selçuk, L. Nail penetration test for determining the uniaxial compressive strength of rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47 (2): 265-271, Feb 2010.

Yilmaz I. Use of the core strangle test for tensile strength estimation and rock mass classification.  International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 47 (5): 845-850, Jul 2010.

Aydin F, Saribiyik M. Correlation between Schmidt Hammer and destructive compressions testing for concretes in existing buildings, Scientific Research and Essays, 5 (13): 1644-1648, Jul 4 2010.

Yilmaz I. Comparison of landslide susceptibility mapping methodologies for Koyulhisar, Turkey: conditional probability, logistic regression, artificial neural networks, and support vector machine. Environmental Earth Sciences, 61 (4): 821-836, Aug 2010.

Fort R, de Buergo MA, Perez-Monserrat E, et al. Characterisation of monzogranitic batholiths as a supply source for heritage construction in the northwest of Madrid. Engineering Geology, 115 (3-4): 149-157, Oct 1 2010.

Torabi SR. Application of Schmidt Rebound Number in Estimating Rock Strength under Specific Geological Conditions - a Case Study: Hangingwall in North-Eastern Coal Fields, Iran. Proceedings of 2010 International Conference of Environmental Science and Development, 501-505, 2010.

Viles H, Goudie A, Grab S, et al. The use of the Schmidt Hammer and Equotip for rock hardness assessment in geomorphology and heritage science: a comparative analysis. Earth Surface Processes And Landforms, 36 (3): 320-333, Mar 2011.

Gupta V, Sharma R, Sah MP. Surface weathering of gneiss, northwestern higher Himalaya, India. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 44 (1): 135-140, Feb 2011.

Koca MY, Kincal C, Arslan AT, et al. Anchor application in Karatepe andesite rock slope, Izmir-Turkiye. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 48 (2): 245-258, Feb 2011. 

Viles Heather; Goudie Andrew; Grab Stefan; et al. The use of the Schmidt Hammer and Equotip for rock hardness assessment in geomorphology and heritage science: a comparative analysis. Earth Surface Processes and Landforms, 36 (3): 320-333, Mar 2011.

Wei Q.; Xu H. W.; Yu X. H.; et al.  Shock resistance of metal-organic framework Cu-1,3,5-benzenetricarboxylate with and without ferrocene inclusion. Journal of Applied Physics, 110 (5): Sep 2011.

Chen Shyh-Haur; Chang Chao-Shun; Wang Her-Yung; et al.  Mixture design of high performance recycled liquid crystal glasses concrete (HPGC). Construction and Building Materials, 25 (10): 3886-3892, Oct 2011.

Steer Philippe; Bigot Aurelien; Cattin Rodolphe; et al. In-situ characterization of the effective elasticity of a fault zone, and its relationship to fracture spacing. Journal of Structural Geology, 33 (11): 1541-1553, Nov 2011.

Zhang Lianyang; Ding Xiaobin; Budhu Muni. A rock expert system for the evaluation of rock properties. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 150, 124-132, Feb 2012.  

Hastaoglu K. O.; Sanli D. U. Accuracy of GPS rapid static positioning: Application to Koyulhisar Landslide, Central Turkey. Survey Review, 43 (321): 226-240, Jul 2011.

Hastaoglu, K. O.; Sanli, D. U. Monitoring Koyulhisar landslide using rapid static GPS: a strategy to remove biases from vertical velocities. Natural Hazards, 58(3): 1275-1294,  Sep 2011.

Yagiz, S.; Sezer, E. A.; Gokceoglu, C. Artificial neural networks and nonlinear regression techniques to assess the influence of slake durability cycles on the prediction of uniaxial compressive strength and modulus of elasticity for carbonate rocks. International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 36 (14): 1636-1650, Oct 2012.

Teomete, Egemen; Tayfur, Gokmen; Aktas, Engin. Estimation of Mechanical Properties of Limestone Using Regression Analyses and ANN. Cement Wapno Beton, 17 (6): 373-+, Nov-Dec 2012.

Lassnig, Klaus; Entacher, Martin; Biermeier, Florian; et al. Decrease of Schmidt hammer hardness controlled by schistosity orientation of metamorphic rocks after loading with TBM cutters. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 56, 27-33, Dec 2012.

Bruno, G.; Vessia, G.; Bobbo, L. Statistical Method for Assessing the Uniaxial Compressive Strength of Carbonate Rock by Schmidt Hammer Tests Performed on Core Samples. Rock Mechanics and Rock Engineering, 46(1): 199-206, Jan 2013.

Tandon, Ruchika Sharma; Gupta, Vikram. The control of mineral constituents and textural characteristics on the petrophysical & mechanical (PM) properties of different rocks of the Himalaya. Engineering Geology, 153 125-143, Feb 2013.

Minaeian, Behnaz; Ahangari, Kaveh. Estimation of uniaxial compressive strength based on P-wave and Schmidt hammer rebound using statistical method. Arabian Journal of Geosciences, 6 (6): 1925-1931, Jun 2013.

Mishra, D. A.; Basu, A. Estimation of uniaxial compressive strength of rock materials by index tests using regression analysis and fuzzy inference system. Engineering Geology, 160, 54-68, June 2013.

Fort, Rafael; Alvarez de Buergo, Monica; Perez-Monserrat, Elena M. Non-destructive testing for the assessment of granite decay in heritage structures compared to quarry stoneInternational Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 61 295-305, Jul 2013.

Ozturk, C. A.; Nasuf, E. Strength classification of rock material based on textural properties. Tunnelling and Underground Space Technology, 37, 45-54, Aug 2013.

Majdi, Abbas; Rezaei, Mohammad. Prediction of unconfined compressive strength of rock surrounding a roadway using artificial neural network. Neural Computing and Applications, 23 (2): 381-389, Aug 2013.

Ozcelik, Y.; Bayram, F.; Yasitli, N. E. Prediction of engineering properties of rocks from microscopic data. Arabian Journal of Geosciences, 6 (10): 3651-3668, Oct 2013.

Alikarami, Reza; Torabi, Anita; Kolyukhin, Dmitriy; et al. Geostatistical relationships between mechanical and petrophysical properties of deformed sandstoneInternational Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 63, 27-38, Oct 2013.

Suárez-Burgoa, Ludger O. Assesment of the mechanical variability of rock slabs by means of non-destructive tests. Ingeniería y Ciencia, 10 (19), 221-246, 2014-01.

Jayakody, Shiran; Gallage, Chaminda; Kumar, Arun. Assessment of recycled concrete aggregates as a pavement material. Geomechanics and engineering, 6 (3), 235-248, Mar 2014. 

Sousa, Luis M. O. Petrophysical properties and durability of granites employed as building stone: a comprehensive evaluation. Bulletin of Engineering geology and the environment, 73 (2), 569-588, May 2014.

Stubna, Igor; Sin, Peter; Viljus, Mart; et al. The effect of the firing temperature on the hardness of alumina porcelain. Materiali in Tehnologije, 48 (3), 331-336, May-June 2014.

Hastaoglu, Kemal Ozgur. Investigation of the groundwater effect on slow-motion landslides by using dynamic Kalman filtering method with GPS: Koyulhisar town center. Turkish Journal of Earth Sciences, 22 (6): 1033-1046, 2013.

TEZ YÖNETİMİ

Danışmanlığında Tamamlanmış Tez Çalışmaları

Özlem Toygar, 2014, “Kaymaz (Eskişehir) Altın Yatağının Oluşumu Üzerine Jeokimyasal ve İzotopik Sınırlamalar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans.

Danışmanlığında Devam Eden Tez Çalışmaları

Ceyhun Yenipınar, (Tez aşamasında), Eskişehir Civarındaki Manyezit Yataklarının Jeolojik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans.

İsmail Cihan, (Tez aşamasında), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans.

Hüseyin Kocatürk, (Tez aşamasında), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans.

Jürilerinde Yer aldığı Tez Çalışmaları

Candan Alptekin, 2012, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans.

Kübra Okur, 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans.

DİĞER ETKİNLİKLER

1.     “Eskişehir Fay Zonu ve İlişkili Sistemlerin Depremselliği Çalıştayı”, Osmangazi Üni. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Müh. Böl., Yürütme Kurulu, 28-30 Nisan, 2005. 

2.     “II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu”, Tübitak-Butal ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Jeoloji Müh. Organizasyon Komitesi, 02-04 Kasım 2006.