TR | EN
Prof. Dr. Faruk OCAKOĞLU

YENİ! Yakıtlar Jeolojisi Soruları (2015-2018)

YENİ! Sedimantoloji Soruları

GENEL JEOLOJİ-1 Ders Notları (Başlıklara Tıklayarak Dökümanları Açabilirsiniz)

Giriş Konferansı

Giriş

Jeolojik Zaman

Madde ve Mineraller

Magmatik Kayaçlar

Metamorfik Kayaçlar

Sedimanter Kayaçlar

Statigrafi İlkeleri Ders Notları (Başlıklara Tıklayarak Dökümanları Açabilirsiniz)

Giriş

İlkeler

Jeolojik Zaman

Litostratigrafi

Biyostratigrafi

Yorumlama

Levha Tektoniği

Sedimanter Havzalar

Yakıtlar Jeolojisi Ders Notları (Başlıklara Tıklayarak Dökümanları Açabilirsiniz)

Yakıtlara Giriş

Kömürleşme-1

Kömürleşme-2

Analizler

Petrografi

Jeolojik Özellikler

Sedimantoloji

Jeoloji

Aramacılık

Yataklar

Petroleum Geology

Petrol-Genel Bilgiler

Petrol-Hidrokarbon Aramacılığında Yöntemler

Petrolün Göçü

Petrolün Kökeni

Rezervler

Genel Jeoloji II Ders Notları (Başlıklara Tıklayarak Dökümanları Açabilirsiniz)

Atmosfer

Fiziksel Bozunma

Hidrolojik Çevrim

Kabuk Deformasyonu

Kütle Hareketleri

Kimyasal Toprak

Levha Tektoniği

Yeraltı Suları

Okyanuslar

Yüzey Suları

Genel Jeoloji I (Ders Notları)

Genel Jeoloji I (Sınav Arşivi)

Genel Jeoloji II (Ders Notları)

Genel Jeoloji II (Sınav Arşivi)

Stratigrafi İlkeleri (Ders Notları) 

Stratigrafi İlkeleri (Sınav Arşivi)

Bilgisayarda Özel Konular (Ders Notları)

Sedimantoloji (Ders Notları)

Sedimantoloji - Çökelme Ortamları (Ders Notları)

Sedimantoloji (Sınav Arşivi)

Morfotektonik (Sınav Arşivi)

Kömür Jeolojisi (Ders Notları)

Kömür Jeolojisi (Sınav Arşivi)

Zonguldak Kömür Madeni Gezisi - 2013

Doğayla Yakınlaşma Gezisi (1. Sınıflar için) - 2013